**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 27 คน   
หัวข้อที่ 1327 - 1339 
จาก 1927 หัวข้อ [ 149 หน้า ]
   99 100 101 102 103 104 105 106 107  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสื่อสารสร้างความเข้าใจกับสื่อมวลชนจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 3 และงานก่อสร้างโครงข่าย ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 53] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561
รอง นพ.สาธารณสุขเชียงใหม่ เผยการแก้ปัญหายาเสพติด ต้องลดอันตรายจากยาเสพติด Harm Reduction โดยผู้เสพต่อเนื่องยาวนาน ไม่สามารถเลิกหรือหยุดเสพได้ อาจพัฒนาการเสพจากกิน สูบ เป็นฉีด เสี่ยงติดเชื้อโรคต่างๆ หรือเสพหนักจนเกิด อาการทางจิตประสาท เกิดปัญหาการทำร้ายตนเอง /ผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เข้าสู่ระบบการบำบัดฟื้นฟู
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 55] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561
ชาวเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนับสนุนแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนแผนงานด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อความอยู่ดี มีสุข
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 54] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการขับเคลื่อน "วัด" เป็นศูนย์กลางชุมชนยั่งยืน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศีล 5 ณ ชุมชนบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 66] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561
ตำรวจเชียงดาวโชว์ผลงาน จับขบวนการค้ายาเสพติด พร้อมขยายผลตามรวบได้อีก 3 ราย ได้ของกลางยาบ้า 634 เม็ดและฝิ่นอีก 5 กรัม
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 57] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน จันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561
แม่ทัพภาคที่ 3 แถลงแผนควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ปี 2561 เผยพบพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นลดลง 1,308.87 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.44 ของปีที่ผ่านมา หลังใช้มาตรการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนและป้องปรามอย่างเข้มงวด
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 54] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังแรงงานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 73] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561
จังหวัดเชียงใหม่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งหารือการผลักดันเมืองเชียงใหม่สู่การเป็น เมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ Chiangmai Medical and Health Hub ในด้านการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับสากล สร้างให้เชียงใหม่เป็น Wellness City เป็นเมืองที่คนเชียงใหม่มีสุขภาพที่ดี
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 52] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน เข้ารับการตรวจประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ประจำปี 2561 ระดับประเทศ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 38] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561
ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธีส่งมอบคืนโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน 327 ฉบับ และทรัพย์สิน 346 ราย เพื่อคืนความสุข คืนที่ดินทำกิน ที่พักอาศัยให้แก่ประชาชน พร้อมดำเนินการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 45] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี ส่งเสริมการตลาด มุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 56] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561
สถาบันวิจัยสังคม มช.เชิญชวนร่วมกิจกรรม "ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง" สนุกกับกิจกรรมเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในมุมมองสร้างสรรค์ เล่าเรื่องผ่านแอปพลิเคชัน CMStory แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว นำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ อาทิตย์ที่ 23 ก.ย.นี้ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 67] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561
กรมประมงเตือนผู้ครอบครองแหวนหัวกระเบนท้องน้ำหรือแหวนหัวปลาโรนิน ต้องไปแจ้งสิทธิการครอบครอง หากไม่มีการแจ้ง จะมีโทษปรับสูงถึง 4 หมื่นบาท
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 49] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการ ตรวจ รักษาสุข ... รับฟังเสียง [ฟัง 407]
    จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 351]
    สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากรณี 16 เมษายน “วันพญาวัน” ต่อเนื่ ... รับฟังเสียง [ฟัง 296]
    ขนส่งเชียงใหม่ สรุปการประมูลป้ายเลขสวยหมวด ขว ทะลุเป้าได้ยอดเกือบ 14 ล ... รับฟังเสียง [ฟัง 287]
    12:30 Jum Bo A สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ ... รับฟังเสียง [ฟัง 277]
    เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกันจับกุมแก๊งปล่อย ... รับฟังเสียง [ฟัง 273]
    จังหวัดลำพูน จัดฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ตามโค ... รับฟังเสียง [ฟัง 271]
    กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะพระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 262]
    ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี นำเงินช่วยเหลือและแจกันดอกไม้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 259]
    ผอ.สนง. ธ.ก.ส.เชียงใหม่ เผยพร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 253]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved