**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 2 คน
 

 
หัวข้อที่ 901 - 910 จาก 1013 หัวข้อ [ 102 หน้า ]
< หน้าก่อน
 87 88 89 90 91 92 93 94 95  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ภาษีน่ารู้ [ชม 328]
วัน พุธ ที่ 9 มกราคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การสนับสนุนการวิจัยสู่ท้องถิ่นและนำเสนอผลงานในงานประชุมประจำปี 2555 [ชม 265]
วัน อังคาร ที่ 8 มกราคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
มรดก [ชม 373]
วัน จันทร์ ที่ 7 มกราคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
โครงการ ICT Smart Tourism [ชม 308]
วัน พฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
นักจารึกวิทยาเมืองตุง [ชม 449]
วัน พุธ ที่ 2 มกราคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
กิจกรรมดาราศาสตร์เดือนธันวาคม 2555 [ชม 306]
วัน พุธ ที่ 26 ธันวาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
งาน 80 ปีศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ [ชม 563]
วัน อังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ตลาดเชียงใหม่อาหารปลอดภัย [ชม 348]
วัน จันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
วิทยุชุมชนกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ [ชม 325]
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
TOT 3 G เร็ว..แรง..ไม่รอใคร [ชม 581]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved