**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 27 คน
 

 
หัวข้อที่ 61 - 70 จาก 1264 หัวข้อ [ 127 หน้า ]
< หน้าก่อน
 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน อังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 43]
วัน จันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 5]
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561/13.00 - 14.00 น.
DEPA Digital startup fund [ชม 1470]
วัน พุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 74]
วัน อังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 5]
วัน จันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 27]
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 63]
วัน พุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 52]
วัน อังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 44]
วัน จันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561/13.00 - 14.00 น.
สัมนาฟรี เปลี่ยนธุรกิจ....ให้ง่าย ด้วยบัญชีเดียว [ชม 5]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved