**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 12 คน   
หัวข้อที่ 1379 - 1391 
จาก 1630 หัวข้อ [ 126 หน้า ]
   103 104 105 106 107 108 109 110 111  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน จันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เผยทุ่มงบกว่า 340 ล้านบาท ขับเคลื่อนโครงการกินดีอยู่ดีมีสุข พัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ smart city เผยแนวคิด smart street at nimman พัฒนาถนนนิมมานเหมินทร์ทั้งระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจอดรถอัจฉริยะ ระบบนำทางเสมือนจริง ที่จะอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 7] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน จันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน CMU-KM Day “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานจากกระบวนการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน”
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 10] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน จันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560
ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย เชิญชวนเยาวชน ร่วมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐกิจ การเงิน ในโครงการ BOT Challenge and Experience 2017 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชน สนใจและเพิ่มพูนความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการเงิน โดยเปิดรับสมัครถึง 25 สิงหาคมนี้
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 8] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บูรณาการทุกฝ่าย ผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างตรงจุด ทำลายเครือข่ายค้ายา ป้องกันนักค้ายาเสพติดรายใหม่และการบำบัดรักษา เพื่อไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ พร้อมเตรียมจัดทำแผนปี 2561
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 16] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานใหญ่กระตุ้นตลาดกาแฟไทย จัดประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยในอาเซียน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน ปี 2561
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 9] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมวิชาการ และประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมบรรยายพิเศษ“การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยพลังบัณฑิตศึกษา” เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 8] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เตรียมจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2017 ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2560 นี้ หวังนำคนไทยสัมผัสโลกอนาคตด้วยนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ๆจากต่างประเทศ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 8] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญเที่ยวงาน "เมืองผ้าฝ้ายงาม ตามวิถีคนยอง" ระหว่างวันที่ 25 -27 สิงหาคม 2560 ณ บ้านดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ใส่ความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมากยิ่งขึ้น
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 8] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
ชมรมนักดนตรีเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน "16 ปี แด่คนช่างฝัน" จรัล มโนเพ็ชร รวมศิลปินร่วมแสดงดนตรี โฟล์คซองคำเมือง รายได้นำไปจัดตั้งกองทุนจัดทำหนังสือบทเพลงฉบับสมบูรณ์ และมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนใช้เป็นข้อมูลทางการศึกษา เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 3 ก.ย.นี้ ที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 8] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
สำนักงานกองทุนยุติธรรม จัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้นกองทุนยุติธรรม ภายใต้หัวข้อ...ยุติธรรม ยุติ(ระ)ทม... เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรมให้เป็นที่รู้จักของประชาชน ให้ประชาชนรับรู้และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ห์และประกาศนียบัตร
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 8] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือเตรียมจัดประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟไทยในอาเซียน ครั้งที่ 1 สนับสนุนการขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560-2564” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งเป้าเป็นผู้นำการผลิต และการค้ากาแฟคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน ก้าวไกลสู่ตลาดโลก
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 12] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560
ขนส่งเชียงใหม่ เผยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดทำแอพพลิเคชั่น CM Taxi มาใช้กับรถสองแถวสี่ล้อแดง เพิ่มช่องทางกับผู้ขับรถสี่ล้อแดงและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้โดยสาร โดยแสดงราคา ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของรถสี่ล้อแดง และรัศมีที่ใกล้จุดที่ผู้โดยสารเรียกรถ ปรากฏอยู่ด้วย แก้ปัญหาระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ดาวน์โหลดฟรีรองรับทั้งระบบ Android และ iOS
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 8] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560
เครือข่ายผู้เลี้ยงโคนม สนองนโยบายภาครัฐ นำแผ่นยางพาราแปรรูปมาใช้เป็นแผ่นยางปูพื้นในคอกโคนม โดยแจกจ่ายให้สมาชิกผู้เลี้ยงโคนม ทำให้โคนมที่เลี้ยง สุขภาพดีขึ้น สภาพคอกเลี้ยงสะอาดขึ้น ปลอดจากโรคปากเท้าเปื่อย ลดปัญหาการบาดเจ็บจากการลงนอนและลุกขึ้นยืนของโคนม ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษากีบวัว และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ในการดูแล
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 10] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ... รับฟังเสียง [ฟัง 208]
    สมาชิกสามล้อเครื่องไฟฟ้าร้องศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบ ประธานสหกรณ์สามล้อเคร ... รับฟังเสียง [ฟัง 207]
    กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 197]
    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 190]
    จัดหางานเชียงใหม่ เผยพร้อมให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการม ... รับฟังเสียง [ฟัง 187]
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยเชียงใหม่มี 255 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9101 ตาม ... รับฟังเสียง [ฟัง 168]
    จัดหางานเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงที่ว่างจากการเรียน ... รับฟังเสียง [ฟัง 164]
    ดอยอ่างขาง อากาศหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้วัดได้ 0.5 องศ ... รับฟังเสียง [ฟัง 162]
    มูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิด "ศูนย์บริกา ... รับฟังเสียง [ฟัง 161]
    เชียงใหม่ เปิดเส้นทางระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ สาย B3 สถานีขนส่งผู้โดยสา ... รับฟังเสียง [ฟัง 153]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved