**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 12 คน   
หัวข้อที่ 1509 - 1521 
จาก 1630 หัวข้อ [ 126 หน้า ]
   113 114 115 116 117 118 119 120 121  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560
เชียงใหม่และลำพูนร่วมกับภาครัฐฯและเอกชน เปิดแผน ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาราคาลำไย มุ่งส่งออกจีนและอินโดนีเซีย เปิดตลาดโรดโชว์ภายในประเทศกระจายผลผลิตไปยังจังหวัดที่ไม่มีผลผลิตลำไย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 11] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560
ผวจ.ชม. ร่วมกับชาวอำเภอจอมทอง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ให้ระบบนิเวศ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุดมสมบูรณ์ บนพื้นที่ 20 ไร่ รวม 7,000 ต้น ที่ผ่านมาได้ร่วมกันเฝ้าระวังการบุกรุกผืนป่า พร้อมฝึกอบรม ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 8] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560
ประกันสังคมจังหวัดลำพูนแจ้งการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพิ่มหลักประกันชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิต หลังกระทรวงแรงงานได้ขยายความคุ้มครองระบบประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบด้วยการจัดสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมการออมเพื่อการดำรงชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่ประชาชนทุกระดับ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 11] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001-2554 ทบทวนระบบการจัดการและการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 11] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560
ู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการฮาลาลทั่วราชอาณาจักร เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้ได้มาตรฐานสู่ฮาลาลโลก โดยมีผู้ประกอบการจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วม 450 ราย ซึ่งจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 8] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560
เชียงใหม่เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้ง 6 ด้าน มุ่งเน้นการแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ต่อเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและพัฒนาประเทศให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ตลอดจนเพื่อให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 8] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2560
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เผยเชียงใหม่มียอดประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แล้ว 651,225 ดอก ยังคงเหลืออีก 348,775 ดอก จึงจะครบตามเป้าหมาย 1,000,000 ดอก เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทาน วันที่ 26 ตุลาคมนี้
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 10] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชูภารกิจยานแคสสินีสำรวจดาวเสาร์ ผุดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนจัดนิทรรศการ งานเสวนา พร้อมชวนโรงเรียนทั่วประเทศจัดกิจกรรมดาราศาสตร์นอกห้องเรียนส่องวงแหวนดาวเสาร์ สร้างแรงบันดาลใจเรียนรู้ดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 11] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560
เลขานุการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมนิทรรศการ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 9] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560
ชาวเชียงใหม่รวมพลังรณรงค์ปลุกจิตสำนึก อนุรักษ์ฟื้นฟูรักษาคลองแม่ข่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 10] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560
เทศบาลนครเชียงใหม่เร่งติดตั้งแท่งแบริเออร์คอนกรีต เสริมคันดิน ป้องกันแม่น้ำปิงล้นตลิ่งเข้าท่วมเขตเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 10] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำ ให้จังหวัดละ 10,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยประชาชนที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียน ขอรับ "เสื้อพระราชทาน" ในวันที่ 26 ก.ค. 60 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 10] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเวทีปฐมนิเทศโครงการอำเภอรักษาศีล 5 สร้างจิตอาสา พัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้เร่งขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาเด็กและเยาวชน พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของศาสนธรรมที่หลากหลาย มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ลดปัญหาต่างๆในสังคม
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 13] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ... รับฟังเสียง [ฟัง 208]
    สมาชิกสามล้อเครื่องไฟฟ้าร้องศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบ ประธานสหกรณ์สามล้อเคร ... รับฟังเสียง [ฟัง 207]
    กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 197]
    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 190]
    จัดหางานเชียงใหม่ เผยพร้อมให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการม ... รับฟังเสียง [ฟัง 187]
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยเชียงใหม่มี 255 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9101 ตาม ... รับฟังเสียง [ฟัง 168]
    จัดหางานเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงที่ว่างจากการเรียน ... รับฟังเสียง [ฟัง 163]
    ดอยอ่างขาง อากาศหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้วัดได้ 0.5 องศ ... รับฟังเสียง [ฟัง 162]
    มูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิด "ศูนย์บริกา ... รับฟังเสียง [ฟัง 161]
    เชียงใหม่ เปิดเส้นทางระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ สาย B3 สถานีขนส่งผู้โดยสา ... รับฟังเสียง [ฟัง 153]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved