**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 19 คน   
หัวข้อที่ 40 - 52 
จาก 1332 หัวข้อ [ 103 หน้า ]
   1 2 3 4 5 6 7 8 9  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน จันทร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
อำเภอแม่ออนคว้ารางวัลยอดเยี่ยมถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดขบวนรถบุปผชาติงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ผวจ.เชียงใหม่ มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่อำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้บาดเจ็บและจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการร่วมบูรณาการในการปฏิบัติงานด้านการอำนวยการความปลอดภัยทางถนน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
เทศบาลตำบลช้างเผือก เชิญชวนเข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปก้าวสู่ AEC สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว
รายงานข่าวโดย: อาริศรา แก้วปิงเมือง [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ เน้นย้ำให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบโล่รางวัลโครงการหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 แก่หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำนันหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน
รายงานข่าวโดย: อาริศรา แก้วปิงเมือง [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ู้ช่วยคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้สื่อโซเชี่ยลโพสต์เตือน ระวังโรคไข้หวัดใหญ่และคางทูม เริ่มระบาด แนะไม่ควรเข้าไปอยู่ในพื้นที่แออัดที่อาจเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
รักษาการผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานเชียงใหม่เผยช่วงเทศกาล ตรุษจีนปีนี้มีสายการบินขอเพิ่มเที่ยวบินแล้วเกือบ 39,000 คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 8.5
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยม โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกันมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
นายอำเภอแม่แจ่ม ชวนเที่ยวงานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ 26 โดยจะนำผ้าตีนจกที่หาดูได้ยากมาให้แก่นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อมากมาย คาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 2 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 1 - 5 ก.พ. นี้
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ฝึกสอนเด็กนักเรียนทำก๋วยหรือการสานชะลอมไม้ไผ่ เพื่อหารายได้พิเศษ แบ่งเบาภาระครอบครัวและเป็นทุนการศึกษาในอนาคต
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เผยเร่งถอดบทเรียนผลการดำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยผู้ที่กระทำความผิดจากการเมาแล้วขับ จะถูกส่งตัวให้ไปบำเพ็ญประโยชน์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักการใช้รถใช้ถนนต่อเนื่องตลอดทั้งปี
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล สร้างเสริมนวัตกรรมการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ
รายงานข่าวโดย: อาริศรา แก้วปิงเมือง [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562
สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบภาพยนตร์ โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น ในแนวคิด “คนไทยตื่นรู้สู้โกง”
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการ ตรวจ รักษาสุข ... รับฟังเสียง [ฟัง 247]
    จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 230]
    สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากรณี 16 เมษายน “วันพญาวัน” ต่อเนื่ ... รับฟังเสียง [ฟัง 164]
    12:30 Jum Bo A สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ ... รับฟังเสียง [ฟัง 163]
    ขนส่งเชียงใหม่ สรุปการประมูลป้ายเลขสวยหมวด ขว ทะลุเป้าได้ยอดเกือบ 14 ล ... รับฟังเสียง [ฟัง 162]
    เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกันจับกุมแก๊งปล่อย ... รับฟังเสียง [ฟัง 148]
    จังหวัดลำพูน จัดฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ตามโค ... รับฟังเสียง [ฟัง 145]
    กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะพระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 137]
    ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี นำเงินช่วยเหลือและแจกันดอกไม้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 135]
    ผอ.สนง. ธ.ก.ส.เชียงใหม่ เผยพร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 127]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved