**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 12 คน   
หัวข้อที่ 1444 - 1456 
จาก 1630 หัวข้อ [ 126 หน้า ]
   108 109 110 111 112 113 114 115 116  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560
นพ.ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เผย พรบ.Milk code ผ่านการพิจารณาวาระแรกจาก สนช.แล้ว หลังรอนานถึง 36 ปี เพื่อควบคุมการส่งเสริมการตลาดของนมผสมสำหรับทารกและเด็กเล็กของบริษัท โดยการรับรองจาก WHA เพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก เพื่อ สุขภาพและพัฒนาการเด็ก พร้อมจัด "สัปดาห์นมแม่โลก" 6 ส.ค. นี้
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 9] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เชิญชวนผู้สนใจร่วมเดิน – วิ่ง การกุศล Nakornping Run 4 Heart " วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ" มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โดยศูนย์โรคหัวใจ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพิงค์ วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายนนี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 10] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาและเวิร์คช็อป “ดาราศาสตร์เพื่อสะเต็มศึกษา” ดึงนักดาราศาสตร์ทั่วโลกถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมดาราศาสตร์ นำไปสู่การบูรณาการความรู้ “สะเต็มศึกษา” การศึกษารูปแบบใหม่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 11] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและบรรยายพิเศษคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงตน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ เผยคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้าราชการที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 12] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย จัดสำรวจความต้องการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของผู้พิการทางการได้ยิน ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อวางแนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เปิดโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิต
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 9] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
จังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการสาธิตการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิประเภทข้าวในอำเภอพร้าว เผยแพร่องค์ความรู้การดำเนินการสู่พื้นที่รับผิดชอบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตของการปลูกข้าวหอมมะลิ เปรียบเทียบการปลูกข้าวแบบเดิมกับวิธีการใหม่ สู่การเกษตรแบบปลอดภัย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 9] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 38 กลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมกับภาคีองค์กรและเครือข่าย จัดงานสมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 8-9 สิงหาคมนี้ ร่วมหาแนวทางการพัฒนากลไกและกระบวนการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสำหรับชนเผ่าพื้นเมือง พร้อมชมวิถี ชมอาหารพื้นเมือง และเลือกซื้อสินค้าชนเผ่า
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 12] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับคำขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยเปิดรับตลอดเดือนสิงหาคม 2560 นี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 8] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
รมว.กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลเกียรติคุณด้านระบาดวิทยาระดับชาติ แก่แพทย์โรงพยาบาลแม่สอด ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ชายแดนไทย-พม่า ที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรต่างชาติ และทีมแพทย์รามาธิบดี ที่สามารถพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวานและโรคหลอดเลือดสมอง ในงานประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม และสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 9] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ พร้อมด้วยประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมฟื้นฟูป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 17] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชวนชมปรากฏการณ์ดาราศาสตร์จันทรุปราคาบางส่วน คืนวันที่ 7 สิงหาคม และ ปรากฏการณ์ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ หรือฝนดาวตกวันแม่ ในคืนวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ซึ่งหากฟ้าใสไร้เมฆฝน สามารถชมทั้ง 2 ปรากฏการณ์ได้ด้วยตาเปล่า ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 10] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดต้องชม "กาดฮิมน้ำอุโมงค์" แห่งที่ 2 ของจังหวัดลำพูน บริเวณสวนสาธารณะปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน มีการจำหน่าย เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้และอาหารพื้นเมือง อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 10] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เผยนักระบาดวิทยาจาก 90 ประเทศ ทั่วโลก รวม 1,200 คน เข้าร่วมประชุมเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม และสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานควบคุมและป้องกันโรค เช่น อีโบล่า ซิก้า โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เอชไอวี และโรคจากการประกอบอาชีพ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงมาตรฐานงานระบาดวิทยาของไทยสู่นานาชาติ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 14] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ... รับฟังเสียง [ฟัง 208]
    สมาชิกสามล้อเครื่องไฟฟ้าร้องศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบ ประธานสหกรณ์สามล้อเคร ... รับฟังเสียง [ฟัง 207]
    กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 197]
    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 190]
    จัดหางานเชียงใหม่ เผยพร้อมให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการม ... รับฟังเสียง [ฟัง 187]
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยเชียงใหม่มี 255 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9101 ตาม ... รับฟังเสียง [ฟัง 168]
    จัดหางานเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงที่ว่างจากการเรียน ... รับฟังเสียง [ฟัง 164]
    ดอยอ่างขาง อากาศหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้วัดได้ 0.5 องศ ... รับฟังเสียง [ฟัง 162]
    มูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิด "ศูนย์บริกา ... รับฟังเสียง [ฟัง 161]
    เชียงใหม่ เปิดเส้นทางระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ สาย B3 สถานีขนส่งผู้โดยสา ... รับฟังเสียง [ฟัง 153]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved