**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 27 คน
 

 
หัวข้อที่ 1201 - 1210 จาก 1264 หัวข้อ [ 127 หน้า ]
< หน้าก่อน
 117 118 119 120 121 122 123 124 125  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน พุธ ที่ 26 กันยายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ไม้ผลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในงานโครงการหลวง 2555 [ชม 284]
วัน อังคาร ที่ 25 กันยายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
การจัดงานมหกรรมตลาดอาหารปลอดภัย ระหว่างวันที่ 21 - 29 กันยายน 2555 ณ โครงการจริง ... [ชม 279]
วัน จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
วันหัวใจโลก 2555 [ชม 517]
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
การให้บริการของ ทีโอที ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา [ชม 359]
วัน พุธ ที่ 19 กันยายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
งานกิจกรรมเพื่อประชาชน งานโครงการหลวง 2555 [ชม 227]
วัน อังคาร ที่ 18 กันยายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
กิจกรรมวันแรดโลก และกิจกรรมชุมนุมสัตว์ป่า [ชม 353]
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
สรรพากร [ชม 668]
วัน อังคาร ที่ 11 กันยายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
สาระน่ารู้เกี่ยวกับพินัยกรรม [ชม 287]
วัน จันทร์ ที่ 10 กันยายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
โรคสมองเสื่อม [ชม 223]
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ประเพณีตานก๋วยสลาก [ชม 327]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved