**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 12 คน   
หัวข้อที่ 1 - 13 
จาก 1439 หัวข้อ [ 111 หน้า ]
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ ทราบถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดอบรมส่งเสริมพัฒนา ตลาดอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก รวดเร็ว เพิ่มยอดขาย และการขยายตลาด คาดในอนาคตจะมีสินค้าบริการที่ได้รับการพัฒนาสู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 32,500 ผลิตภัณฑ์
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2017 งานแห่งนวัตกรรมด้านดิจิทัลเปิดโลกทัศน์เพื่อการปรับตัวสู่สังคม Thailand 4.0 เชิญชวนนักคิดค้น นักนวัตกรรมเชียงใหม่ ร่วมแสดงผลงาน ในวันที่ 21-24 กันยายน 2560 นี้ ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ เผยร่วมกับ ธกส. จัดโครงการไกล่เกลี่ยเพื่อลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกร ช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของ ธกส. ลดปริมาณคดีฟ้องร้องในศาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ประจำปี 2560 หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่ 4 สิงหาคม นี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเป็นฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยโจ้ โดยได้ขึ้นทะเบียนเครือข่ายฝายมีชีวิตแห่งประเทศไทย ลำดับที่ 499 และ 500 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศวิทยาและต้นน้ำลำธาร
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560
ทีมสัตวแทพย์เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการฉีดยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคระบาดในนกพิราบ บริเวณข่วงประตูท่าแพ หลังจากมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หวั่นกลายเป็นพาหะนำโรค
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560
รอง ผวจ.ชม.เปิดอบรมอาสาสมัครวัฒนธรรมนำเที่ยว เพื่อพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ด้านผ้าและเครื่องแต่งกายล้านนา ตามรอยอารยธรรมล้านนา เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รุ่นที่ 2
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560
เชียงใหม่และลำพูนร่วมกับภาครัฐฯและเอกชน เปิดแผน ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาราคาลำไย มุ่งส่งออกจีนและอินโดนีเซีย เปิดตลาดโรดโชว์ภายในประเทศกระจายผลผลิตไปยังจังหวัดที่ไม่มีผลผลิตลำไย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560
ผวจ.ชม. ร่วมกับชาวอำเภอจอมทอง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ให้ระบบนิเวศ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุดมสมบูรณ์ บนพื้นที่ 20 ไร่ รวม 7,000 ต้น ที่ผ่านมาได้ร่วมกันเฝ้าระวังการบุกรุกผืนป่า พร้อมฝึกอบรม ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560
ประกันสังคมจังหวัดลำพูนแจ้งการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพิ่มหลักประกันชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิต หลังกระทรวงแรงงานได้ขยายความคุ้มครองระบบประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบด้วยการจัดสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมการออมเพื่อการดำรงชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ประชาชนทุกระดับ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001-2554 ทบทวนระบบการจัดการและการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560
ู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้ได้มาตรฐานสู่ฮาลาลโลก โดยมีผู้ประกอบการจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วม 450 ราย ซึ่งจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      ตำรวจใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมงในการสอบปากคำสามีพยาบาลวัย 50 ปีที่ตกเป็นผู้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 51]
    เชียงใหม่เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “เชียงใหม่ฮาลาล ทัวร์ริซึ่ม โดยรวบรวมฐานข ... รับฟังเสียง [ฟัง 41]
    ผลความคืบหน้าการดำเนินการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 40]
    งานถนนคนเดินเชียงใหม่คึกคักนักท่องเที่ยวเดินเดินจับจ่ายซื้อสินค้าที่ระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 39]
    ตำรวจภาคห้าจับหนุ่มใหญ่ใช้รถยนต์หรูตะเวนลักทรัพย์ตามบ้านเรือนทั่วเชียง ... รับฟังเสียง [ฟัง 37]
    ชาวบ้านจิตอาสาทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่สมัครเข้าอบรมเป็นหมอดินอ ... รับฟังเสียง [ฟัง 37]
    พบศพหญิงสาวถูกฆ่าเผานั่งยางเสียชีวิตในสวนมะม่วง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเช ... รับฟังเสียง [ฟัง 37]
    เชียงใหม่สภาพอากาศหนาวเหน็บ ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิลดลง 3 องศาเซลเซียส ... รับฟังเสียง [ฟัง 36]
    เร่งทดสอบเติมสารเร่งการตกตะกอนลงคูเมือง หวังคืนน้ำใสให้กับคูเมืองก่อนเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 36]
    ผวจ.ชม. ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่โดยปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉ ... รับฟังเสียง [ฟัง 34]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved