**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 27 คน   
หัวข้อที่ 1288 - 1300 
จาก 1927 หัวข้อ [ 149 หน้า ]
   96 97 98 99 100 101 102 103 104  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561
อำเภอดอยเต่า เปิดกิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดและหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผลักดัน 2 หมู่บ้าน ที่ บ้านหนองปู หมู่ 3 ต.บงตัน และ บ้านแม่บวนใต้ หมู่ 10 ต.โปงทุ่ง ซึ่งโดดเด่นทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและวิถีชิวิต พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 79] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561
ภาครัฐเร่งวางเครือข่ายสัญญาณ”เน็ตประชารัฐ” เพื่อให้ประชาชนใช้เน็ตฟรีทั่วประเทศ ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนใช้งานแล้ว 4 ล้านคน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 51] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561
มช.ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ เดินหน้าโครงการความร่วมมือศึกษาผลกระทบของรังสีคอสมิกที่มีต่อโลก เตรียมส่งเครื่องมือพร้อมนักดาราศาสตร์ลงเรือสำรวจเก็บข้อมูลจากจีนถึงขั้วโลกใต้ รวม 5 เดือน หวังสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 62] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าตำรวจตระเวณชายแดนที่ 334 ร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจอำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่ ตั้งด่านจับพ่อค้ายาเสพติด ได้ของกลางยาบ้าเกือบ 8,000 เม็ด
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 62] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน อังคาร ที่ 2 ตุลาคม 2561
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเสียในคลองแม่ข่าหรือเร่งทำงานเชิงรุกร่วมกับ อปท.และผู้นำชุมชนกระตุ้นให้ชุมชนร่วมดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพสองฝั่งคลอง
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 40] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่ เปิดตัวคิงคองฟางข้าวสูง 8 เมตร สร้างเสร็จสมบูรณ์ให้นักท่องเที่ยวชมครบทั้งครอบครัวคิงคองหุ่นฟางข้าว ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแห่งแรกของโลก พร้อมเตรียมเปิดจุดชมดาวยามค่ำคืนในช่วงฤดูหนาว
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 61] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดตัวโครงการชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม ต่อยอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างแห่งหัตถศิลป์ ที่จังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 49] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยุค 4.0 เพิ่มความสะดวก สำหรับผู้มารับบริการโดยการใช้บัตรประชาชน เพียงใบเดียวผ่าน “ตู้ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิอัจฉริยะ” หรือ “ตู้คีออส”
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 67] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ มช. ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินค้าบริการ ขยายช่องทางการตลาดใน เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ 7 Wonders พร้อมเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ ผลักดันสู่ไมซ์ในระดับสากล เปิดตัวในงาน LANNA MICE MART 2018 กระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 66] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561
ธนาคารแห่งประเทศไทย มีคำสั่งปรับ 2 ธนาคาร หลังบังคับให้ลูกค้าทำประกันอัคคีภัย สำหรับหลักประกันของสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับบริษัทประกันภัย บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 56] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เผยมีร้านค้าในเครือข่ายเกือบ 60,000 ราย โดยผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐให้ร้านธงฟ้าประชารัฐ ผ่านเครื่อง EDC และ Mobile Application รวมกว่า 41,000 ล้านบาท
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 45] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561
สำนักงานชลประทานเชียงใหม่ ต่อยอดจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนสร้างรายได้ ให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำ อำเภอฝางและไชยปราการ เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการและเลือกพื้นที่ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ของการกักเก็บน้ำไว้ใช้ของเกษตรกรดีขึ้น
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 59] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561
รองแม่ทัพภาคที่ 3 เผยศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย พบพื้นที่ปลูกฝิ่นลดลงกว่าร้อยละ 93 หลังเจ้าหน้าที่ตัดทำลายไร่ฝิ่นอย่างเข้มงวด โดยจับกุมผู้ต้องหาและของกลางยาบ้าได้กว่า 1,200,000 เม็ด ฝิ่น และไอซ์ได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้เป็น “อมก๋อยโมเดล”
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 47] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการ ตรวจ รักษาสุข ... รับฟังเสียง [ฟัง 407]
    จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 351]
    สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากรณี 16 เมษายน “วันพญาวัน” ต่อเนื่ ... รับฟังเสียง [ฟัง 296]
    ขนส่งเชียงใหม่ สรุปการประมูลป้ายเลขสวยหมวด ขว ทะลุเป้าได้ยอดเกือบ 14 ล ... รับฟังเสียง [ฟัง 287]
    12:30 Jum Bo A สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ ... รับฟังเสียง [ฟัง 277]
    เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกันจับกุมแก๊งปล่อย ... รับฟังเสียง [ฟัง 273]
    จังหวัดลำพูน จัดฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ตามโค ... รับฟังเสียง [ฟัง 271]
    กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะพระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 262]
    ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี นำเงินช่วยเหลือและแจกันดอกไม้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 259]
    ผอ.สนง. ธ.ก.ส.เชียงใหม่ เผยพร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 253]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved