**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 20 คน   
หัวข้อที่ 1 - 13 
จาก 1256 หัวข้อ [ 97 หน้า ]
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เผยเร่งลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านและชุมชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยคืบหน้าไปแล้วเกือบ 50% พร้อมเชิญชวนนิสิตนักศึกษา และเครือข่ายประชารัฐ ร่วมลงพื้นที่วิเคราะห์สภาพปัญหา เพื่อให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ภายในวันที่ 20 มี.ค.นี้
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561
หน่วยงานในจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2561 จัดทำแผนลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง พร้อมทั้งทำบันทึกข้อมูล และรายงานผลการประหยัดพลังงาน เพื่อสรุปเป็นมาตรการประหยัดไฟฟ้าและขยายสู่ภาคครัวเรือน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561
ู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอพร้าว ติดตามมาตรการป้องกันหมอกควันไฟป่า "โหล่งขอดโมเดล" เป็นตำบลนำร่องแห่งแรกของประเทศ ที่ไม่บุกรุกเขตป่าและการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในการขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยยางพารา “ปรับปรุงระบบกรีดยางพาราภายใต้สภาวะผันผวนของราคายางและขาดแคลนแรงงานกรีดยาง” ให้แก่ผู้ที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561
พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัด Road Show OTOP ของดีศรีวิชัย 4 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ขึ้นเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อต่อยอดผู้ประกอบการโอทอปภาคใต้ขยายการตลาดสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ภาคเหนือ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561
ผวจ.ชม. เชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมกันกำจัดวัชพืช ขุดลอกคลองแม่ข่า “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขา ระยะทางประมาณ 8.41 กิโลเมตร พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาค อาหาร น้ำดื่ม สำหรับประชาชนจิตอาสาที่จะร่วมพัฒนาคลองแม่ข่า ระหว่างวันที่ 21 - 27 มี.ค.นี้
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดการอบรม ผู้ประกอบการ หลักสูตร การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการด้วย Digital Training สู่อุตสาหกรรม 4.0” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการตลาด ในประเทศ-ต่างประเทศ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช. ร่วมลงนามความร่วมมือ “ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ" รวบรวม เก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชื้อและการพัฒนา DNA barcode เพื่ออนุรักษ์ วิจัย พัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่ม
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561
โปรหมาย ประหยัด มากแสง โชว์ฟอร์ม ตีเข้า 9 อันเดอร์พาร์ 61 ขึ้นนำเดี่ยววันแรก ในการแข่งขันกอล์ฟไทยแลนด์ พีจีเอทัวร์ นัดเปิดฤดูกาล 2018 รายการ สิงห์-เอสเอที ลำพูน แชมเปี้ยนชิพ ที่สนามกอล์ฟ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ จังหวัดลำพูน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561
ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เผยเตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ในโครงการ “แปลงใหญ่ถั่วเหลืองประชารัฐ” พัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ลดต้นทุนการผลิต และสามารถเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน 17 มี.ค.นี้ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่แตง
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561
ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เผยเตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ในโครงการ “แปลงใหญ่ถั่วเหลืองประชารัฐ” พัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ลดต้นทุนการผลิต และสามารถเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน 17 มี.ค.นี้ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแม่แตง
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมการประกวดกระเทียม ในงานสุดยอดกระเทียมไทย และของดี otop อำเภอเวียงแหง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเกษตรกร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้บริโภคที่สนใจ ช่วยอุดหนุนผลผลิตกระเทียมไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระเทียมที่ดี มีคุณภาพ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561
รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมรณรงค์ให้ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 114]
    สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ... รับฟังเสียง [ฟัง 113]
    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 105]
    จัดหางานเชียงใหม่ เผยพร้อมให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการม ... รับฟังเสียง [ฟัง 101]
    สมาชิกสามล้อเครื่องไฟฟ้าร้องศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบ ประธานสหกรณ์สามล้อเคร ... รับฟังเสียง [ฟัง 101]
    จัดหางานเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงที่ว่างจากการเรียน ... รับฟังเสียง [ฟัง 87]
    ดอยอ่างขาง อากาศหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้วัดได้ 0.5 องศ ... รับฟังเสียง [ฟัง 81]
    เชียงใหม่ เปิดเส้นทางระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ สาย B3 สถานีขนส่งผู้โดยสา ... รับฟังเสียง [ฟัง 77]
    มูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิด "ศูนย์บริกา ... รับฟังเสียง [ฟัง 77]
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยเชียงใหม่มี 255 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9101 ตาม ... รับฟังเสียง [ฟัง 76]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved