**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 2 คน
 

 
หัวข้อที่ 971 - 980 จาก 1013 หัวข้อ [ 102 หน้า ]
< หน้าก่อน
 94 95 96 97 98 99 100 101 102  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน พุธ ที่ 15 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
งานโครงการหลวงแฟร์ [ชม 391]
วัน อังคาร ที่ 14 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
สาระน่ารู้เกี่ยวกับ ค้ำประกันจำนองจำนำ [ชม 178]
วัน จันทร์ ที่ 13 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
สาระบันเทิง [ชม 103]
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ และการย ... [ชม 443]
วัน อังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ไซนัสอักเสบ [ชม 912]
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
"ข่วงหลวง" พัฒนาบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพ [ชม 383]
วัน อังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ศูนย์ความเป็นเลิศ [ชม 331]
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
โครงการวิเคราะห์ และปรับปรุงเตาทอดแคบหมู จากการใช้ขี้เลื่อยเป็นระบบไฟฟ้าวิสาหกิจ ... [ชม 1069]
วัน พุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
เห็ดเพื่อสุขภาพ [ชม 286]
วัน อังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
อาหารเป็นพิษ [ชม 448]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved