**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 27 คน   
หัวข้อที่ 1899 - 1911 
จาก 1927 หัวข้อ [ 149 หน้า ]
   141 142 143 144 145 146 147 148 149  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ และเตรียมแผนสำรองเพื่อรับภัยแล้งต่อเนื่องในปี 2562
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 91] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ระหว่างเดือน มิ.ย. – ส.ค. นี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและครอบคลุมสายพันธุ์แพร่ระบาด ตามคำแนะนำองค์การอนามัยโลก
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 55] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หนุนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ที่บริหารจัดการโดยเกษตรกรช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การจัดการดิน และการใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 84] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561
จังหวัดลำพูน เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 59] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย Memory In Maejam เชิญชวนถ่ายภาพส่งเข้าประกวด ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอแม่แจ่ม
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 85] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน อังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561
เกษตรอำเภอไชยปราการ จังหวัดชียงใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงรวมตัวเป็นเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่รวม ประมาณ 800 ไร่ สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นที่น่าพอใจ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 80] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน อังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561
เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ เตรียมทำหนังสือทวงถามกรณีวัดอู่ทรายคำ กลับมาเดินหน้าก่อสร้างอาคารสูง 4 ชั้น ตั้งประชิดและสูงกว่าหอไตรไม้โบราณเก่าแก่กว่าร้อยปี จนถูกตรวจสอบและมีคำสั่งจากเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ระงับการก่อสร้าง ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2559 เพราะไม่ได้รับอนุญาต
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 68] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน อังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” เริ่มต้นภาคเหนือที่เชียงใหม่ ให้เด็กและเยาวชนเปิดมุมมองใหม่แห่งการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจนำไปต่อยอดความคิดสู่อนาคต 4 – 10 มิถุนายนนี้
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 63] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน อังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561
ตำรวจแม่ริมโชว์ผลงานจับขบวนการขนยาบ้า จำนวน 1000 เม็ด เพื่อเตรียมกระจายส่งลูกค้าเขตเมืองเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 66] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน อังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ส่งมอบโครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านล้องเครือกวาว ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ระยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนที่มียางพาราเป็นส่วนผสม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนรับมอบ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 65] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน อังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เตือนประชาชนตรวจสอบชนิดของเห็ดให้ดีก่อนนำมาจำหน่ายหรือรับประทาน หากเป็นเห็ดพิษอาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต โดยในปีนี้พบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษแล้วทั่วประเทศจำนวน 94 ราย เสียชีวิต 1 ราย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 52] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน อังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561
สำนักงานประกันสังคม ยกเลิกค่าธรรมเนียม การชำระเงินสมทบผ่านธนาคาร และหน่วยบริการทั้ง 15 แห่ง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 มีผลตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2561เป็นต้นไป
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 91] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน อังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561
รอง ผวจ.ชม. ประชุมติดตามการดำเนินงานเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ แก้ไขจุดเสี่ยง ตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรด้วยกล้อง CCTV ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 58] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการ ตรวจ รักษาสุข ... รับฟังเสียง [ฟัง 406]
    จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 351]
    สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากรณี 16 เมษายน “วันพญาวัน” ต่อเนื่ ... รับฟังเสียง [ฟัง 296]
    ขนส่งเชียงใหม่ สรุปการประมูลป้ายเลขสวยหมวด ขว ทะลุเป้าได้ยอดเกือบ 14 ล ... รับฟังเสียง [ฟัง 287]
    12:30 Jum Bo A สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ ... รับฟังเสียง [ฟัง 276]
    เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกันจับกุมแก๊งปล่อย ... รับฟังเสียง [ฟัง 273]
    จังหวัดลำพูน จัดฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ตามโค ... รับฟังเสียง [ฟัง 271]
    กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะพระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 262]
    ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี นำเงินช่วยเหลือและแจกันดอกไม้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 259]
    ผอ.สนง. ธ.ก.ส.เชียงใหม่ เผยพร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 253]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved