**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 29 คน
 

 
หัวข้อที่ 1241 - 1250 จาก 1264 หัวข้อ [ 127 หน้า ]
< หน้าก่อน
 119 120 121 122 123 124 125 126 127  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน จันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
SIPA [ชม 237]
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
งานประชุมวิชาการ สวทช.ภาคเหนือ และ งานครบรอบ 10 ปี iTAP [ชม 525]
วัน พุธ ที่ 27 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ข้าวลืมผัว [ชม 507]
วัน อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
เห็ดพิษ [ชม 187]
วัน จันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวปี 2555 [ชม 302]
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ความก้าวหน้าโครงการ TOT 3G เชียงใหม่ [ชม 631]
วัน พุธ ที่ 20 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
77 ปี แม่โจ้...ภูมิปัญญาด้านการเกษตร [ชม 187]
วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
พังไชโยกำเนิดสมาชิกใหม่ให้สวนสัตว์เชียงใหม่ [ชม 227]
วัน อังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด [ชม 569]
วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
เดือนรณรงค์ไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2555 [ชม 336]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved