**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 19 คน   
หัวข้อที่ 66 - 78 
จาก 1332 หัวข้อ [ 103 หน้า ]
   2 3 4 5 6 7 8 9 10  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน อังคาร ที่ 29 มกราคม 2562
ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการเผยศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนเชียงดาวเดินหน้าส่งเสริมอาชีพผู้พิการสร้างรายได้เพื่อดูแลตนเองและคนในครอบครัวลดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อมเชิญชวนซับสนุนผลิตภัณฑ์ของผู้พิการภายใต้แบรนด์ "ยิ้มสู้"
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน อังคาร ที่ 29 มกราคม 2562
จังหวัดเชียงใหม่พร้อมจัดเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 17 เพื่อร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นการแลกเปลี่ยน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน อังคาร ที่ 29 มกราคม 2562
รองแม่ทัพน้อยที่ 3 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่นพื้นที่ดอยผาแดง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พบการปลูกฝิ่น 264 แปลง พื้นที่กว่า 232 ไร่ สถิติผลการเปรียบเทียบการลักลอบปลูกฝิ่น ปี 61 และ ปี 62 ห้วงเดียวกัน พบว่า จำนวนลดลง 59 %
รายงานข่าวโดย: ขวัญจิรา ทองวาฤทธิ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน อังคาร ที่ 29 มกราคม 2562
รองแม่ทัพน้อยที่ 3 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่นพื้นที่ดอยผาแดง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พบการปลูกฝิ่น 264 แปลง พื้นที่กว่า 232 ไร่ สถิติผลการเปรียบเทียบการลักลอบปลูกฝิ่น ปี 61 และ ปี 62 ห้วงเดียวกัน พบว่า จำนวนลดลง 59 %
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน อังคาร ที่ 29 มกราคม 2562
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยเกษตรแปลงใหญ่มะม่วง ของจังหวัด รวมกลุ่มทำการผลิต ลดต้นทุน ผลผลิตเพิ่มขึ้น มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 231 ราย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน อังคาร ที่ 29 มกราคม 2562
เขื่อนแม่กวงอุดมธาราแก้ไขปัญหาการแย่งน้ำของผู้ใช้น้ำพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน จัดแผนสำรองภัยแแล้ง มั่นใจปีนี้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างพอเพียง พร้อมนำสื่อโซเซียล มาใช้แจ้งข่าวการบริหารจัดการน้ำ สามารถตรวจสอบรอบเวรการใช้น้ำ และการปล่อยน้ำ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน อังคาร ที่ 29 มกราคม 2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมล้านนาเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม จัดสร้างศูนย์ Creative Lanna Development Center แหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า ฝึกอบรม แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งระดับชาติและนานาชาติ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562
สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ในทุกด้าน เพื่อให้สามารถปรับตัวในการศึกษาต่อและการดำเนินชีวิต ในยุคไทยแลนด์ 4.0
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 38] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปีงบประมาณ 2562
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 – 3 จัดกิจกรรม "อาสาด้วยใจ ลดภัยหมอกควัน" สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและมุ่งเน้นแก้ไขด้วยกระบวนการชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ
รายงานข่าวโดย: อาริศรา แก้วปิงเมือง [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562
กรมป่าไม้ร่วมกับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4010 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อให้คนในชุมชนอยู่กับป่า ได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน
รายงานข่าวโดย: ขวัญจิรา ทองวาฤทธิ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการ ตรวจ รักษาสุข ... รับฟังเสียง [ฟัง 247]
    จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 230]
    สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากรณี 16 เมษายน “วันพญาวัน” ต่อเนื่ ... รับฟังเสียง [ฟัง 164]
    12:30 Jum Bo A สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ ... รับฟังเสียง [ฟัง 163]
    ขนส่งเชียงใหม่ สรุปการประมูลป้ายเลขสวยหมวด ขว ทะลุเป้าได้ยอดเกือบ 14 ล ... รับฟังเสียง [ฟัง 162]
    เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกันจับกุมแก๊งปล่อย ... รับฟังเสียง [ฟัง 148]
    จังหวัดลำพูน จัดฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ตามโค ... รับฟังเสียง [ฟัง 145]
    กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะพระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 137]
    ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี นำเงินช่วยเหลือและแจกันดอกไม้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 135]
    ผอ.สนง. ธ.ก.ส.เชียงใหม่ เผยพร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 127]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved