**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 16 คน
 

 
หัวข้อที่ 901 - 910 จาก 953 หัวข้อ [ 96 หน้า ]
< หน้าก่อน
 87 88 89 90 91 92 93 94 95  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน อังคาร ที่ 4 กันยายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ธาลัสซีเมีย [ชม 343]
วัน จันทร์ ที่ 3 กันยายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
โครงการนวัตกรรมวาณิชย์ [ชม 84]
วัน พุธ ที่ 29 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
การพัฒนางานอารักขาพืชโครงการหลวง [ชม 433]
วัน อังคาร ที่ 28 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
Clean food good taste "gold" รุ่นที่2 [ชม 227]
วัน จันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
การเก็บเงิน 30 บาท ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า [ชม 254]
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
เครื่องบำบัดอากาศภายในอาคาร [ชม 550]
วัน พุธ ที่ 22 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ผลิตภัณฑ์แหรรูปโครงการหลวง [ชม 279]
วัน อังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ท่องเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ [ชม 197]
วัน จันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ฝายต้นน้ำ [ชม 290]
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ทีโอที ผู้ดูแลด้านระบบสื่อสารกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 41 "นครพิงค์เกมส์" [ชม 336]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved