**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 5 คน
 

 
หัวข้อที่ 941 - 950 จาก 1040 หัวข้อ [ 104 หน้า ]
< หน้าก่อน
 91 92 93 94 95 96 97 98 99  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน พุธ ที่ 12 ธันวาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ [ชม 233]
วัน อังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
กฎหมายครอบครัว [ชม 175]
วัน จันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
เชียงใหม่อาหารปลอดภัย [ชม 256]
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ปักขทืนล้านนา ปี 56 [ชม 425]
วัน พุธ ที่ 5 ธันวาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
วิทยุดาราศาสตร์ [ชม 232]
วัน อังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
โรคภูมิแพ้ [ชม 366]
วัน จันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
งานพัฒนาซอฟแวร์ MTSx [ชม 211]
วัน เสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา [ชม 324]
วัน พุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ในงานโครงการหลวง 2555 [ชม 322]
วัน อังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ระบบการผลิตทางการเกษตร และการรับรองมาตรฐานพืชอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ [ชม 210]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved