**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 16 คน   
หัวข้อที่ 14 - 26 
จาก 1577 หัวข้อ [ 122 หน้า ]
   1 2 3 4 5 6 7 8 9  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง จัดกิจกรรม "ปภ. สัญจร ปลอดภัย" ถ่ายทอดความรู้เรื่องภัยพิบัติ ต่าง ๆ ให้ความรู้การป้องกันตนเองจากสาธารณภัย แก่เครือข่ายชุมชนและนักเรียน เป้าหมาย ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยการเตรียมการด้านสถานที่และการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างสมพระเกียรติ โดยเขตอำเภอเมือง เลือกศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ สถานที่สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และสุสานสันกู่เหล็ก เป็นสถานที่เผาดอกไม้จันทน์
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานโอวาทเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง พร้อมเชิญชวนลด ละ เลิกแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา ด้านนายกรัฐมนตรีให้คำขวัญ "ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ" โดยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมสนับสนุน โดยจะมีการลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่จัดแสดงนาฏศิลป์ดนตรีไทยสำหรับผู้พิการเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและแสดงความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์และดนตรี โดยมีการแสดงโขน รามเกียรติ์ตอนจับนางสุวรรณมัจฉาและตอนยกรบ ให้เยาวชนผู้พิการเรียนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
ทหาร-ตำรวจ จังหวัดลำพูน สนธิกำลัง ปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดบ้านเป้าหมาย 2 แห่งในพื้นที่อำเภอป่าซาง หลังได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดี และจากการตรวจปัสสาวะของผู้ต้องหา ปรากฏผลเป็นบวกทุกราย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดการฝึกอบรมสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดที่กลับเข้าไปอยู่ในสังคม ติดตามดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำและฝึกอาชีพที่ต้องการให้สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ปรับเปลี่ยนทัศนคติไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มุ่งสร้างสังคมแห่งเรียนรู้ เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ร่วมศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศในประชาคมอาเซียนอย่างเจาะลึก ผ่านกิจกรรม A TOUCH OF ASEAN
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เผย ประชาชนยังคงร่วมแสดงความคิดเห็น และตอบคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรีได้อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีผู้ร่วมแสดงความเห็นแล้วกว่า 1,200 คน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
กรมการจัดหางานเตือนแรงงานชาวไทยระวังถูกหลอก ให้เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ เนื่องจากปีนี้ จำนวนโควต้าแรงงานไทยทั้ง 2 ประเทศมีครบแล้ว จึงอาจเป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีชักชวนไปทำงานผ่านจากสื่อต่างๆได้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ายกระดับเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน ตั้งเป้าขับเคลื่อนการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2561 โดยเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูปแบบครบวงจร พร้อมเพิ่มศักยภาพให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรแบบยั่งยืน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560
สาธารณสุขเชียงใหม่ แจงยืนยัน เชื้อไข้หูดับมีเฉพาะในเนื้อหมูเท่านั้น หลังมีกระแสข่าวคนทานลาบควายดิบแล้วติดเชื้อ อาการหนัก ต้องส่งโรงพยาบาล จนประชาชนเกิดความวิตกกังวล ขณะที่การตรวจสอบเบื้องต้นเนื้อสัตว์ประเภทอื่นยังไม่พบเชื้อดังกล่าว แต่ไม่อยากให้ประมาท แนะเวลารับประทาน ควรทำให้สุกก่อนดีที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560
เชียงใหม่ร่วมบูรณาการ ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์คลองแม่ข่า บริเวณเชิงสะพานศรีดอนไชย หวังให้เป็นพื้นที่สวนสาธารณะ ในการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเพียงที่รกร้างว่างเปล่า และเป็นแหล่งมั่วสุม โดยเตรียมทำการปลูกต้นไม้และดอกไม้สีเหลือง เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งมอบเครื่องม้วนอัดก้อนชีวมวลมัดเชือกอัตโนมัติ ให้แก่ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดความรุนแรงของปัญหาการเผาส่งผลต่อปัญหาหมอกควันมากที่สุด เพื่อจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สร้างมูลค่านำไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ ทำปุ๋ย หรือเชื้อเพลิงพลังงานลดปัญหาหมอกควันอย่างยั่นยืน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เผยแนวทางแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกเหนียวราคาต ... รับฟังเสียง [ฟัง 109]
    อดีตทหารเรือที่เชียงใหม่สะสมเหรียญที่ระลึกและภาพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบา ... รับฟังเสียง [ฟัง 100]
    ศูนย์ช่วยเหลือ SMEs จัดสัมมนาแนวทางการดำเนินงานให้แก่เครือข่ายในภาคเหน ... รับฟังเสียง [ฟัง 89]
    กลุ่มรักสุขภาพเชียงใหม่ร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดเส้นทางออกกำลังกายและ ... รับฟังเสียง [ฟัง 89]
    ตำรวจภาคห้าจับกุมนายบัญญัติ แสนลี่ลูกชายนายเล่าต๋า ราชายาเสพติดหลังหลบ ... รับฟังเสียง [ฟัง 87]
    ผู้แทนทูตประเทศไต้หวันมอบบ้านให้เช้าจะนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบ ... รับฟังเสียง [ฟัง 86]
    ตำรวจช้างเผือกจับกุมหนุ่มวัยรุ่นเข้าไปขโมยปลากระป๋องและบะหมี่ครึ่งสำเร ... รับฟังเสียง [ฟัง 85]
    ตำรวจภาคห้าจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดสั่งจากอำเภอแนวชายแดนมาพักไว้ในชุมช ... รับฟังเสียง [ฟัง 85]
    วัดพันเตาเชียงใหม่จุดเทียนและดวงประทีปพันดวงนั่งสมาธิ ถวายอาลัยพระบาทส ... รับฟังเสียง [ฟัง 83]
    ตำรวจทางหลวงเชียงใหม่เล่นตามล่าแก๊งค์รถยนต์รู้เบียดเรียกค่าเสียหายเหยื ... รับฟังเสียง [ฟัง 83]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved