**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 13 คน
 

 
หัวข้อที่ 1011 - 1020 จาก 1215 หัวข้อ [ 122 หน้า ]
< หน้าก่อน
 98 99 100 101 102 103 104 105 106  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน อังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก [ชม 128]
วัน จันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การส่งเสริมการลงทุนในกิจการซอฟต์แวร์ , LiberOffice แก้วิกฤตซอฟต์แวร์เถื่อน [ชม 126]
วัน พฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
วิทยุวัฒนธรรม [ชม 262]
วัน พุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ธัญพืชเมืองหนาวเพื่อสุขภาพ [ชม 253]
วัน อังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 72]
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย [ชม 144]
วัน พุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ไก่กระดูกดำ [ชม 191]
วัน อังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ภัยเงียบจากบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร [ชม 189]
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ทีโอที ในโครงการพรอมเมนาด้า รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ และ ความเคลื่อนไหวการให้บริก ... [ชม 193]
วัน พุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การเพาะเห็ดหลังบ้านและเพื่อการค้า [ชม 171]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved