**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 18 คน
 

 
หัวข้อที่ 1071 - 1080 จาก 1264 หัวข้อ [ 127 หน้า ]
< หน้าก่อน
 104 105 106 107 108 109 110 111 112  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน จันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
งานมหกรรมเชียงใหม่ฟันดี 3 ปี กองทุนทันตกรรม [ชม 314]
วัน อังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมาย [ชม 129]
วัน จันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การตรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ [ชม 108]
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ประเพณีเข้าพรรษา [ชม 188]
วัน พุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
กิจกรรมเดือน มิถุนายน 2556 [ชม 98]
วัน อังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ความร่วมมือด้านบริการสุขภาพในพม่า [ชม 179]
วัน จันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การอบรมเขียนแผนธรุกิจ และ แก้วิกฤตซอฟต์แวร์เถื่อน [ชม 165]
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
โครงการวิจัยการทำปุ๋ยหมักจากปัสสาวะมนุษย์ [ชม 299]
วัน พุธ ที่ 26 มิถุนายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การผลิตไม้ผลอินทรีย์ [ชม 96]
วัน อังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย ชุมชนศรีลานนา [ชม 181]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved