**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 27 คน
 

 
หัวข้อที่ 21 - 30 จาก 1264 หัวข้อ [ 127 หน้า ]
< หน้าก่อน
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน อังคาร ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 2]
วัน จันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 1]
วัน พฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 34]
วัน พุธ ที่ 30 มกราคม 256/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 3]
วัน อังคาร ที่ 29 มกราคม 2562/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 1]
วัน จันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 3]
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2562/13.00 - 14.00 น.
DEPA [ชม 1433]
วัน พุธ ที่ 23 มกราคม 256/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 3]
วัน อังคาร ที่ 22 มกราคม 2562/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 50]
วัน จันทร์ ที่ 20 มกราคม 2561/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 28]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved