**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 27 คน
 

 
หัวข้อที่ 1131 - 1140 จาก 1264 หัวข้อ [ 127 หน้า ]
< หน้าก่อน
 110 111 112 113 114 115 116 117 118  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ไม้ผลบนพื้นที่สูง [ชม 273]
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556/13.00 น. - 14.00 น.
59 ปี ทีโอที [ชม 242]
วัน อังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ไม้ดอกเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง [ชม 390]
วัน อังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การดำเนินงานโครงการของแผนงานพืชอาหารปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่ [ชม 112]
วัน จันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556/13.00 น. - 14.00 น.
สัปดาห์ราชประชาสมาสัย [ชม 122]
วัน พฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของสามี-ภริยา ประจำปีภาษี [ชม 392]
วัน อังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556/13.00 น. - 14.00 น.
สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเมื่อมีคดีความ [ชม 122]
วัน จันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556/13.00 น. - 14.00 น.
อย่าหลงเชื่อ โฆษณายาเกินจริง [ชม 224]
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การประชุมปรึกษาหารื และจัดตั้งสภาวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ [ชม 254]
วัน พุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ความรู้ด้านดาราศาสตร์ [ชม 126]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved