**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 25 คน   
หัวข้อที่ 14 - 26 
จาก 1791 หัวข้อ [ 138 หน้า ]
   1 2 3 4 5 6 7 8 9  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
ผอ.สนง. ธ.ก.ส.เชียงใหม่ เผยพร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เพื่อสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ยุ้งฉางของตนเองเพื่อใช้เก็บข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูข้าวนาปี ไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันมากเกินความต้องการของ แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดมีเสถียรภาพ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
รองนายกรัฐมนตรี นำทีมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยี่ยมเยือนประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมติดตามการดำเนินงานของตำบลต้นแบบบูรณาการ ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังและชมต้นแบบเมืองแห่งความเป็นมิตรกับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัย ที่ จังหวัดลำพูน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561
เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงนามข้อตกลงร่วมกับ สาธารณสุขเชียงใหม่ สนง.ควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ของเทศบาลฯ เดินหน้าป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไวรัสซิก้า และโรคชิคุนกุนยา โดยสถิติย้อนหลัง 5 ปี พบผู้ป่วยในเขตเทศบาลฯ กว่า 6,000 ราย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จ.เชียงใหม่ จัดทำพานไหว้ครูรณรงค์ไม่เล่นพนันฟุตบอล ช่วงเทศกาลบอลโลก สร้างความฮือฮาแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ร่วมพิธีไหว้ครูในปีนี้ ด้านนักศึกษาเจ้าของไอเดีย เผย อยากจะให้กลุ่มวัยรุ่น ดูกีฬาเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ งดเว้นการเล่นพนันฟุตบอล
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาสได้แสดงความสามารถ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจากหน่วยงานต่างๆ 300 คน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด และการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดลำพูนให้แก่บุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การคลังของหน่วยงานภาครัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจโลก
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแพะขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง ซึ่งโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา โดยมีศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง ปี 2535 “พ่อครูคำ กาไวน์” ต้นตำรับตีกลองสบัดชัยโดยได้สืบทอดสู่ลูกหลาน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : น้ำแม่คาว
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเชียงใหม่ เตือนนายจ้างที่ให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
กลุ่มจิตอาสาชาวอำเภอลี้ จังหวัดลำพูนร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 5,000 ต้น ตามโครงการ " ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน " เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผืนป่าที่ถูกบุกรุกให้มีระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตือนให้นายจ้างรีบนำแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่อยู่ในความดูแล เร่งพิสูจน์สัญชาติ และขออนุญาตทำงานทุกขั้นตอนภายใน 30 มิถุนายน นี้ หากพ้นกำหนดนายจ้างและแรงงานต่างด้าวจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จัดนำกำลังพลพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพื้นที่บ้านหนองหอยใหม่ กว่า 300 คน ร่วมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูในพื้นที่ต้นน้ำแม่สา บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561
ผวจ.เชียงใหม่เปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาต้นน้ำลำเหมืองคลองแม่ข่า นำนักศึกษาใหม่ ม.แม่โจ้กว่า 1,500 คน ร่วมกับจิตอาสาและหน่วยงานของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาและเพิ่มปริมาณน้ำให้กับคลองแม่ข่า
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ... รับฟังเสียง [ฟัง 244]
    สมาชิกสามล้อเครื่องไฟฟ้าร้องศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบ ประธานสหกรณ์สามล้อเคร ... รับฟังเสียง [ฟัง 243]
    กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 232]
    จัดหางานเชียงใหม่ เผยพร้อมให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการม ... รับฟังเสียง [ฟัง 223]
    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 219]
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยเชียงใหม่มี 255 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9101 ตาม ... รับฟังเสียง [ฟัง 205]
    มูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิด "ศูนย์บริกา ... รับฟังเสียง [ฟัง 203]
    จัดหางานเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงที่ว่างจากการเรียน ... รับฟังเสียง [ฟัง 202]
    ดอยอ่างขาง อากาศหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้วัดได้ 0.5 องศ ... รับฟังเสียง [ฟัง 200]
    เชียงใหม่ เปิดเส้นทางระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ สาย B3 สถานีขนส่งผู้โดยสา ... รับฟังเสียง [ฟัง 192]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved