**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 39 คน
 

 
หัวข้อที่ 971 - 980 จาก 1041 หัวข้อ [ 105 หน้า ]
< หน้าก่อน
 94 95 96 97 98 99 100 101 102  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน พุธ ที่ 10 ตุลาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ [ชม 321]
วัน อังคาร ที่ 9 ตุลาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน [ชม 288]
วัน จันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
วันทันตสาธารณสุข [ชม 366]
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ขึด [ชม 501]
วัน อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [ชม 287]
วัน จันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ [ชม 264]
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตอิฐดินเผา โดยเตาเผาแบบ Ventury [ชม 1234]
วัน พุธ ที่ 26 กันยายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ไม้ผลที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในงานโครงการหลวง 2555 [ชม 280]
วัน อังคาร ที่ 25 กันยายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
การจัดงานมหกรรมตลาดอาหารปลอดภัย ระหว่างวันที่ 21 - 29 กันยายน 2555 ณ โครงการจริง ... [ชม 274]
วัน จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
วันหัวใจโลก 2555 [ชม 514]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved