**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 16 คน   
หัวข้อที่ 66 - 78 
จาก 1577 หัวข้อ [ 122 หน้า ]
   2 3 4 5 6 7 8 9 10  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560
ผวจ.ชม. ร่วมประชุมวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว พร้อมบรรจุกิจกรรมงานประเพณีสำคัญในปฏิทินการท่องเที่ยวให้ชัดเจน แม้ในช่วงที่ผ่านมามีจำนวนลดลงแต่รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด เพื่อตรวจติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2560-2564
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560
สถานกงสุลอินเดีย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมชาวอินเดียเชียงใหม่ จัดงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 3 ณ ข่วงประตูท่าแพ ในวันที่ 25 มิถุนายน นี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์โยคะ เสริมสร้างให้ร่างกาย จิตใจแข็งแรง ลดระดับความเครียดและโรคภัยที่มีเพิ่มขึ้น อีกทั้งร่วมสร้างความสงบสุขระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดตัวโครงการ IDEA HOUSE พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบ คาดเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ได้ 3-5 เท่า สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5-10 นำร่องสนับสนุน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560
เชียงใหม่ เตรียมดำเนินการพัฒนาแอพลิเคชั่นรถสองแถวแดง แก้ปัญหารถสาธารณะ ตามนโยบาย อธิบดีกรมการขนส่งทางบก โดยอยู่ในระหว่างการวางแผน และการศึกษาการใช้งาน พร้อมกำหนดอัตราค่าโดยสารอย่างชัดเจน ขณะที่ปัญหาความขัดแย้ง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ในการดูแลความสงบเพื่อรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560
ผวจ.ชม. เผยเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม โดยได้มีพระมหากรุณาธิคุณที่จะพระราชทานเสื้อจังหวัดละ 10,000 ตัว เพื่อมอบให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้วย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน อังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชียงใหม่ เตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ พร้อมติดตามและเฝ้าระวัง เพื่อสามารถเตือนภัยล่วงหน้า พื้นที่เสี่ยงเกิดดินสไลด์ ให้เพิ่มความระวังดินตามภูเขา ที่เริ่มอุ้มน้ำไว้มาก และภัยอื่นๆ ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวได้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน อังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งสำรวจตลาดทุกระดับ ของ อปท. เพื่อพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐาน เน้นความสะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัยและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค พร้อมให้การสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน อังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผย 15 มิถุนายน นี้ ดาวเสาร์จะอยู่ในตำแหน่งใกล้โลกที่สุดในรอบปี ปรากฏชัดสีเหลืองสว่างสุกใส ดูได้ด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้หลังดวงอาทิตย์ตก ยาวนานตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า หากดูด้วยกล้องสองตาหรือกล้องโทรทรรศน์จะเห็นวงแหวนได้ชัดเจน เตรียมจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ “ดาวเสาร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปี” ให้ประชาชนสัมผัส “วงแหวนดาวเสาร์” 3 จุดหลักที่เชียงใหม่ นครราชสีมาและฉะเชิงเทรา พร้อมเครือข่ายโรงเรียนอีกกว่า 260 แห่งทั่วประเทศ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน อังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560
ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ หลังวันแรกจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เกือบ 300 คน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน อังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันนัดพบแรงงาน CHIANG MAI IT JOBS EXPO 2017 มีสถานประกอบการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมรับสมัครงานแล้ว 65 แห่ง รับมากกว่า 300 ตำแหน่ง อัตรางานกว่า 2,000 อัตรา โดยเฉพาะ 5 อันดับงานที่ต้องการมากที่สุดคือตำแหน่ง ช่าง พนักงานขาย วิศวกร เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถ และ งานทางด้านไอที
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน อังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก( GECC ) ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ศูนย์ต้นแบบ ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี เชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ลดปริมาณเอกสารในการติดต่อราชการ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ประสิทธิภาพ มาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน อังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560
จังหวัดเชียงใหม่ติวเข้มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนสู่อาเซียน หนุนศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ปรับปรุงเรื่องผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อขยายตลาดเพื่อการส่งออกและตลาดในประเทศ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เผยแนวทางแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกเหนียวราคาต ... รับฟังเสียง [ฟัง 109]
    อดีตทหารเรือที่เชียงใหม่สะสมเหรียญที่ระลึกและภาพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบา ... รับฟังเสียง [ฟัง 100]
    ศูนย์ช่วยเหลือ SMEs จัดสัมมนาแนวทางการดำเนินงานให้แก่เครือข่ายในภาคเหน ... รับฟังเสียง [ฟัง 89]
    กลุ่มรักสุขภาพเชียงใหม่ร่วมกันเก็บกวาดทำความสะอาดเส้นทางออกกำลังกายและ ... รับฟังเสียง [ฟัง 89]
    ตำรวจภาคห้าจับกุมนายบัญญัติ แสนลี่ลูกชายนายเล่าต๋า ราชายาเสพติดหลังหลบ ... รับฟังเสียง [ฟัง 87]
    ผู้แทนทูตประเทศไต้หวันมอบบ้านให้เช้าจะนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบ ... รับฟังเสียง [ฟัง 86]
    ตำรวจช้างเผือกจับกุมหนุ่มวัยรุ่นเข้าไปขโมยปลากระป๋องและบะหมี่ครึ่งสำเร ... รับฟังเสียง [ฟัง 85]
    ตำรวจภาคห้าจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดสั่งจากอำเภอแนวชายแดนมาพักไว้ในชุมช ... รับฟังเสียง [ฟัง 85]
    วัดพันเตาเชียงใหม่จุดเทียนและดวงประทีปพันดวงนั่งสมาธิ ถวายอาลัยพระบาทส ... รับฟังเสียง [ฟัง 83]
    ตำรวจทางหลวงเชียงใหม่เล่นตามล่าแก๊งค์รถยนต์รู้เบียดเรียกค่าเสียหายเหยื ... รับฟังเสียง [ฟัง 83]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved