**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 27 คน   
หัวข้อที่ 1808 - 1820 
จาก 1927 หัวข้อ [ 149 หน้า ]
   136 137 138 139 140 141 142 143 144  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ สนธิกำลังร่วมหลายฝ่าย ตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่ขนิน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ หลังได้รับร้องเรียนว่ามีการจัดสรรที่ดินและปลูกบ้าน หรูหลอกขายให้ชาวต่างชาติ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 82] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
กระทรวงแรงงาน กำหนด 1 ก.ค.นี้ ระดมกวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ส่วนนายจ้างมีโทษปรับสูงตั้งแต่10,000-100,000 บาท ต่อแรงงาน 1 คน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 76] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 หารือแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงคุณภาพในสถานศึกษา ที่โรงเรียนพร้าววิทยาคม
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 68] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
ผอ.สนง. ธ.ก.ส.เชียงใหม่ เผยพร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ยุ้งฉางของตนเองเพื่อใช้เก็บข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูข้าวนาปี ไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันมากเกินความต้องการของ แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดมีเสถียรภาพ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 253] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
รองนายกรัฐมนตรี นำทีมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยี่ยมเยือนประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมติดตามการดำเนินงานของตำบลต้นแบบบูรณาการ ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังและชมต้นแบบเมืองแห่งความเป็นมิตรกับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัย ที่ จังหวัดลำพูน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 68] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงนามข้อตกลงร่วมกับ สาธารณสุขเชียงใหม่ สนง.ควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ของเทศบาลฯ เดินหน้าป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไวรัสซิก้า และโรคชิคุนกุนยา โดยสถิติย้อนหลัง 5 ปี พบผู้ป่วยในเขตเทศบาลฯ กว่า 6,000 ราย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 65] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่ จัดทำพานไหว้ครูรณรงค์ไม่เล่นพนันฟุตบอล ช่วงเทศกาลบอลโลก สร้างความฮือฮาแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ร่วมพิธีไหว้ครูในปีนี้ ด้านนักศึกษาเจ้าของไอเดีย เผย อยากจะให้กลุ่มวัยรุ่น ดูกีฬาเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ งดเว้นการเล่นพนันฟุตบอล
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 95] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาสได้แสดงความสามารถ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจากหน่วยงานต่างๆ 300 คน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 70] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด และการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดลำพูนให้แก่บุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การคลังของหน่วยงานภาครัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจโลก
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 77] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแพะขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง ซึ่งโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา โดยมีศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง ปี 2535 “พ่อครูคำ กาไวน์” ต้นตำรับตีกลองสบัดชัยโดยได้สืบทอดสู่ลูกหลาน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 76] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : น้ำแม่คาว
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 75] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเชียงใหม่ เตือนนายจ้างที่ให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 79] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
กลุ่มจิตอาสาชาวอำเภอลี้ จังหวัดลำพูนร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 5,000 ต้น ตามโครงการ " ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน " เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผืนป่าที่ถูกบุกรุกให้มีระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 81] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการ ตรวจ รักษาสุข ... รับฟังเสียง [ฟัง 407]
    จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 351]
    สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากรณี 16 เมษายน “วันพญาวัน” ต่อเนื่ ... รับฟังเสียง [ฟัง 297]
    ขนส่งเชียงใหม่ สรุปการประมูลป้ายเลขสวยหมวด ขว ทะลุเป้าได้ยอดเกือบ 14 ล ... รับฟังเสียง [ฟัง 287]
    12:30 Jum Bo A สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ ... รับฟังเสียง [ฟัง 277]
    เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกันจับกุมแก๊งปล่อย ... รับฟังเสียง [ฟัง 273]
    จังหวัดลำพูน จัดฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ตามโค ... รับฟังเสียง [ฟัง 271]
    กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะพระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 262]
    ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี นำเงินช่วยเหลือและแจกันดอกไม้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 259]
    ผอ.สนง. ธ.ก.ส.เชียงใหม่ เผยพร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 253]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved