**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 5 คน   
หัวข้อที่ 1 - 13 
จาก 1027 หัวข้อ [ 79 หน้า ]
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน จันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ สนธิกำลัง จับยาบ้าใส่ถุงปุ๋ย จำนวน 6 ใบ 1 ล้านเม็ด พร้อมผู้ต้องผู้หา 2 คน โดยจะขยายผล ผู้ร่วมขบวนการ มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน จันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน และนักท่องเที่ยว ร่วม ถวายทานโคมสามหมื่นดวง แด่องค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน จันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี 2561 ให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรนำไปถวาย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร โดยมียอดทำบุญรวมทั้งสิ้น 1,771,892.28 บาท พร้อมมอบเป็นทุนการศึกษาให้โรงเรียนต่างๆ 40,000 บาท
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน จันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ สั่งสอบอาจารย์สาว หลังถูกกลุ่มผู้เสียหายแจ้งความ หลอกลงทุนปล่อยเงินกู้ เผยใบลาออกยังไม่อนุมัติ และขาดการสอน ล่าสุดยังไม่พบตัว
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน จันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยการดำเนินงานในแต่ละด้านคืบหน้าไปมาก โดยม่พี่น้องชนเผ่าได้รับสัญชาติไทย 15 ครอบครัว รวม 41 คน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
จัดหางานเชียงใหม่ เผยกระทรวงแรงงาน เร่งแก้ปัญหาแรงงานไทยถูกหลอกลวงและลักลอบไปทำงานในเกาหลีใต้ โดยผิดกฎหมาย ซึ่งขณะนี้มีถึง 122,192 คน ขณะที่ทางการเกาหลีใต้เปิดโอกาสให้แรงงานเดินทางกลับประเทศตนเอง โดยสมัครใจ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
จังหวัดลำพูน เปิดกาดฮิมน้ำลำพูนแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน เพื่อพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยจัด ที่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวรถ RTC Bus ลวดลายท่องเที่ยวเชียงใหม่ มรดกเรา มรดกโลก เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามนโยบายรัฐบาลและขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลก
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บท เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ ร่วมกับทีมนักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานเสวนา “แนวทางการจัดทำผังเมืองด้วยมาตรการ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาให้คุณค่าเมืองเก่าเชียงใหม่ที่ยั่งยืน” ผนึกกำลังหนุนเชียงใหม่ สู่มรดกโลก
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 7] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลลานนา ร่วมงาน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 และ ทีมเจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉิน เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงงานประเพณีเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งเดินหน้ายุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้านอาหารและสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ ด้านล้านนาสร้างสรรค์ มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก พร้อมวางแนวทาง CMU Transformation
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "Lee Hospital Minimarathorn 2019 ครั้งที่ 2" เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนในการก่อสร้างอาคาร ซ่อมบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลลี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
กรมชลประทาน ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและพิจารณาศึกษาวางแผนโครงการตามลำดับขั้นตอนต่อไป
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการ ตรวจ รักษาสุข ... รับฟังเสียง [ฟัง 157]
    จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 140]
    รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่เชียงใหม่ เสริมสร้างความ ... รับฟังเสียง [ฟัง 129]
    พัฒนาการเชียงใหม่ ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน O ... รับฟังเสียง [ฟัง 110]
    แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ย้ำไม่ให้ใช้ความรุนแรงใดๆ เผ ... รับฟังเสียง [ฟัง 104]
    กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศ 3 เดือน พบแนวโน้ม ปรากฎการณ์เอนีโญ ... รับฟังเสียง [ฟัง 84]
    ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหาใบ ... รับฟังเสียง [ฟัง 81]
    สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากรณี 16 เมษายน “วันพญาวัน” ต่อเนื่ ... รับฟังเสียง [ฟัง 73]
    12:30 Jum Bo A สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ ... รับฟังเสียง [ฟัง 73]
    ขนส่งเชียงใหม่ สรุปการประมูลป้ายเลขสวยหมวด ขว ทะลุเป้าได้ยอดเกือบ 14 ล ... รับฟังเสียง [ฟัง 73]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved