**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 5 คน
 

 
หัวข้อที่ 71 - 80 จาก 1199 หัวข้อ [ 120 หน้า ]
< หน้าก่อน
 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน จันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 24]
วัน พฤหัสดี ที่ 28 มิถุนายน 2561/13.00 - 14.00 น.
เงินเฟ้อคืออะไร [ชม 51]
วัน อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 24]
วัน จันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 20]
วัน พฤหัสดี ที่ 21 มิถุนายน 2561/13.00 - 14.00 น.
งาน Lanna Expo
งาน Bigbang
[ชม 48]
วัน พุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561/13.00 - 14.00 น.
โครงการส่งเสริมการตลาดการจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของ ... [ชม 34]
วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 8]
วัน จันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 19]
วัน พฤหัสดี ที่ 14 มิถุนายน 2561/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 58]
วัน พุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561/13.00 - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 5]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved