**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 25 คน   
หัวข้อที่ 1613 - 1625 
จาก 1791 หัวข้อ [ 138 หน้า ]
   121 122 123 124 125 126 127 128 129  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
รมว.กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลเกียรติคุณด้านระบาดวิทยาระดับชาติ แก่แพทย์โรงพยาบาลแม่สอด ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ชายแดนไทย-พม่า ที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรต่างชาติ และทีมแพทย์รามาธิบดี ที่สามารถพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวานและโรคหลอดเลือดสมอง ในงานประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม และสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 10] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ พร้อมด้วยประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมฟื้นฟูป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 18] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชวนชมปรากฏการณ์ดาราศาสตร์จันทรุปราคาบางส่วน คืนวันที่ 7 สิงหาคม และ ปรากฏการณ์ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ หรือฝนดาวตกวันแม่ ในคืนวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ซึ่งหากฟ้าใสไร้เมฆฝน สามารถชมทั้ง 2 ปรากฏการณ์ได้ด้วยตาเปล่า ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 11] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดต้องชม "กาดฮิมน้ำอุโมงค์" แห่งที่ 2 ของจังหวัดลำพูน บริเวณสวนสาธารณะปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน มีการจำหน่าย เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้และอาหารพื้นเมือง อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 11] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เผยนักระบาดวิทยาจาก 90 ประเทศ ทั่วโลก รวม 1,200 คน เข้าร่วมประชุมเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม และสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานควบคุมและป้องกันโรค เช่น อีโบล่า ซิก้า โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เอชไอวี และโรคจากการประกอบอาชีพ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงมาตรฐานงานระบาดวิทยาของไทยสู่นานาชาติ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 15] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จัดปฐมนิเทศ เครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC 2017 รุ่นที่ 7 เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการก้าวไปสู่ความเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ มีการสร้างเครือข่ายและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม เผยหลักสูตรปีนี้สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เสริมความแข็งแกร่งด้วยแนวคิด Smart and Innovation
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 10] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
ผวจ.ชม. และ ผบ.มทบ.33 ร่วมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ โดยขณะนี้จีนรับซื้อลำไยสดไทย กก.ละ 125 บาท และลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง กก.ละ 416 บาท ส่วนราคาขายในประเทศลำไยสดช่อได้ราคาดีกว่าแบบรูดร่วง พร้อมออกประกาศให้ผู้ประกอบการรับซื้อลำไย ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจน โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ออกติดตามและตรวจสอบหากพบเห็นผู้กระทำความผิด หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม แจ้งสายด่วน 1569
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 11] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดอบรมหลักสูตร การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้น ในสถานบริการสาธารณสุข พร้อมมอบนโยบายความสำคัญระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 11] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
จัดหางานเชียงใหม่ เผยนายจ้างยื่นขอจ้างแรงงานต่างด้าวแล้ว กว่าหมื่นราย โดยกิจการด้านเกษตรและปศุสัตว์มากที่สุด รองลงมาคือก่อสร้าง โดยเชียงใหม่ อยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ ย้ำให้นายจ้างรีบติดต่อยื่นขอจ้างแรงานต่างด้าว ภายในวันที่ 7 สิงหาคม นี้ โดยยื่นได้เพียงครั้งเดียว หากเกินกำหนดไม่ดำเนินการจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 10] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนา “แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าคลองแม่ข่า” เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเน่าเสียของเมืองเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 19] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เผยจากการจัดเสวนา "แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าคลองแม่ข่า" พบปัญหาสภาพคลองตื้นเขิน น้ำต้นทุนตามธรรมชาติไหลมาไม่ถึงคลองแม่ข่า มีการระบายน้ำเสียจาก อปท. 7 แห่ง เบื้องต้นนำน้ำเสียจากต้นน้ำไปบำบัด และเข้าตรวจสอบคุณภาพของน้ำหอพัก โรงแรม ว่ามีระบบในการจัดการน้ำได้มาตรฐานหรือไม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 12] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เผยจากการจัดเสวนา "แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าคลองแม่ข่า" พบปัญหาสภาพคลองตื้นเขิน น้ำต้นทุนตามธรรมชาติไหลมาไม่ถึงคลองแม่ข่า มีการระบายน้ำเสียจาก อปท. 7 แห่ง เบื้องต้นนำน้ำเสียจากต้นน้ำไปบำบัด และเข้าตรวจสอบคุณภาพของน้ำหอพัก โรงแรม ว่ามีระบบในการจัดการน้ำได้มาตรฐานหรือไม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 9] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560
ตำรวจเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชน หน่วยงาน ห้างร้าน เข้าร่วมโครงการ Police Eyes และ Police i lert u. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังและการติดตามเหตุด้วยเทคโนโลยี หวังลดปัญหาอาชญากรรม และสามารถรายงานเหตุด่วนได้อย่างทันท่วงที
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 15] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ... รับฟังเสียง [ฟัง 244]
    สมาชิกสามล้อเครื่องไฟฟ้าร้องศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบ ประธานสหกรณ์สามล้อเคร ... รับฟังเสียง [ฟัง 243]
    กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 232]
    จัดหางานเชียงใหม่ เผยพร้อมให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการม ... รับฟังเสียง [ฟัง 223]
    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 219]
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยเชียงใหม่มี 255 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9101 ตาม ... รับฟังเสียง [ฟัง 205]
    มูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิด "ศูนย์บริกา ... รับฟังเสียง [ฟัง 203]
    จัดหางานเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงที่ว่างจากการเรียน ... รับฟังเสียง [ฟัง 202]
    ดอยอ่างขาง อากาศหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้วัดได้ 0.5 องศ ... รับฟังเสียง [ฟัง 200]
    เชียงใหม่ เปิดเส้นทางระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ สาย B3 สถานีขนส่งผู้โดยสา ... รับฟังเสียง [ฟัง 192]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved