**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ทดสอบข่าว
เรื่อง : ภาวะซึมเศร้าส่งผลถึงอาการอะไรได้บ้าง
ผู้ดำเนินรายการ : วสุรมย์ สุริยะวงศ์
ผู้ร่วมรายการ : นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล - ผอ.รพ.ราชเวช เชียงใหม่
วันออกอากาศ : วัน อังคาร ที่ 12 กันยายน 2560
เวลา : 13.00 - 14.00 น.
ฟังย้อนหลังได้ คลิก Play