**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 5 คน
 

 
หัวข้อที่ 101 - 110 จาก 1040 หัวข้อ [ 104 หน้า ]
< หน้าก่อน
 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 63]
วัน พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 26]
วัน อังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560/13.00 น. - 14.00 น.
โรงพยาบาลราชเวช [ชม 16]
วัน จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 30]
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560/13.00 น. - 14.00 น.
DEPA [ชม 83]
วัน อังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 50]
วัน จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 14]
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 54]
วัน พุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 38]
วัน อังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 11]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved