**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 13 คน
 

 
หัวข้อที่ 1091 - 1100 จาก 1215 หัวข้อ [ 122 หน้า ]
< หน้าก่อน
 106 107 108 109 110 111 112 113 114  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน พุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ความรู้ด้านดาราศาสตร์ [ชม 124]
วัน อังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556/13.00 น. - 14.00 น.
โรคนอนกรน [ชม 523]
วัน จันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556/13.00 น. - 14.00 น.
โครงการ SMART ICT FOR TOURISM [ชม 331]
วัน พุธ ที่ 30 มกราคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองเน้นการลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพ และผลผลิตที่ปลอดภัยเพื่อรอง ... [ชม 354]
วัน จันทร์ ที่ 28 มกราคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของ อสม. [ชม 239]
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
งานประชุมประจำปี 2555 สวทช.ภาคเหนือ [ชม 292]
วัน พุธ ที่ 23 มกราคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ [ชม 225]
วัน อังคาร ที่ 22 มกราคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การดำเนินงานของแผนงานพัฒนาเครือข่ายการตลาดพืชอาหารปลอดภัย จ.เชียงใหม่ [ชม 273]
วัน จันทร์ ที่ 21 มกราคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
80 ศูนย์วิจัยพืชไร่ [ชม 223]
วัน พฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
เทคโนโลยี3G และ4G [ชม 712]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved