**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 5 คน
 

 
หัวข้อที่ 1021 - 1030 จาก 1170 หัวข้อ [ 117 หน้า ]
< หน้าก่อน
 99 100 101 102 103 104 105 106 107  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน อังคาร ที่ 2 เมษายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การเตรียมตัวก่อนเล่นสงกรานต์ [ชม 128]
วัน จันทร์ ที่ 1 เมษายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
Smart ICT for Tourism , กิจกรรม SANS [ชม 146]
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกอินทรีย์หุงสุกเร็วด้วยไมโครเวฟ [ชม 396]
วัน พุธ ที่ 27 มีนาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
เกษตรชุมชน [ชม 119]
วัน อังคาร ที่ 26 มีนาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ความสำเร็จของเกษตรกรที่หันมาลด ละ เลิก การใช้สารเคมีทางการเกษตร [ชม 129]
วัน จันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
สัปดาห์รณรงค์ลดวัณโรค ปี 2556 [ชม 235]
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
โทรศัพท์เพื่อประชาชน [ชม 445]
วัน พุธ ที่ 20 มีนาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การประชุมนานาชาติไม้ผลเขตหนาวในเขตร้อนและกึ่งร้อน [ชม 87]
วัน อังคาร ที่ 19 มีนาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา [ชม 343]
วัน จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การป้องกันโรคไตวายเฉียบพลัน [ชม 80]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved