**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 38 คน
 

 
หัวข้อที่ 1031 - 1040 จาก 1041 หัวข้อ [ 105 หน้า ]
< หน้าก่อน
 97 98 99 100 101 102 103 104 105  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน จันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ความคืบหน้าโครงการ SIPA เชียงใหม่ ปี 2555 [ชม 212]
วัน พฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
Public Radio : สัมภาษณ์สด SIPA สถานการณ์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย [ชม 352]
วัน พุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา [ชม 165]
วัน จันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
วันงดสูบบุหรี่โลก [ชม 233]
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
มิติใหม่กับการให้บริการภาคเอกชน ของ สวทช.ภาคเหนือ [ชม 506]
วัน พุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ไม้ผลเขตร้อน [ชม 298]
วัน อังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ผักไฮโดรโปนิกส์ [ชม 203]
วัน จันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ยาทดแทนซูโดเอฟริดีนและการใช้ยาตระกูลนี้ [ชม 186]
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ทีโอที เชียงใหม่ หนึ่งในหน่วยงาน สถานประกอบการสีขาว [ชม 384]
วัน พุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ศูนย์เรียนรู้วัฒธรรมเกษตรล้านนา [ชม 293]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved