**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 27 คน   
หัวข้อที่ 196 - 208 
จาก 1927 หัวข้อ [ 149 หน้า ]
   12 13 14 15 16 17 18 19 20  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา พร้อมคณะอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ลงพื้นที่ดอยหล่อ ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่มตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562
หมู่บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมช้างไถนา ครั้งที่ 7 แห่งเดียวในโลก พร้อมชมวิถีชนเผ่าและชาวบ้านในพื้นที่ ในการปลูกข้าวแบบนาขั้นบันได
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 8] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จับมือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวเครือข่ายคลัสเตอร์ดิจิตอลเชียงใหม่ ในมหกรรมสุดยอดเทคโนโลยีดิจิตอลล้านนา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เป็นเมืองไอทีเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตอล
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 7] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 6] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน จันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจจับแกร๊ปคาร์ ที่่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หลังกลุ่มผู้ขับรถสี่ล้อแดงและรถโดยสารสาธารณะ เข้าร้องต่อทางจังหวัดให้เข้ามาช่วยดูแลแก้ปัญหารถแกร๊ปคาร์แย่งผู้โดยสาร ที่ผ่านมาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ดำเนินการตักเตือนและปรับไปแล้ว 344 ราย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562
กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ ให้เวลา 1 สัปดาห์ ยกเลิกการประกาศฮิโนกิแลนด์เชียงใหม่ ให้เป็น 1 ใน 10 แหล่งวัฒนธรรมต้องไป พร้อมนำคนเชียงใหม่ออกมาเรียกร้อง หากให้เลือกอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะมีความเหมาะสมมากกว่า
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 10] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562
เกษตรกรอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รวมกลุ่มทอผ้าฝ้ายลายเกล็ดเต่า เพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้ ช่วงงดการเพาะปลูกในหน้าแล้ง
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 6] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ เพื่อสามารถนำไปใช้และเป็นประโยชน์ต่อประชาคม พร้อมเพิ่มศักยภาพและผลงานที่โดดเด่น
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 7] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562
วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลิตสื่อแอนิเมชั่น ช่วยเหลือเด็กพิการทางการได้ยิน เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กผู้พิการทางการได้ยิน ผ่านสื่อนิทาน โดยจะได้นำมาเผยแพร่ในโรงเรียนโสตศึกษาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดกว่า 120 โรงเรียนและสื่อออนไลน์
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 8] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชวนติดตามชม “ดาวเคียงเดือน” วันที่ 20 พ.ค. - ดาวพฤหัสบดีเคียงดวงจันทร์ และ 22-23 พ.ค. - ดาวเสาร์เคียงดวงจันทร์ โดยสังเกตได้ด้วยตาเปล่าทั่วประเทศ ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 6] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน เพื่อสรงองค์พระเจดีย์พระเกศาธาตุเนื่องในวันวิสาขบูชา งานประเพณีสรงน้ำพระเกศาธาตุและขบวนแห่น้ำนมสด รสถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคมนี้
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 8] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562
ผอ.เขื่อนแม่กวงอุดมธารา การันตรีมีน้ำกักเก็บไว้เพียงพอตามแผนที่กำหนดไว้ แม้อากาศร้อนจนมีอุณหภูมิสูงเกือบ 40 องศาเซลเซียสมาหลายวัน ทำให้มีการระเหยของน้ำ 3-4 หมื่น ลบ.ม. ต่อวัน แต่หลังจากมีฝนตกลงมา ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาเพิ่มเติม สามารถช่วยเหลือเกษตรกรบางพื้นที่ ที่ขาดน้ำทำการเกษตรได้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 7] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการ ตรวจ รักษาสุข ... รับฟังเสียง [ฟัง 406]
    จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 351]
    สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากรณี 16 เมษายน “วันพญาวัน” ต่อเนื่ ... รับฟังเสียง [ฟัง 296]
    ขนส่งเชียงใหม่ สรุปการประมูลป้ายเลขสวยหมวด ขว ทะลุเป้าได้ยอดเกือบ 14 ล ... รับฟังเสียง [ฟัง 287]
    12:30 Jum Bo A สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ ... รับฟังเสียง [ฟัง 276]
    เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกันจับกุมแก๊งปล่อย ... รับฟังเสียง [ฟัง 273]
    จังหวัดลำพูน จัดฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ตามโค ... รับฟังเสียง [ฟัง 271]
    กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะพระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 262]
    ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี นำเงินช่วยเหลือและแจกันดอกไม้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 259]
    ผอ.สนง. ธ.ก.ส.เชียงใหม่ เผยพร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 253]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved