**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 12 คน
 

 
หัวข้อที่ 981 - 990 จาก 1215 หัวข้อ [ 122 หน้า ]
< หน้าก่อน
 95 96 97 98 99 100 101 102 103  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน จันทร์ ที่ 30 กันยายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
แหล่งท่องเที่ยวแม่โจ้ [ชม 103]
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย [ชม 110]
วัน พุธ ที่ 25 กันยายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์เชิงการค้า [ชม 50]
วัน อังคาร ที่ 24 กันยายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารปลอดภัยในชุมชน [ชม 166]
วัน จันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
เครือข่ายผู้ติดเชื่อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เปิดตัวภาพยนต์ เรื่อง "LOVE + รักไม่ ... [ชม 204]
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
นโยบายการให้บริการของ ทีโอที ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และการเปิดศูนย์บริการลูกค ... [ชม 207]
วัน พุธ ที่ 18 กันยายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การผลิตผักปลอดสารพิษตามแนวทางมูลนิธิโครงการหลวง [ชม 150]
วัน อังคาร ที่ 17 กันยายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
แปลงสาธิตการเกษตร [ชม 63]
วัน จันทร์ ที่ 16 กันยายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพรไทย [ชม 122]
วัน พฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การยื่นแบบ ครึ่งปีภาษี 2556 และกฎหมายใหม่ ปี 2556 [ชม 122]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved