**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 18 คน
 

 
หัวข้อที่ 1051 - 1060 จาก 1264 หัวข้อ [ 127 หน้า ]
< หน้าก่อน
 102 103 104 105 106 107 108 109 110  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การศึกษาสารออกฤทธิ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหญ้าหมอน้อยเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ และประ ... [ชม 299]
วัน พุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
แม่โจ้วิชาการ งาน 80 ปี [ชม 188]
วัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
Public Radio - สาระบันเทิง [ชม 145]
วัน จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
สุขภาพชุมชน [ชม 78]
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
VDSL และ TOT Wifi กับ ICT Free WiFi [ชม 591]
วัน พุธ ที่ 14 สิงหาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
เพลินเพลงยามบ่าย [ชม 126]
วัน อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง [ชม 187]
วัน จันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 123]
วัน พุธ ที่ 7 สิงหาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
กิจกรรมดาราศาสตร์ ก.ค. 56 และ TNO OPEN HOUSE เปิดบ้านหอดูดาวแห่งชาติ 2556 [ชม 152]
วัน อังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก [ชม 130]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved