**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 39 คน   
หัวข้อที่ 1717 - 1729 
จาก 1916 หัวข้อ [ 148 หน้า ]
   129 130 131 132 133 134 135 136 137  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายสรุปแก่คณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประเด็นบริษัทประชารัฐสามัคคีจำกัด ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
เชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ พร้อมกำหนดโซนนิ้งและจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วจัดงานวันทักทอสายใย 100 ดวงใจคนพิการ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประชุมติดตามสถานการณ์ยาเสพติด จังหวัดลำพูน พร้อมติดตามความคืบหน้าผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดในพื้นที่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน มีศักยภาพเชื่อมโยงสู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการค้าชายแดนไทย -เมียนมาร์-ลาว เน้นปรับตัวทั้งการพัฒนาขนส่ง บริหารจัดการโลจิสติกส์ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าให้สูงขึ้น
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ป.ป.ส. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวนปราบปราบคดียาเสพติดรายสำคัญ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานสืบสานวัฒนธรรม สืบฮีต สานฮอย วิถีไทยอง ปีที่ 10 ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ปลูกจิตสำนึกในวิถีชีวิต ภาษา วัฒนธรรมของชาวไทยองในอดีต และกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ผวจ.ชม. ร่วมลงนาม MOU กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ 8 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง "เชียงใหม่สู้ภัยโรคไข้เลือดออกปี 2560" พร้อมจัดโครงการ Big Cleaning Day ทุก 3 เดือน จัดการสิ่งแวดล้อม ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งปีที่ผ่านมาเชียงใหม่มีผู้ป่วย 4,755 รายเสียชีวิต 5 ราย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
กรมทางหลวงชนบทขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่งโครงการสำรวจออกแบบโครงสร้างต่างระดับบนถนนสายแยก
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 7] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบนโยบายบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยใช้ชื่อว่าจังหวัดสะอาด
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมากร รองนายกรัฐมนตรีประชุมมอบนโยบายกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการแก่ผู้ว่าราชการ 13 จังหวัดภาคเหนือในเขตพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 16 และ 17 เน้นย้ำให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณกว่า 149 ล้านบาท 115 โครงการ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงดาวจัดกิจกรรมทำแนวกันไฟและลดปริมาณเชื้อเพลิง
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      ผลความคืบหน้าการดำเนินการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 157]
    ผวจ.ชม. ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่โดยปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉ ... รับฟังเสียง [ฟัง 154]
    เร่งทดสอบเติมสารเร่งการตกตะกอนลงคูเมือง หวังคืนน้ำใสให้กับคูเมืองก่อนเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 153]
    กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 46]
    สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ... รับฟังเสียง [ฟัง 42]
    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 35]
    จัดหางานเชียงใหม่ เผยพร้อมให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการม ... รับฟังเสียง [ฟัง 30]
    ปภ.เชียงใหม่ เฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในระยะนี้ ล่าส ... รับฟังเสียง [ฟัง 30]
    สมาชิกสามล้อเครื่องไฟฟ้าร้องศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบ ประธานสหกรณ์สามล้อเคร ... รับฟังเสียง [ฟัง 30]
    เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 350 คนเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 29]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved