**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
     
 
 
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 45 คน   
หัวข้อที่ 1 - 20 จาก 53 หัวข้อ [ 3 หน้า ]   1 2 3  
  หน้าถัดไป >
     
 
ชื่อตอน สารคดี
จำนวนครั้งที่เปิด
โครงการหลวงปังค่า ตอนที่ 2
840
โครงการหลวงปังค่า ตอนที่ 1
325
โครงการหลวงขุนแปะ ตอนที่ 2
113
โครงการหลวงขุนแปะ ตอนที่ 1
128
โครงการหลวงปางอุ๋ง ตอนที่ 2
140
โครงการหลวงปางอุ๋ง ตอนที่ 1
193
โครงการหลวงแม่สะเรียง ตอนที่ 2
122
โครงการหลวงแม่สะเรียง ตอนที่ 1
144
โครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ตอนที่ 2
88
โครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น ตอนที่ 1
119
โครงการหลวงแม่ปูนหลวง ตอนที่ 2
91
โครงการหลวงแม่ปูนหลวง ตอนที่ 1
108
โครงการหลวงห้วยน้ำริน ตอนที่ 2
115
โครงการหลวงห้วยน้ำริน ตอนที่ 1
163
โครงการหลวงสะโงะ ตอนที่ 2
82
โครงการหลวงสะโงะ ตอนที่ 1
114
โครงการหลวงห้วยผักไผ่ ตอนที่ 2
103
โครงการหลวงห้วยผักไผ่ ตอนที่ 1
123
โครงการหลวงห้วยเสี้ยว ตอนที่ 2
80
โครงการหลวงห้วยเสี้ยว ตอนที่ 1
194
 
   

 

 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved