**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 12 คน   
หัวข้อที่ 1 - 13 
จาก 1630 หัวข้อ [ 126 หน้า ]
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561
องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง โดยเน้นการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ซึ่งมีการวิจัยด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมจัดทำระบบประกันคุณภาพ GMP และ HACCP เน้นการป้องกันการปนเปื้อน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561
ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ” เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กร ตามแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2561
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน ในพื้นที่ 5 อําเภอชายแดน เพื่อให้ความรู้ ซักซ้อมความเข้าใจสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมในการบริหารจัดการต่อภัยคุกคาม ปัญหาด้านความมั่นคง ยาเสพติด และสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561
พัฒนาการจังหวัดลำพูน จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการชุมชน นวัติวิถี เพื่อเชื่อมโยง OTOP กับการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ประชาชนขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561
จังหวัดลำพูนขอเชิญชวนประชาชนให้กำลังใจและต้อนรับนักกีฬา กิจกรรมเดิน-วิ่ง โรงพยาบาลลำพูน มินิมาราธอน เนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี วันสถาปนาโรงพยาบาลลำพูน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยเตรียมฝึกเชิงปฏิบัติการ Functional Exercise หรือ FEX จากสถานการณ์สาธารณภัยที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอีกบ่อยครั้ง เตรียมความพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมปลูกป่า ทำฝายชะลอน้ำ เพื่อฟื้นฟูป่า พื้นที่บ้านป่าแหว่ง ในวันที่ 27 พ.ค.นี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ Field Day โดยจัดขึ้นพร้อมกัน 882 ศูนย์ ทั่วประเทศ และทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เน้นพัฒนาอาชีพเกษตรกรแบบ One stop service เป็รสัญญาณเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561
หน่วยทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดเชียงใหม่ 11 หน่วย ร่วมฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัย เข้าช่วยเหลือประชาชน หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน มีสาระสำคัญเพื่อดูแลรักษาป่าและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยั่งยืน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561
คณะกรรมการประเมินการตัดสินโครงการชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste ลงพื้นที่โรงเรียนท่าศาลา และชุมชนบ้านพระเจ้านั่งโก๋น ประเมินผลงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 2 ตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ลุ้นรางวัลจากกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561
จังหวัดลำพูนประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน " ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม " เพื่อดำเนินการขับเคลื่อน การงดใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากโฟม มุ่งรณรงค์ให้ร้านค้า และประชาชน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ลดการใช้โฟม บรรจุอาหาร และจะทยอยประกาศตำบล และอำเภอที่ปราศจากโฟม สู่การเป็นจังหวัดสะอาด ปราศจากโฟม
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561
ปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ตามเทศบาลต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อเร่งฉีดวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ... รับฟังเสียง [ฟัง 208]
    สมาชิกสามล้อเครื่องไฟฟ้าร้องศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบ ประธานสหกรณ์สามล้อเคร ... รับฟังเสียง [ฟัง 207]
    กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 197]
    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 190]
    จัดหางานเชียงใหม่ เผยพร้อมให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการม ... รับฟังเสียง [ฟัง 187]
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยเชียงใหม่มี 255 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9101 ตาม ... รับฟังเสียง [ฟัง 168]
    จัดหางานเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงที่ว่างจากการเรียน ... รับฟังเสียง [ฟัง 163]
    ดอยอ่างขาง อากาศหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้วัดได้ 0.5 องศ ... รับฟังเสียง [ฟัง 162]
    มูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิด "ศูนย์บริกา ... รับฟังเสียง [ฟัง 161]
    เชียงใหม่ เปิดเส้นทางระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ สาย B3 สถานีขนส่งผู้โดยสา ... รับฟังเสียง [ฟัง 153]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved