**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 7 คน
 

 
หัวข้อที่ 981 - 990 จาก 1001 หัวข้อ [ 101 หน้า ]
< หน้าก่อน
 93 94 95 96 97 98 99 100 101  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
เห็ดพิษ [ชม 183]
วัน จันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวปี 2555 [ชม 292]
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
ความก้าวหน้าโครงการ TOT 3G เชียงใหม่ [ชม 610]
วัน พุธ ที่ 20 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
77 ปี แม่โจ้...ภูมิปัญญาด้านการเกษตร [ชม 181]
วัน อังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
พังไชโยกำเนิดสมาชิกใหม่ให้สวนสัตว์เชียงใหม่ [ชม 223]
วัน อังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด [ชม 565]
วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
เดือนรณรงค์ไอโอดีนแห่งชาติ ปี 2555 [ชม 331]
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
วิทยุวัฒนธรรม [ชม 344]
วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
วิทยุดาราศาสตร์ [ชม 160]
วัน อังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2555/13.00 น. - 14.00 น.
โรคภูมิแพ้ในเด็ก [ชม 297]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved