**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 38 คน   
หัวข้อที่ 1 - 13 
จาก 1916 หัวข้อ [ 148 หน้า ]
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
ธนาคารแห่งประเทศไทย คุมเข้มการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ด้านการให้บริการทางการเงิน หากทำผิดกฏที่กำหนดไว้ จะมีการคิดเบี้ยปรับตามความผิด สูงสุดถึง 1 ล้านบาท หรือยกเลิกการอนุญาตให้ธนาคารทำธุรกรรมนั้นๆ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เปิดงาน " MOBIKE IN เจียงใหม่" จักรยานสาธารณะอัจฉริยะ เบาะนั่ง ใช้ระบบไฮดรอริค ติดตั้งซิมการ์ดและรหัสพิเศษภายใน เชื่อมต่อผ่านระบบ Cloud บนเครือข่าย 3G/4G ระบุตำแหน่งและรายงานสถานะได้แบบ real time ด้วยข้อมูล GPS เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และความสะดวกของผู้ดูแลรักษาพร้อมก้าวสู่การเป็น Smart City
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
จังหวัดลำพูน จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ คนพิการลำพูนทำความดีเพื่อพ่อหลวง พร้อมทั้งส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการ ให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างสร้างสรรค์และเสมอภาค
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
ผอ.สนง.พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดงาน BEDO สัญจรภาคเหนือ โดยนำสุดยอดผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดแสดง ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 25–27 ม.ค.นี้ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดงานวันเกษตรและส่งเสริมอาชีพ ตำบลสันผีเสื้อ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมให้การสนับสนุน พร้อมทั้งจัดการประกวดผลิตผลทางการเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมซักซ้อมแผนและทำความเข้าใจแนวทาง
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
ุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ใช้เบาะแสจากกล้องวงจรปิด ตามรวบแก๊งชิงทรัพย์เป็นกลุ่มเด็กชายอายุ 14 ปี ก่อเหตุวิ่งราวโทรศัพท์มือถือนักท่องเที่ยวชาวจีน ช่วงเวลากลางวัน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองต้นเปา เชิญชวนร่วมงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 35 ชมขบวนแม่ญิ๋งขี่รถถีบก๋างจ้อง กาดหมั้วคัวฮอม มีการแสดงพิเศษจากคณะทำร่มจากประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 19-21 ม.ค.นี้ ที่หมู่บ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยเชียงใหม่ดำเนินการโครงการสำรวจออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งด้านทิศเหนือของเชียงใหม่ ลดปัญหาการจราจรติดขัด ประชาชนสามารถเดินทางสะดวกมากขึ้น
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พุธ ที่ 17 มกราคม 2561
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญผู้สนใจร่วมอบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ paper 1 (Single License) โดยจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยพร้อมจัดให้มีการสอบใบอนุญาตสำหรับผู้ขายหลักทรัพย์
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พุธ ที่ 17 มกราคม 2561
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยเตรียมสำรวจประเมิน เพื่อรับรองยกระดับสถานประกอบการมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และธุรกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจในการใช้บริการและรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พุธ ที่ 17 มกราคม 2561
ชลประทานเชียงใหม่ ลงนาม MOU บันทึกเรื่องเมืองเชียงใหม่กับในหลวง “๙ โครงการชลประทาน ในรัชกาลที่ ๙” โดยผลงานการผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น ภาพถ่าย และสารคดีจะจัดแสดงผ่านสื่อออนไลน์ นิทรรศการ และจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์พร้อมซีดีมอบแก่หมู่บ้านหรือชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย 9 พื้นที่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พุธ ที่ 17 มกราคม 2561
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง และทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทย จากหลักศิลาจารึกหลักฐานสำคัญว่าชนชาวไทยมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณกาล
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      ผลความคืบหน้าการดำเนินการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 157]
    ผวจ.ชม. ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่โดยปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉ ... รับฟังเสียง [ฟัง 154]
    เร่งทดสอบเติมสารเร่งการตกตะกอนลงคูเมือง หวังคืนน้ำใสให้กับคูเมืองก่อนเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 153]
    กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 46]
    สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ... รับฟังเสียง [ฟัง 42]
    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 35]
    จัดหางานเชียงใหม่ เผยพร้อมให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการม ... รับฟังเสียง [ฟัง 30]
    ปภ.เชียงใหม่ เฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในระยะนี้ ล่าส ... รับฟังเสียง [ฟัง 30]
    สมาชิกสามล้อเครื่องไฟฟ้าร้องศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบ ประธานสหกรณ์สามล้อเคร ... รับฟังเสียง [ฟัง 30]
    เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 350 คนเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 29]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved