**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 27 คน   
หัวข้อที่ 144 - 156 
จาก 1927 หัวข้อ [ 149 หน้า ]
   8 9 10 11 12 13 14 15 16  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับท้องถิ่น
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 6] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมเปิดเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมของภาคเหนือ เพื่อศึกษาเส้นทางผ่านวิถีชีวิต อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงทางศาสนาและการท่องเที่ยว
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 6] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน อังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562
กระทรวงสาธารณสุข จัดอบรมให้ความรู้แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน และแพทย์แผนไทยประยุกต์การใช้ตำรับยา แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม รวมทั้งให้ความรู้ข้อกฎหมาย คุณและโทษโดยผู้อบรมต้องสอบให้ได้ร้อยละ 60 เพื่อผ่านได้ใบรับรอง และสามารถใช้กัญชารักษาได้ตามกฎหมาย สร้างความมั่นใจในวิชาชีพและสถานประกอบการ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 8] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน อังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนประชาชนใน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี โดยเป็นวัคซีนแบบ 3 สายพันธุ์ ที่พบบ่อยในไทย ซึ่งมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันอาการรุนแรงและลดการเสียชีวิตได้ เริ่มให้บริการ 1 มิ.ย. นี้ ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชนใกล้บ้านที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 6] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน อังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งในเชียงใหม่ มี 40 โครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 9] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน อังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562
ตำรวจไชยปราการ ตามรวบ”ซุ้งฉ่าง”พ่อค้ายาเสพติดรายย่อย ได้ของกลางทั้งยาบ้าและเฮโรอีน เพื่อจำหน่ายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 6] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน อังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562
ูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน จัดโครงการเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี และกลุ่มสตรีในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 7] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน อังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้สมาชิกใหม่เป็นลูกเก้งเพศผู้ 1 ตัว มีสุขภาพแข็งแรง โดยจากการสำรวจในพื้นที่ป่าทั้งหมด 325,000 ไร่ บริเวณรอบดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของเก้ง พบว่าปัจจุบันเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากถูกล่าโดยมนุษย์
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 6] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน อังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับปางช้างแม่แตง เปิดโรงเรียนควาญช้าง เพื่อยกระดับควาญช้างไทยสู่สากล มุ่งพัฒนาศักยภาพควาญช้างสู่สวัสดิการที่ดี เงินเดือนเทียบเท่าปริญญาตรี
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 6] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน อังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2562
กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เผยไทยมีจุดเชื่อมโยงที่เหมาะสมกับความร่วมมือระหว่างประเทศ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" โดยเห็นว่าเชียงใหม่ควรพัฒนาเป็น Smart City พัฒนาพลังงานสะอาด เทคโนโลยีชั้นสูง และ E-commerce หันมาส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ลดการปลูกข้าวโพดซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 7] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการทำธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ ให้เป็นช่องทางการตลาดที่ยั่งยืน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 10] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562
ตัวแทนชาวบ้านตำบลปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ร้องเรียนให้ตรวจสอบการทุจริตก่อสร้างลำเหมือง ที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2559 จนปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ ผู้รับเหมาทิ้งงานก่อสร้าง ขณะที่ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่สามารถใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรได้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 8] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562
ชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ชื่นชมการแสดงโขน รามเกียรติ์ ชุดพิเศษที่หาชมได้ยาก ภายในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยสามารถรับชมโขนได้อีกครั้ง ในวันที่ 28 พฤษภาคม ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 7] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการ ตรวจ รักษาสุข ... รับฟังเสียง [ฟัง 407]
    จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 351]
    สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากรณี 16 เมษายน “วันพญาวัน” ต่อเนื่ ... รับฟังเสียง [ฟัง 297]
    ขนส่งเชียงใหม่ สรุปการประมูลป้ายเลขสวยหมวด ขว ทะลุเป้าได้ยอดเกือบ 14 ล ... รับฟังเสียง [ฟัง 287]
    12:30 Jum Bo A สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ ... รับฟังเสียง [ฟัง 277]
    เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกันจับกุมแก๊งปล่อย ... รับฟังเสียง [ฟัง 273]
    จังหวัดลำพูน จัดฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ตามโค ... รับฟังเสียง [ฟัง 271]
    กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะพระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 262]
    ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี นำเงินช่วยเหลือและแจกันดอกไม้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 259]
    ผอ.สนง. ธ.ก.ส.เชียงใหม่ เผยพร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 253]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved