**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 7 คน   
หัวข้อที่ 14 - 26 
จาก 1911 หัวข้อ [ 147 หน้า ]
   1 2 3 4 5 6 7 8 9  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน อังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562
ผู้แทนสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNOCHA และผู้ควบคุมการฝึกจากประเทศต่างๆ ประชุมเตรียมพร้อมจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุที่เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมไทยให้เป็นมาตรฐานสากลซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธ.ค. นี
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน อังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562
จังหวัดลำพูน จัดงาน “ลำพูน..เสน่ห์แห่งล้านนา” โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล ระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน อังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมต้อนรับนักศึกษาใหม่ช่อที่ 84 สู่รั้วอินทนิลกองพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่สู่การเป็นบัณฑิตอุดมไปด้วยปัญญามีความรู้คู่คุณธรรม
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน จันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดฝึกอบรม เพื่อยกระดับสมรรถนะแรงงาน ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ ตำแหน่งช่างเทคนิค และผู้ประกอบกิจการด้านไฟฟ้า
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน จันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562
เทศบาลนครเชียงใหม่ยกระดับการจัดเก็บขยะ นำแอพพลิเคชั่นเรียกใช้เก็บขยะแห่งแรกของไทย แก้ไขปัญหาขยะตกค้างในสถานประกอบการต่างๆ พร้อมรณรงค์ ต้องมีการคัดแยกขยะก่อนเรียกใช้งาน เบื้องต้นเทศบาลนครเชียงใหม่ มีรถนำร่องบริการฟรี 2 คัน ในการรับ-ส่งขายขยะ ก่อนจะพัฒนาสู่ผู้รับจ้างเก็บต่อไป
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน จันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน ดึงโรงเรียนที่ได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์ โครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โชว์ผลงานกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนและชุมชน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน จันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมการประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว “เยาวชนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์สืบสานการใช้ต้นลาน-ต้นหมาก กับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน จันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาผู้ประกอบการ สร้างเครือข่ายทางการค้า เพิ่มช่องทางการตลาด สู่การเป็นนักการตลาดสากล
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน จันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562
รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสัมมนาการพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนการพัฒนาให้ภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชน ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน จันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จัดสัมมนา ”ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง” ให้ตระหนักถึงโทษทางปกครอง ส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาล ในมิติของการสร้างความเชื่อมั่น ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ นำไปสู่การพัฒนาประเทศและประชาชนอย่างยั่งยืน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน จันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เปิดโครงการ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร สร้างความตระหนักแก่กลุ่มผู้กระทำความผิดขับรถในขณะมึนเมาสุรา ลดปัจจัยหรือโอกาสในการกระทำผิดซ้ำ โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มผู้กระทำผิด มากถึง 2,094 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน แบ่งพื้นที่ 5ไร่ เป็นแปลงสาธิต อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร โดยในแต่ละปี มีเกษตรกรเข้ารับบริการไม่ต่ำกว่า 1,980 ราย ลดรายจ่าย สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562
มหาวิทยาลัยพายัพ เสริมความแกร่งด้านการเรียนการสอนแบบดิจิทัล ในโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างระบบให้มีความมั่นคง ป้องกันความเสียหายของข้อมูล
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการ ตรวจ รักษาสุข ... รับฟังเสียง [ฟัง 395]
    จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 337]
    สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากรณี 16 เมษายน “วันพญาวัน” ต่อเนื่ ... รับฟังเสียง [ฟัง 281]
    ขนส่งเชียงใหม่ สรุปการประมูลป้ายเลขสวยหมวด ขว ทะลุเป้าได้ยอดเกือบ 14 ล ... รับฟังเสียง [ฟัง 273]
    12:30 Jum Bo A สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ ... รับฟังเสียง [ฟัง 264]
    เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกันจับกุมแก๊งปล่อย ... รับฟังเสียง [ฟัง 262]
    จังหวัดลำพูน จัดฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ตามโค ... รับฟังเสียง [ฟัง 257]
    กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะพระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 250]
    ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี นำเงินช่วยเหลือและแจกันดอกไม้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 247]
    ผอ.สนง. ธ.ก.ส.เชียงใหม่ เผยพร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 238]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved