**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 3 คน
 

 
หัวข้อที่ 61 - 70 จาก 983 หัวข้อ [ 99 หน้า ]
< หน้าก่อน
 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน อังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 5]
วัน จันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 31]
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 43]
วัน พุธ ที่ 26 เมษายน 2560/13.00 น. - 14.00 น.
โรคผิวหนังในหน้าร้อนและครีมกันแดด [ชม 27]
วัน อังคาร ที่ 25 เมษายน 2560/13.00 น. - 14.00 น.
DEPA [ชม 19]
วัน จันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 2]
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 43]
วัน พุธ ที่ 19 เมษายน 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 21]
วัน จันทร์ ที่ 17 เมษายน 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 29]
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2560/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 29]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved