**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 18 คน
 

 
หัวข้อที่ 1081 - 1090 จาก 1264 หัวข้อ [ 127 หน้า ]
< หน้าก่อน
 105 106 107 108 109 110 111 112 113  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน จันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ทำไมไข้เลือดออกจึงมีผู้ป่วยสูงขึ้นมากในปีนี้ [ชม 107]
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
TOT Broadband Internet ในพื้นที่เชียงใหม่..วันนี้ [ชม 421]
วัน พุธ ที่ 19 มิถุนายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
งานไม้ผลบนพื้นที่สูง [ชม 154]
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ภาษีอากรของธุรกิจ E-Commerce [ชม 204]
วัน อังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับเอดส์ [ชม 184]
วัน จันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
เฝ้าระวังควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยใช้ปิงปองจราจรชีวิต [ชม 204]
วัน พุธ ที่ 5 มิถุนายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
วิทยุดาราศาสตร์ กิจกรรมเดือน พค. 56 [ชม 180]
วัน อังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ไข้เลือดออก และข้อเข่าเสื่อม [ชม 246]
วัน จันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การอบรมLibreOfficeให้กับหน่วยงานเอกชน , การเปิดรับสมัครสมาชิกศูนย์บ่มเพาะนักพัฒน ... [ชม 343]
วัน พุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การจำหน่วยผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร [ชม 135]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved