**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 39 คน   
หัวข้อที่ 27 - 39 
จาก 1916 หัวข้อ [ 148 หน้า ]
   1 2 3 4 5 6 7 8 9  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมการให้บริการออกหนังสือรับรองการส่งออก – นำเข้าสินค้า ด้วยระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบรายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบการลงรายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มช. เชิญส่งผลงานประกวดการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา “ล้านนา…เล่าว่า” ในด้านสื่อ ศิลปะ และงานหัตถกรรมร่วมสมัย พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพื่อยกระดับการท่องเที่ยววิถีไทยในล้านนา ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดตั้ง 6 ศูนย์ความเป็นเลิศ ขับเคลื่อนคุณภาพด้านวิชาการมุ่งเป้าพัฒนาท้องถิ่น โดยรูปแบบการทำงานจะมีผู้อำนวยการศูนย์และคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ อยู่ภายใต้การดูแลของคณะและมหาวิทยาลัย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561
อบจ.เชียงใหม่ แถลงการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 "โอกาสเชียงใหม่ 4.0" นำเสนอผลงานทางวิชาการนวัตกรรมที่เกิดจากการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ สร้างการมีส่วนร่วม ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคสู่โอกาสการศึกษาเชียงใหม่ 4.0 30 – 31 ม.ค.นี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561
พบศพหนุ่มใหญ่ เสียชีวิตในคูเมืองเชียงใหม่ ตำรวจตรวจสอบเบื้องต้น พบเพียงบัตรประชาชนและบัตรรักษาโรงพยาบาล ส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด เจ้าหน้าที่เร่งนำศพส่งชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต พร้อมเร่งประสานทางญาติมารับศพ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน จันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561
สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จัดงานสัมมนาเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เริ่มเชียงใหม่ที่แรก ต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้ได้จริง ขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีศักยภาพในการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยปีที่ผ่านมามีผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินเข้ามากว่า 780 โครงการ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561
นักศึกษาวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ กว่า 4 พันคน ร่วมบริจาคคนละ 10 บาทเข้ากองทุนปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความความเหลื่อมล้ำช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาศทางการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ TCEB ยกระดับการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับปี 61 ชูแนวคิด "Chiang Mai Blooms 2018" ในรูปแบบของปฏิทินการท่องเที่ยว โดยดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง “หมื่นแสนมวลบุปผา งามตาทั่วเวียงพิงค์” ตั้งเป้าให้เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งดอกไม้
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561
ชลประทานเชียงใหม่บริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปีนี้ยังมีน้ำไม่ถึง 50 % ของความจุ แต่ยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนจากแหล่งต้นน้ำ ต้องบริหารจัดการน้ำที่เหลือและเตรียมระบายน้ำตามรอบระยะเวลา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร คาดตลอดปีนี้ ไม่มีปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากสำรองน้ำในเขื่อนไว้จนถึงหมดช่วงฤดูแล้งนี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการรับฟังความคิดเห็นโครงการสำรวจออกแบบถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นการแบ่งเบาการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 107 และ1001
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561
รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ เผยพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง แบ่งเป็น 3 ระยะ โดยร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 เตรียมรณรงค์ซักซ้อมการดับไฟป่า ทั้งนี้ สภาพอากาศจะมีความแปรปรวน มีฝนตกช่วงกุมภาพันธ์ ส่งผลให้เกิดความชื้นเยอะกว่าปีที่ผ่านมา เห็นควรเลื่อนช่วง“60 วันห้ามเผาเราทำได้” เป็นวันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 รวม 51 วัน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลแก่ประชาชน 0โดยให้เน้นย้ำถึงข้อควรระวัง และความเสี่ยงในการลงทุนให้ชัดเจน ย้ำชัดไทยยังไม่ยอมรับเงินสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ เป็นเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย พร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อดูแลสกุลเงินดิจิทัลอย่างเหมาะสม
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      ผลความคืบหน้าการดำเนินการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 157]
    ผวจ.ชม. ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่โดยปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉ ... รับฟังเสียง [ฟัง 154]
    เร่งทดสอบเติมสารเร่งการตกตะกอนลงคูเมือง หวังคืนน้ำใสให้กับคูเมืองก่อนเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 153]
    กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 46]
    สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ... รับฟังเสียง [ฟัง 42]
    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 35]
    จัดหางานเชียงใหม่ เผยพร้อมให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการม ... รับฟังเสียง [ฟัง 30]
    ปภ.เชียงใหม่ เฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในระยะนี้ ล่าส ... รับฟังเสียง [ฟัง 30]
    สมาชิกสามล้อเครื่องไฟฟ้าร้องศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบ ประธานสหกรณ์สามล้อเคร ... รับฟังเสียง [ฟัง 30]
    เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 350 คนเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 29]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved