**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 14 คน
 

 
หัวข้อที่ 1151 - 1160 จาก 1183 หัวข้อ [ 119 หน้า ]
< หน้าก่อน
 111 112 113 114 115 116 117 118 119  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน จันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
โรคมือ เท้า ปาก [ชม 275]
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
การคงสิทธิเลขหมายเดิม TOT 3G [ชม 383]
วัน พุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
สวนผลไม้หลังบ้านและกาค้า [ชม 297]
วัน จันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
พระราชดำรัสเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า [ชม 213]
วัน พฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล [ชม 598]
วัน อังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว [ชม 400]
วัน จันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
วิธีใช้ยาอย่างถูกต้อง [ชม 299]
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
วิทยุวัฒนธรรม [ชม 300]
วัน อังคาร ที่ 3 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
การลดความอ้วนอย่างปลอดภัย [ชม 825]
วัน จันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
SIPA [ชม 235]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved