**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


   

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 25 คน
 

 
หัวข้อที่ 981 - 990 จาก 1126 หัวข้อ [ 113 หน้า ]
< หน้าก่อน
 95 96 97 98 99 100 101 102 103  
หน้าถัดไป >
     
 
วัน อังคาร ที่ 26 มีนาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ความสำเร็จของเกษตรกรที่หันมาลด ละ เลิก การใช้สารเคมีทางการเกษตร [ชม 127]
วัน จันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
สัปดาห์รณรงค์ลดวัณโรค ปี 2556 [ชม 231]
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
โทรศัพท์เพื่อประชาชน [ชม 442]
วัน พุธ ที่ 20 มีนาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การประชุมนานาชาติไม้ผลเขตหนาวในเขตร้อนและกึ่งร้อน [ชม 85]
วัน อังคาร ที่ 19 มีนาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา [ชม 339]
วัน จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
การป้องกันโรคไตวายเฉียบพลัน [ชม 79]
วัน อังคาร ที่ 12 มีนาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
กฎหมายอาญาเบื้องต้น [ชม 148]
วัน จันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ [ชม 84]
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
ชีวิต 2 วัฒนธรรม [ชม 338]
วัน พุธ ที่ 6 มีนาคม 2556/13.00 น. - 14.00 น.
วิทยุดาราศาสตร์ [ชม 155]
 
   

ตารางเวลารายการ อสมท เพื่อชุมชน
จันทร์
ที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศ / SIPA
ที่ 2
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 3
Edutainment / อภิชัย มัทวพันธ์
ที่ 4
สาธารณสุขชุมชน / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
อังคาร
ที่ 1
สุขภาพชุมชน / โรงพยาบาลราชเวช
ที่ 2
กฎหมายเพื่อประชาชน / สำนักงานอัยการ จ.เชียงใหม่
ที่ 3
ส่งเสริมการท่องเที่ยว / สวนสัตว์เชียงใหม่
ที่ 4
แผนงานพืชอาหารปลอดภัย / แผนงานพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย
พุธ
ที่ 1
การเผยแพร่ความรู้ด้านดาราศาสตร์ / สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ที่ 2
สหกรณ์พบสมาชิก / สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
ที่ 3
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
ที่ 4
เกษตรชุมชน / มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,มูลนิธิโครงการหลวง
พฤหัสบดี
ที่ 1
วิทยุวัฒนธรรม / สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ที่ 2
ภาษีน่ารู้ / สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่เชียงใหม่ 1
ที่ 3
โทรศัพท์เพื่อประชาชน / บริษัท ทศท คอเปอเรชั่น จำกัด มหาชน
ที่ 4
เทคโนโลยีเพื่อประชาชน / สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ
ศุกร์
คุยเฟื่องเรื่องไอที / สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาร์
รายการ Edutainment : Modern Radio Chiangmai (อภิชัย มัทวพันธุ์)
อาทิตย์
Top North Pool เจ๊า... / นักจัดรายการเครือข่าย อสมท. ภาคเหนือตอนบน
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved