**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ทดสอบข่าว
เรื่อง : โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
ผู้ดำเนินรายการ : วสุรมย์ สุริยะวงศ์
ผู้ร่วมรายการ :
วันออกอากาศ : วัน อังคาร ที่ 9 มกราคม 2561
เวลา : 13.00 - 14.00 น.
ฟังย้อนหลังได้ คลิก Play