**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 26 คน
 

 
หัวข้อที่ 31 - 40 จาก 1030 หัวข้อ [ 103 หน้า ]
< หน้าก่อน
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน พุธ ที่ 20 กันยายน 2560/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 18]
วัน อังคาร ที่ 19 กันยายน 2560/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 1]
วัน จันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 2]
วัน พฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560/13.00 - 14.00 น.
งาน digital Thailand big bang 2017 [ชม 31]
วัน อังคาร ที่ 12 กันยายน 2560/13.00 - 14.00 น.
ภาวะซึมเศร้าส่งผลถึงอาการอะไรได้บ้าง [ชม 15]
วัน จันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 5]
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 82]
วัน พุธ ที่ 6 กันยายน 2560/13.00 - 14.00 น.
วิทยุดาราศาสตร์ [ชม 16]
วัน จันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 43]
วัน พฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2560/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 25]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved