**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 5 คน   
หัวข้อที่ 27 - 39 
จาก 2094 หัวข้อ [ 162 หน้า ]
   1 2 3 4 5 6 7 8 9  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560
จ.เชียงใหม่ ประชุมชี้แจง ขอความร่วมมือเจ้าของสถานที่ร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่ ไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แนะให้ปรับเปลี่ยนการจำหน่ายเป็นสินค้าที่ไม่ติดแบรนด์เนม หรือสินค้าที่มีแบรนด์เป็นของตัวเอง หรือเป็นสินค้า otop เพื่อสร้างความนิยมในสินค้าของคนไทย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560
รองประธานเครือข่ายเยาวชนป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ เผยผลผลกระทบจากการจัดเทศกาลดนตรีกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในพื้นที่ใกล้สถานศึกษา พบร้อยละ 78.9 ร่วมกิจกรรม และมีค่าใช้จ่ายกับการดื่มเฉลี่ยคนละ 500-1,000 บาท/ครั้ง โดยในช่วง 2 เดือนมีมากกว่า 10 เวทีดนตรี ซึ่งหากปล่อยให้มีการจัดกิจกรรมจะเป็นการสร้างนักดื่มหน้าใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน ไทย-ลาว-เมียนมา เข้าศึกษาดูงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดยาเสพติด
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลีและจีน รองรับนักท่องเที่ยว กลุ่มประเทศยุโรป และเอเชีย นำไปสู่การยกระดับทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเชื่อมโยงในทุกด้าน ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย นำเครื่องมือทางโซเชียลมีเดีย มาปรับใช้ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เสนอรูปแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองเชียงใหม่ใช้ระบบรถไฟฟ้ารางเบา พร้อมเปิดรับฟังความเห็นก่อนสรุปครั้งสุดท้ายในเดือน มิ.ย. นี้ ทีมศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอ 2 โครงข่ายทั้งบนดินและใต้ดิน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ เผยเชียงใหม่ ติด 1 ใน 21 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยผลการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม ในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมา สามารถจับกุมทั้งสิ้น 51 คดี ผู้ต้องหา 47 คน ของกลาง 1,515 ชิ้น
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560
เชียงใหม่ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน การบำบัดในรูปแบบ Harm Reduction ในค่ายต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่พิเศษ อำเภออมก๋อย พบมีการใช้ฝิ่นในเยาวชนอายุ 19 ปีประมาณร้อยละ 15 การคัดกรองและการติดตามยังไม่สามารถทำได้ต่อเนื่อง โดยมีการซื้อขายเมทาโดนและนำไปใช้ในทางที่ผิด
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมน้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์แทนใจถวายแด่พ่อ ดอกไม้แทนความรักถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้าประดิษฐ์ให้ได้ 1 ล้านดอก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2560
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560
สำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่ เชิญร่วมสืบสานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล หรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560
ธนาคารแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย เปิดคลีนิกแก้หนี้ เริ่ม 1 มิ.ย. 60 โดยคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นบุคคลธรรมดามีเงินเดือนประจำ อายุไม่เกิน 65 ปี มีเจ้าหนี้ 2 รายขึ้นไป และยอดหนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560
ผวจ.ชม. ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคูเมืองเชียงใหม่ โดยเร่งระบายน้ำเสียออก และส่งน้ำจากคลองชลประทานแม่แตง ผันน้ำเข้าไปแทนที่น้ำสีเขียว บริเวณแจ่งกะต๊ำและแจ่งกู่เฮือง ด้าน อธิบดีกรมชลประทาน เห็นชอบอนุมัติกังหันชัยพัฒนา ตามศาสตร์พระราชา 25 เครื่อง ติดตั้งถาวรรอบคูเมือง เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำและรักษาคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560
กรมทรัพยากรธรณีและกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังธรณีภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะลุ่มน้ำต่างๆและพื้นที่เสี่ยงเกร็งเกิดเหตุดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก จากรายงานเบื้องต้นเริ่มมีดินไหลและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้ว
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม "NARIT Star Party : NYC 10 ปี ทำดีเพื่อพ่อ" เชิญชวนชาวเชียงใหม่และผู้สนใจร่วมกิจกรรมดูดาว วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม นี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ สามารถเข้าชมฟรีตลอดงาน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทยนต์ผลดีลงนามในสัญญา ... รับฟังเสียง [ฟัง 325]
    สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตรจัดโครงการมาตรฐานสิน ... รับฟังเสียง [ฟัง 319]
    ตำรวจภาค 5 จับหญิงชาวเชียงใหม่คาบ้านพักในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผ ... รับฟังเสียง [ฟัง 310]
    พระภิษุสามเณรวัดพันเตาติดธงฟ้าและตราสัญลักษณ์เกือบ 3,000 ผืน เพื่อเป็น ... รับฟังเสียง [ฟัง 302]
    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ขีดเส้นให้ ผู้ต้องหาผิดมาตรา 116 ให้มารายง ... รับฟังเสียง [ฟัง 175]
    เจ้าหน้าที่ อสม.และสาธารณสุขอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ปูพรมออกสำรวจ ... รับฟังเสียง [ฟัง 170]
    ตำรวจเชียงใหม่จับด็อกเตอร์สาวนักวิชาการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โกงจ่ายไ ... รับฟังเสียง [ฟัง 168]
    คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปขโมยต้นลำไยในร้านจำหน่ายต้นกล้าไม้ผลและไม้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 163]
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาว ... รับฟังเสียง [ฟัง 163]
    รองผู้อำนวยการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยเร่งให้ความรู้บุคลาก ... รับฟังเสียง [ฟัง 159]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved