**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 20 คน
 

 
หัวข้อที่ 901 - 910 จาก 1071 หัวข้อ [ 108 หน้า ]
< หน้าก่อน
 87 88 89 90 91 92 93 94 95  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน พุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
งานวันป่าชาวบ้านที่ห้วยโป่ง [ชม 93]
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การให้บริการของทีโอที ในการจัดงานประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ... [ชม 212]
วัน พุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศกับการเกษตรไทย [ชม 146]
วัน อังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง [ชม 240]
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราใหม่ เพิ่ม - ลดอย่างไร การจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำ ... [ชม 318]
วัน พุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
วันความดันโลหิตสูง [ชม 175]
วัน อังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ไข้หวัดนก H7 N9 [ชม 220]
วัน จันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
กิจกรรมการจัดอบรม SIPA [ชม 129]
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
พิธีสืบชะตา - บูชาเสาอินทขีล [ชม 193]
วัน พุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
กิจกรรมที่ผ่านมาเดือนเมษายน 2556 [ชม 98]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved