**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 5 คน
 

 
หัวข้อที่ 1121 - 1130 จาก 1170 หัวข้อ [ 117 หน้า ]
< หน้าก่อน
 109 110 111 112 113 114 115 116 117  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน อังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
Clean food good taste "gold" รุ่นที่2 [ชม 231]
วัน จันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
การเก็บเงิน 30 บาท ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า [ชม 258]
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
เครื่องบำบัดอากาศภายในอาคาร [ชม 573]
วัน พุธ ที่ 22 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ผลิตภัณฑ์แหรรูปโครงการหลวง [ชม 287]
วัน อังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ท่องเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ [ชม 201]
วัน จันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ฝายต้นน้ำ [ชม 295]
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ทีโอที ผู้ดูแลด้านระบบสื่อสารกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 41 "นครพิงค์เกมส์" [ชม 340]
วัน พุธ ที่ 15 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
งานโครงการหลวงแฟร์ [ชม 393]
วัน อังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ ค้ำประกันจำนองจำนำ [ชม 180]
วัน จันทร์ ที่ 13 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 105]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved