**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 39 คน   
หัวข้อที่ 66 - 78 
จาก 1916 หัวข้อ [ 148 หน้า ]
   2 3 4 5 6 7 8 9 10  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561
กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ 6 หน่วยงาน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการ 1 ประชารัฐ 1 ภูมิภาค เน้นการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก มุ่งต่อยอดด้านการตลาด ให้แก่สินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนของหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมายทั่วประเทศ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยเตรียมถอดบทเรียนด้านอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 หลังพบสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ลดจำนวนลง โดยจะนำปัญหา อุปสรรคที่พบในการดำเนินงานในปีนี้ ปรับใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561
จังหวัดลำพูน ประชุมสรุปข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 7 วัน ระวังอันตราย มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ 64 ครั้ง และผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561
คณะเกษตรศาสตร์ มช. แถลงผล “โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา” ด้านอาหารปลอดภัย ให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้ง 4 จังหวัด 9 โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต สร้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรที่แม่นยำและทันสมัย พร้อมสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัย ต่อไปในอนาคต
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561
สรุปดอยอินทนนท์หยุด 4 วันปลายปีถึงต้นปีคนเที่ยวเกือบครึ่งแสนคน ช่วงหยุดส่งท้ายปีเก่าต้อนปีใหม่นักท่องเที่ยวพากันเดินทางขึ้นดอยอินทนนท์เกือบครึ่งแสนเพื่อสัมผัสอากาศหนาว แต่เสียดายไม่มีเหมยขาบให้ได้ชม มีทั้งฝน หมอกลงจัด และได้ชมแสงแรกบางส่วน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561
พาณิชย์ลำพูนลงพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง ประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้เป็นสินค้าอินทรีย์ในระดับอำเภอ มีผู้ประกอบการ นำผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์ เข้าร่วมคัดเลือก ผ่านเกณฑ์ 4 ราย พร้อมส่งเสริมการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เผยสถิติเชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุ 127 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 10 ราย บาดเจ็บ 135 ราย ลดลงร้อยละ 9.93 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี โดยอำเภอสันทรายเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด สาเหตุหลักจากเมาสุรา แต่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง และเร่งแก้ปัญหาในพื้นที่ ก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เชิญชวนผู้ที่มีความสนใจ เข้าฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อสร้างอาชีพและช่วยเพิ่มรายได้ ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เผยจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางเข้า - ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วง 7 วันที่ผ่านมา รวม 299,831 คน โดยสถิติการเดินทางช่วงปีใหม่ 2561 มีจำนวนลดลงจากปี 2560 ทั้งขาเข้า และขาออก ซึ่งได้มีการเสริมเที่ยวรถในเส้นทางต่างๆ 208 เที่ยว โดยได้ส่งผู้โดยสารเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้ทั้งหมดโดยไม่มีตกค้าง
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0]

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561
กระทรวงวัฒนธรรม เดินหน้าสนับสนุนการจัดทำถนนสายวัฒนธรรมที่เชียงใหม่ เลือก “ถนนสายวัฒนธรรม ล้านนาวัดเกตมีชีวิต” ชุมชนย่านวัดเกต ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่และเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและความหลากหลาย เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561
นายอำเภอฝาง เผยการขับเคลื่อนจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน พร้อมนำแผนที่ท่องเที่ยว ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พัก ร้านอาหาร ปฏิทินการท่องเที่ยว ให้สามารถสืบค้นได้ผ่านเว็ปไซต์ ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561
สถานีตำรวจภูธรโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฟาร์มแกะตำรวจ พร้อมตกแต่งสถานที่ด้วยสีสันพันธุ์ไม้และจุดให้เซลฟี โดยช่วงวันหยุดที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวและเด็กนักเรียนไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นสถานีตำรวจที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดในประเทศไทย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าสร้างเครือข่ายเกษตรกร ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร ปี 2561 โดยมีอาสาสมัครเกษตรกร ผู้นำเกษตรกรที่ศักยภาพ และมีจิตอาสาในพื้นที่ดำเนินการ 8 อำเภอ ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ลดปัญหาหมอกควันไฟป่า ทั้งนี้จะมีประกาศช่วงหยุดเผา ระหว่าง 1 มี.ค.-20 เม.ย.2561
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      ผลความคืบหน้าการดำเนินการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 157]
    ผวจ.ชม. ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่โดยปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉ ... รับฟังเสียง [ฟัง 154]
    เร่งทดสอบเติมสารเร่งการตกตะกอนลงคูเมือง หวังคืนน้ำใสให้กับคูเมืองก่อนเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 153]
    กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 46]
    สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ... รับฟังเสียง [ฟัง 42]
    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 35]
    จัดหางานเชียงใหม่ เผยพร้อมให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการม ... รับฟังเสียง [ฟัง 30]
    ปภ.เชียงใหม่ เฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในระยะนี้ ล่าส ... รับฟังเสียง [ฟัง 30]
    สมาชิกสามล้อเครื่องไฟฟ้าร้องศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบ ประธานสหกรณ์สามล้อเคร ... รับฟังเสียง [ฟัง 30]
    เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 350 คนเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 29]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved