**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 17 คน   
หัวข้อที่ 1379 - 1391 
จาก 1436 หัวข้อ [ 111 หน้า ]
   103 104 105 106 107 108 109 110 111  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน อังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ ซื้อ-ขายใบวุฒิบัตรการนวด เพื่อใช้ประกอบอาชีพและขึ้นทะเบียนกับกรม ชี้อาชีพนวดไทยเป็นอาชีพที่มีเกียรติ สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับประเทศ ควรตั้งมั่นประกอบอาชีพด้วยความสุจริต
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 49] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน อังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561
จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าว โดยกลุ่มพลังมวลชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน หวังสร้างเครือข่ายข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของประทศ โดยมีตัวแทนจากพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนเข้าร่วมอบรม
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 50] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน อังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรพื้นที่ดอยสะเก็ด ที่รวมกลุ่มทำนาข้าวแปลงใหญ่ ใช้แนวคิดตลาดนำ สร้างรายได้ให้กลุ่มสมาชิกกว่า 16 ล้านบาท
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 60] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน อังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561
กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะพระเจ้าค่าคิง และอนุสาวรีย์พระยาเม็งราย ที่ประดิษฐานในหอคำ และร่วมเทปูนหล่อเสาสร้างกำแพงแก้วรอบหอคำพระยาเม็งราย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสถาปนาเมืองเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 170] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน อังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561
นส่งเชียงใหม่ประสานกับตำรวจ สืบหาติดตามตัว โชเฟอร์ขับรถบรรทุกดินหวาดเสียวและพ่นควันดำ ดำเนินการจับปรับพร้อม ส่งตัวหาสารเสพติด
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 50] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยคาดว่าภายในปีนี้จะสามารถแก้ปัญหาคลองแม่ข่าและลำน้ำสาขาได้เป็นผลสำเร็จ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 46] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
จังหวัดเชียงใหม่ ซ้อมแผนเสมือนจริง เหตุการณ์อุทกภัยดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลาก ในระดับจังหวัดทั้ง 25 อำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อม เน้นการช่วยเหลือประชาชนทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ โดยถอดบทเรียนจากปี 2554 มาเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 52] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
นายอำเภอเชียงดาว รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมหยุดเผาในพื้นที่ทางการเกษตร พร้อมส่งเสริมทำปุ๋ยและไถกลบวัชพืช ทำน้ำหมักชีวภาพ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการตรวจคุณภาพดิน สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดหมอกควันจากซังข้าวโพด
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 50] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
จังหวัดลำพูน เตรียมปิดตลาดขายของป่าแม่ทา จากปัญหารุกล้ำพื้นที่ทางหลวงและป่าไม้ พร้อมจัดสรรแหล่งขายของป่าตามฤดูกาลแห่งใหม่ให้กับพ่อค้าแม่ค้า
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 47] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
ชลประทานเชียงใหม่เผยความพร้อมประตูระบายน้ำ แม่น้ำปิงทั้ง 4 แห่ง 7 ฝาย พร้อมรับมืออุทกภัยน้ำหลาก มีศักยภาพการระบายน้ำตั้งแต่ต้นทางจนถึงประตูสุดท้ายได้สูงสุด 1,800 ลบ.ม.ต่อวินาที ช่วยป้องกันและบรรเทาอุกทภัย ตลอดเส้นทางกว่า 200 กิโลเมตร
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 59] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
ผวจ.ชม.เปิดโครงการประชารัญร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เสริมสร้างความรักความสามัคคี และร่วมกันทำความดีให้ประเทศชาติ ตามพระราโชบาย ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ให้กับประชาชนทุกคนในประเทศ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 45] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เผยกรณีสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 ยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และยังอยู่ช่วงการลงพื้นที่สำรวจศึกษาในด้านต่างๆ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 56] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นดูแลรักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น และให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 70] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการ ตรวจ รักษาสุข ... รับฟังเสียง [ฟัง 275]
    จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 262]
    สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากรณี 16 เมษายน “วันพญาวัน” ต่อเนื่ ... รับฟังเสียง [ฟัง 199]
    ขนส่งเชียงใหม่ สรุปการประมูลป้ายเลขสวยหมวด ขว ทะลุเป้าได้ยอดเกือบ 14 ล ... รับฟังเสียง [ฟัง 191]
    12:30 Jum Bo A สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ ... รับฟังเสียง [ฟัง 187]
    เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกันจับกุมแก๊งปล่อย ... รับฟังเสียง [ฟัง 181]
    จังหวัดลำพูน จัดฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ตามโค ... รับฟังเสียง [ฟัง 175]
    กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะพระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 170]
    ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี นำเงินช่วยเหลือและแจกันดอกไม้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 163]
    ผอ.สนง. ธ.ก.ส.เชียงใหม่ เผยพร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 159]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved