**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 16 คน   
หัวข้อที่ 1 - 13 
จาก 1577 หัวข้อ [ 122 หน้า ]
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน จันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560
จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง รวมถึงปลูกฝังให้เยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งมอมเมาทุกชนิด
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน จันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560
มัชรูม เทเลวิชั่น ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดสัมมนา แกะรอยร้อยล้าน The Transformer on Tour ถอดรหัสความสำเร็จนักธุรกิจร้อยล้านรุ่นใหม่ เผยเคล็บลับประสบการณ์ แรงบันดาลใจ พร้อมนำ 4 กลยุทธ์เด็ด ติดสปีด SMEs ทะยานสู่ธุรกิจร้อยล้าน ที่เชียงใหม่แห่งแรก โดยจะหมุนเวียนครบ 8 จังหวัดทั่วประเทศ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน จันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560” ในวันที่ 9 กรกฎาคม นี้ เพื่อให้เห็นถึงโทษ พิษ ภัย และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ และเชิญชวนประชาชนทุกคน ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน จันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดอบรมสำนักงานประกันสังคม ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชั่น ขานรับนโยบายรัฐบาลในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างอย่างโปร่งใส และสุจริต เรียนรู้ตามรอยพระยุคคลบาท น้อมนำพระบรมราโชวาทและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน จันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชาวตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเครือข่ายการนำขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยหมัก มีการคัดแยกขยะ ทุกชนิด ถือเป็นหมู่บ้านปลอดขยะแห่งแรก ของอำเภอเมืองลำพูน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน จันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560
พบความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ กว่า 20 กลุ่มของภาคเหนือตอนบน 1 และศักยภาพการท่องเที่ยว โดยวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน "Lanna Culture Ethnic" " พระมหากรุณาที่คุณค้ำจุนชาติพันธุ์" ถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงาน Lanna Expo
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน จันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน Startup Thailand 2017 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ไทยแลนด์ 4.0 เดินหน้าสู่เมืองล้านนา เพิ่มโอกาสสร้างสรรค์ธุรกิจสตาร์ทอัพ เผย 3 ปีตั้งเป้าเพิ่ม 1,200 ราย สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ 1,600 ล้านบาท ภายใน 5 ปี และเกิดการจ้างงานในกลุ่มสตาร์ทอัพ 4,000 คนต่อปี
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน จันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560
ทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งนำเครื่องมือขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน บริเวณย่านเศรษฐกิจสำคัญต่างๆของเมือง อาจมีผลกระทบด้านการจราจรในระยะนี้ ระบุหากแล้วเสร็จจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง พร้อมทั้งจัดโครงการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะทุกประเภท ลงแหล่งน้ำสาธารณะ โดยเปิดสายรับแจ้ง จัดทีมขนขยะนำมาทิ้งที่ศูนย์การเรียนรู้และทำปุ๋ยอินทรีย์
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมกับสร้างกำลังใจ ความรัก ความศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียน โดยมีการมอบทุนการศึกษา และทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนจากผู้ให้การสนับสนุนวิทยาลัย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560
เชียงใหม่จัดงาน บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 เชิญชวนประชาชนร่วมชมกิจกรรมโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯภายในงานหนังสือภูมิภาค ประจำปี 2560 เพื่อช่วยให้บุคคลสามารถสร้างประโยชน์สุข สร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและสามารถนำเอาวิชาการทั้งหลายที่มีอยู่ในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯมาใช้แก้ปัญหาได้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการ ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ภายในงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ในวันที่ 26-27 มิถุนายนนี้ โดยหวังกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนในท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและร่วมเสนอแนะต่อโครงการสำรวจออกแบบโครงสร้างทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 3029 ถึงแยก ทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 4039 เพื่อให้การพัฒนาโครงการนี้เกิดประโยชน์สูงสุด
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด จันทร์ที่ 26 มิถุนายนนี้ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ชุมชน และครอบครัว
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เผยแนวทางแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกเหนียวราคาต ... รับฟังเสียง [ฟัง 109]
    อดีตทหารเรือที่เชียงใหม่สะสมเหรียญที่ระลึกและภาพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบา ... รับฟังเสียง [ฟัง 100]
    ศูนย์ช่วยเหลือ SMEs จัดสัมมนาแนวทางการดำเนินงานให้แก่เครือข่ายในภาคเหน ... รับฟังเสียง [ฟัง 89]
    กลุ่มรักสุขภาพเชียงใหม่ร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดเส้นทางออกกำลังกายและ ... รับฟังเสียง [ฟัง 89]
    ตำรวจภาคห้าจับกุมนายบัญญัติ แสนลี่ลูกชายนายเล่าต๋า ราชายาเสพติดหลังหลบ ... รับฟังเสียง [ฟัง 87]
    ผู้แทนทูตประเทศไต้หวันมอบบ้านให้เช้าจะนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบ ... รับฟังเสียง [ฟัง 86]
    ตำรวจช้างเผือกจับกุมหนุ่มวัยรุ่นเข้าไปขโมยปลากระป๋องและบะหมี่ครึ่งสำเร ... รับฟังเสียง [ฟัง 85]
    ตำรวจภาคห้าจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดสั่งจากอำเภอแนวชายแดนมาพักไว้ในชุมช ... รับฟังเสียง [ฟัง 85]
    วัดพันเตาเชียงใหม่จุดเทียนและดวงประทีปพันดวงนั่งสมาธิ ถวายอาลัยพระบาทส ... รับฟังเสียง [ฟัง 83]
    ตำรวจทางหลวงเชียงใหม่เล่นตามล่าแก๊งค์รถยนต์รู้เบียดเรียกค่าเสียหายเหยื ... รับฟังเสียง [ฟัง 83]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved