**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 12 คน
 

 
หัวข้อที่ 931 - 940 จาก 1109 หัวข้อ [ 111 หน้า ]
< หน้าก่อน
 90 91 92 93 94 95 96 97 98  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน จันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
เฝ้าระวังควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยใช้ปิงปองจราจรชีวิต [ชม 203]
วัน พุธ ที่ 5 มิถุนายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
วิทยุดาราศาสตร์ กิจกรรมเดือน พค. 56 [ชม 179]
วัน อังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ไข้เลือดออก และข้อเข่าเสื่อม [ชม 245]
วัน จันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การอบรมLibreOfficeให้กับหน่วยงานเอกชน , การเปิดรับสมัครสมาชิกศูนย์บ่มเพาะนักพัฒน ... [ชม 341]
วัน พุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การจำหน่วยผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร [ชม 131]
วัน อังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
แผนการบริหารพืชผักปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค [ชม 113]
วัน จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
วันงดสูบบุหรี่โลก [ชม 83]
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
โครงการพัฒนาพลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานเพื่อการลดต้นทุนในภาคอุตสาห ... [ชม 522]
วัน พุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
งานวันป่าชาวบ้านที่ห้วยโป่ง [ชม 93]
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การให้บริการของทีโอที ในการจัดงานประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ... [ชม 213]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved