**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 5 คน
 

 
หัวข้อที่ 921 - 930 จาก 1040 หัวข้อ [ 104 หน้า ]
< หน้าก่อน
 89 90 91 92 93 94 95 96 97  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
งานประชุมประจำปี 2555 สวทช.ภาคเหนือ [ชม 288]
วัน พุธ ที่ 23 มกราคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ [ชม 222]
วัน อังคาร ที่ 22 มกราคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การดำเนินงานของแผนงานพัฒนาเครือข่ายการตลาดพืชอาหารปลอดภัย จ.เชียงใหม่ [ชม 271]
วัน จันทร์ ที่ 21 มกราคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
80 ศูนย์วิจัยพืชไร่ [ชม 209]
วัน พฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
เทคโนโลยี3G และ4G [ชม 689]
วัน พุธ ที่ 16 มกราคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ [ชม 522]
วัน จันทร์ ที่ 14 มกราคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
คลินิกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสารภี เปิดให้บริการแล้ว [ชม 567]
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ภาษีน่ารู้ [ชม 328]
วัน พุธ ที่ 9 มกราคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การสนับสนุนการวิจัยสู่ท้องถิ่นและนำเสนอผลงานในงานประชุมประจำปี 2555 [ชม 265]
วัน อังคาร ที่ 8 มกราคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
มรดก [ชม 373]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved