**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 41 คน
 

 
หัวข้อที่ 1221 - 1230 จาก 1236 หัวข้อ [ 124 หน้า ]
< หน้าก่อน
 116 117 118 119 120 121 122 123 124  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน อังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด [ชม 567]
วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
เดือนรณรงค์ไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2555 [ชม 334]
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
วิทยุวัฒนธรรม [ชม 357]
วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
วิทยุดาราศาสตร์ [ชม 162]
วัน อังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
โรคภูมิแพ้ในเด็ก [ชม 299]
วัน จันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ความคืบหน้าโครงการ SIPA เชียงใหม่ ปี 2555 [ชม 215]
วัน พฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
Public Radio : สัมภาษณ์สด SIPA สถานการณ์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย [ชม 354]
วัน พุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา [ชม 167]
วัน จันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
วันงดสูบบุหรี่โลก [ชม 235]
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
มิติใหม่กับการให้บริการภาคเอกชน ของ สวทช.ภาคเหนือ [ชม 546]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved