**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 5 คน
 

 
หัวข้อที่ 111 - 120 จาก 1040 หัวข้อ [ 104 หน้า ]
< หน้าก่อน
 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน จันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 44]
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 52]
วัน พุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 17]
วัน อังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 32]
วัน จันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 7]
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 11]
วัน พุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560/13.00 น. - 14.00 น.
กิจกรรมและปรากฎการณ์ที่ผ่านมา เดือนเมษายน 2560 [ชม 72]
วัน อังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 6]
วัน จันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 44]
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 57]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved