**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 27 คน
 

 
หัวข้อที่ 981 - 990 จาก 1018 หัวข้อ [ 102 หน้า ]
< หน้าก่อน
 94 95 96 97 98 99 100 101 102  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
"ข่วงหลวง" พัฒนาบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพ [ชม 383]
วัน อังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ศูนย์ความเป็นเลิศ [ชม 331]
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
โครงการวิเคราะห์ และปรับปรุงเตาทอดแคบหมู จากการใช้ขี้เลื่อยเป็นระบบไฟฟ้าวิสาหกิจ ... [ชม 1070]
วัน พุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
เห็ดเพื่อสุขภาพ [ชม 286]
วัน อังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
อาหารเป็นพิษ [ชม 448]
วัน จันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
โรคมือ เท้า ปาก [ชม 273]
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
การคงสิทธิเลขหมายเดิม TOT 3G [ชม 377]
วัน พุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
สวนผลไม้หลังบ้านและกาค้า [ชม 295]
วัน จันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
พระราชดำรัสเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า [ชม 208]
วัน พฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล [ชม 594]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved