**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 2 คน   
หัวข้อที่ 53 - 65 
จาก 1891 หัวข้อ [ 146 หน้า ]
   1 2 3 4 5 6 7 8 9  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรม องค์กรภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "จิตอาสาน้ำใจไมตรี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชน ในการเสียสละและทำความดีเพื่อสังคม ส่วนรวม และประเทศชาติ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 12] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างที่ประสงค์จะเปลี่ยนอาชีพจากแรงงานมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมเปิดรับสมัครบุคคลเข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 หวังช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ว่างงาน แรงงานเลิกจ้าง หรือจบการศึกษาด้านเกษตรกรรม เตรียมพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรยุค “ไทยแลนด์ 4.0”
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 กรมสุขภาพจิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน พร้อมการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิด นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
นายก อบต. แม่ตื่น อำเภออมก๋อย เผยจังหวัดเชียงใหม่ นำยุทธการ 106 นำร่องดำเนินการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นในพื้นที่ เปลี่ยนวิถีชีวิตมาประกอบอาชีพสุจริต และปลูกป่าทดแทนควบคู่กันไป ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แก้ไขปัญหาฝิ่นอย่างยั่งยืน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Video Stock : ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน” เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ระหว่าง วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2560 นี้ ณ อาคารประกาศก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนจิตอาสาชาวเชียงใหม่ ร่วมจัดซุ้มบริการอาหารและน้ำดื่มในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ 26 ตุลาคม 2560 โดยจัดตั้งจุดโรงทาน 3 จุด ด้านหอจดหมายเหตุฯเชียงใหม่ เปิดรับสมัครผู้ที่ประสงค์ถ่ายภาพในแต่ละอำเภอ เพื่อรวบรวมจัดทำสมุดภาพจดหมายเหตุ และเป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560
กรมบัญชีกลางเตรียมลงโทษผู้กระทำผิดเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังพบข้อมูลร้านธงฟ้าบางแห่งฉวยโอกาสให้ผู้มีสิทธิเปลี่ยนวงเงินซื้อสินค้าเป็นเงินสด เผย ยอดล่าสุด ผู้ที่มีสิทธิ มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจำนวนกว่า 6 ล้านคน.
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560
ผวจ.ชม. มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 108,567 คน โดยประเภทงานบริการประชาชน มีประชาชนสมัครมากที่สุด ทั้งนี้ จะกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมมอบหมายภารกิจ เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ต่อไป
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดลำพูน ที่ใช้ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดลำพูน โดยคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 80 คาดแล้วเสร็จ 10 ตุลาคมนี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานข้าวสาร เพื่อนำไปปรุงอาหารจัดเลี้ยงประชาชน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดย ผวจ.ชม. มอบข้าวสารพระราชทานให้นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ โดยเกษตรกรร่วมบริจาคข้าวสารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตือนประชาชนประเมินตนเองเบื้องต้นก่อนรับบริการนวด แนะนำการนวดเพื่อรักษา และนวดเพื่อผ่อนคลายมีความแตกต่าง ต้องเลือกสถานที่รับบริการให้ดีเพื่อตอบโจทย์สุขภาพ พร้อมย้ำสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทุกแห่ง ที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด ต้องประเมินสภาพร่างกายผู้รับบริการนวดทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตราย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560
เชียงใหม่ซูอควาเรียม โลกใต้น้ำบนดอยสูงที่สุดและยาวที่สุด ในพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นำปลากระเบนเจ้าพระยาหรือกระเบนราหูน้ำจืด ฝาแฝดสุดเชื่อง 2 ตัว มีขนาดใหญ่กว่า 2 เมตร มาจัดแสดงให้ได้ถ่ายภาพและชมความน่ารักสัตว์โลกใต้น้ำ ต้อนรับปิดเทอมนี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560
นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ เชิญชวนร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จำนวน 99 รูป ในวันที่ 6 ต.ค.นี้ ณ หอคำหลวง อุทยาหลวงราชพฤกษ์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      ตำรวจใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมงในการสอบปากคำสามีพยาบาลวัย 50 ปีที่ตกเป็นผู้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 127]
    เชียงใหม่เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “เชียงใหม่ฮาลาล ทัวร์ริซึ่ม โดยรวบรวมฐานข ... รับฟังเสียง [ฟัง 106]
    ตำรวจภาคห้าจับหนุ่มใหญ่ใช้รถยนต์หรูตะเวนลักทรัพย์ตามบ้านเรือนทั่วเชียง ... รับฟังเสียง [ฟัง 106]
    งานถนนคนเดินเชียงใหม่คึกคักนักท่องเที่ยวเดินเดินจับจ่ายซื้อสินค้าที่ระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 105]
    ผลความคืบหน้าการดำเนินการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 104]
    ชาวบ้านจิตอาสาทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่สมัครเข้าอบรมเป็นหมอดินอ ... รับฟังเสียง [ฟัง 104]
    เชียงใหม่สภาพอากาศหนาวเหน็บ ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิลดลง 3 องศาเซลเซียส ... รับฟังเสียง [ฟัง 102]
    ผวจ.ชม. ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่โดยปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉ ... รับฟังเสียง [ฟัง 101]
    เร่งทดสอบเติมสารเร่งการตกตะกอนลงคูเมือง หวังคืนน้ำใสให้กับคูเมืองก่อนเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 100]
    พบศพหญิงสาวถูกฆ่าเผานั่งยางเสียชีวิตในสวนมะม่วง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเช ... รับฟังเสียง [ฟัง 98]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved