**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 5 คน   
หัวข้อที่ 1704 - 1716 
จาก 1908 หัวข้อ [ 147 หน้า ]
   128 129 130 131 132 133 134 135 136  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมแผนบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
พาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สำรวจและหารือแนวทางส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านแม่สาร บ้านตอง ตำบลเวียงยอง แหล่งผลิตผ้าไหมยกดอก ของจังหวัดฯ และวัฒนธรรมปูนปั้น ที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม สามารถพัฒนาด้านการตลาดให้มีศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในระดับชุมชนชน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ให้บริการวิชาชีพแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอกเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
มหาวิทยาลันราชภัฎจังหวัดเชียงใหม่ มรภ.ชม. ร่วมโครงการสอนศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระมหาธาตุดอยสุเทพ usa รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2560-2561
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
นายอำเภอเวียงแหง เผยขานรับนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า คุมเข้มมาตรการ 60 วันห้ามเผา เราทำได้เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลไม่ให้เผาป่า หรือเศษวัสดุทางการเกษตร อบรมความรู้เรื่องไฟป่า การใช้อุปกรณ์ดับไฟ พร้อมพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์โดยการทำฝายชะลอน้ำ และปลูกป่าทดแทน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปแก่คณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเด็นบริษัทประชารัฐสามัคคีจำกัด ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
เชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ พร้อมกำหนดโซนนิ้งและจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วจัดงานวันทักทอสายใย 100 ดวงใจคนพิการ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประชุมติดตามสถานการณ์ยาเสพติด จังหวัดลำพูน พร้อมติดตามความคืบหน้าผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดในพื้นที่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน มีศักยภาพเชื่อมโยงสู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการค้าชายแดนไทย -เมียนมาร์-ลาว เน้นปรับตัวทั้งการพัฒนาขนส่ง บริหารจัดการโลจิสติกส์ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าให้สูงขึ้น
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ป.ป.ส. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวนปราบปราบคดียาเสพติดรายสำคัญ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานสืบสานวัฒนธรรม สืบฮีต สานฮอย วิถีไทยอง ปีที่ 10 ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ปลูกจิตสำนึกในวิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรมของชาวไทยองในอดีต และกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      ผลความคืบหน้าการดำเนินการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 157]
    ผวจ.ชม. ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่โดยปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉ ... รับฟังเสียง [ฟัง 154]
    เร่งทดสอบเติมสารเร่งการตกตะกอนลงคูเมือง หวังคืนน้ำใสให้กับคูเมืองก่อนเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 152]
    กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 41]
    สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ... รับฟังเสียง [ฟัง 40]
    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 34]
    จัดหางานเชียงใหม่ เผยพร้อมให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการม ... รับฟังเสียง [ฟัง 28]
    เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 350 คนเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 24]
    สมาชิกสามล้อเครื่องไฟฟ้าร้องศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบ ประธานสหกรณ์สามล้อเคร ... รับฟังเสียง [ฟัง 24]
    ปภ.เชียงใหม่ เฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในระยะนี้ ล่าส ... รับฟังเสียง [ฟัง 23]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved