**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 3 คน   
หัวข้อที่ 66 - 78 
จาก 1574 หัวข้อ [ 122 หน้า ]
   2 3 4 5 6 7 8 9 10  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา Fresh & Mild สาขา 2 ที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาคเอกชน ยกระดับนมโคจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ผลิตนมโคคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดนมโคได้ในอนาคต
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ" " เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรพอเพียง
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560
เกษตรกรชาวสวนดอกมะลิยิ้มรับช่วงวันแม่แห่งชาติ ผลผลิตปีนี้ราคาดี ทั้งดอกมะลิสดและแบบพวงมาลัย โดยมีราคาขายสูงถึงกิโลกรัมละเกือบ 2 พันบาท ประกอบกับที่ผ่านมา หลายแหล่งปลูกประสบปัญหาภัยแล้ง และ บางพื้นที่น้ำท่วมขัง ทำให้ผลผลิตมีน้อย และมีพ่อค้าเหมาซื้อตามตลาดต่างๆ รวมถึงมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการลูกช้าง มช.ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560
จังหวัดลำพูน เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก แบบบูรณาการ กำหนดดำเนินการปีละ 2 ครั้ง เน้นการป้องกันการเกิดโรคในพื้นที่ เพื่อให้สามารถค้นหาสัตว์ปีกที่ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ทั้งเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรงสูง และชนิดความรุนแรงต่ำ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560
ผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ เผยร่วมกับหน่วยงานสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำร่องโครงการสาธิต เพิ่มคุณภาพและผลผลิตข้าวหอมมะลิ อำเภอพร้าว ที่ผ่านมาทำนาแบบเปียกสลับแห้งแล้ว 2 ครั้ง ลดปริมาณการใช้น้ำลงได้ 2.5 ล้าน ลบ.ม. พร้อมนำเกษตรผสมผสานปล่อยพันธุ์ปลา พันธุ์กบมาใช้ ลด ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรตามวิถีพอเพียง
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดตัวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Village : CIV หรือ "หมู่บ้าน CIV" 4 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ผนวกเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าบนพื้นฐานความรู้ เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาขับเคลื่อนยกระดับขีดความสามารถ ให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวให้ทันต่อเศรษฐกิจโลก
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560
ฝ่ายปกครองอำเภอแม่แตงสนธิกำลังร่วมกับทหาร ตรวจค้นบ้านเป้าหมายลักลอบจำหน่ายและเสพยาเสพติด ตามนโยบายในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด รวมไปถึงการลดอาชญากรรม อบายมุข และปัญหาสังคมในพื้นที่ โดยช่วงเช้าวันเดียวสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 ราย พร้อมอาวุธปืน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเร่งหาพื้นที่ สร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หลังขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอใช้ประโยชน์เดิม แต่ติดปัญหา และได้เสนอพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ของกรมป่าไม้ แต่ชุมชนกังวลด้านสิ่งแวดล้อม เสนอทำประชาพิจารณ์
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560
สาธารณสุขเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อ Streptococcus Suis หรือโรคหูดับ มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย เผยยังพบพฤติกรรมการกินเนื้อดิบหรือ อาหารสุกๆดิบๆ และมีความเสี่ยงอันตรายจากโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 6] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เตือนนายจ้าง แรงงานต่างด้าว อย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคล แอบอ้างทำเอกสารปลอม หรือรับเป็นนายจ้าง ชี้ผู้เป็นนายจ้างต้องลงชื่อรับรองเอกสารด้วยตัวเอง ไม่มอบเอกสารราชการของตัวเองกับบุคคลอื่น และแรงงานต่างด้าวต้องยื่นขออนุญาตทำงานกับนายจ้างที่ตนทำงานเท่านั้น
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ไทย-ญี่ปุ่น 2017
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 6] รับฟังเสียง รับฟังเสียง | รายละเอียด >>

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560
ชาวบ้านดอยสุเทพ ร่วมกันออกตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะรถบัสโดยสารขนาดใหญ่ หลังเกิดเหตุเฉี่ยวชน เพราะต้นไม้โน้มเอียงลงมาบดบังทัศนวิศัย และเป็นการพัฒนาหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      ตำรวจใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมงในการสอบปากคำสามีพยาบาลวัย 50 ปีที่ตกเป็นผู้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 66]
    เชียงใหม่เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “เชียงใหม่ฮาลาล ทัวร์ริซึ่ม โดยรวบรวมฐานข ... รับฟังเสียง [ฟัง 54]
    ผลความคืบหน้าการดำเนินการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 54]
    งานถนนคนเดินเชียงใหม่คึกคักนักท่องเที่ยวเดินเดินจับจ่ายซื้อสินค้าที่ระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 53]
    ชาวบ้านจิตอาสาทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่สมัครเข้าอบรมเป็นหมอดินอ ... รับฟังเสียง [ฟัง 52]
    เร่งทดสอบเติมสารเร่งการตกตะกอนลงคูเมือง หวังคืนน้ำใสให้กับคูเมืองก่อนเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 52]
    เชียงใหม่สภาพอากาศหนาวเหน็บ ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิลดลง 3 องศาเซลเซียส ... รับฟังเสียง [ฟัง 51]
    ตำรวจภาคห้าจับหนุ่มใหญ่ใช้รถยนต์หรูตะเวนลักทรัพย์ตามบ้านเรือนทั่วเชียง ... รับฟังเสียง [ฟัง 51]
    พบศพหญิงสาวถูกฆ่าเผานั่งยางเสียชีวิตในสวนมะม่วง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเช ... รับฟังเสียง [ฟัง 50]
    ผวจ.ชม. ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่โดยปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉ ... รับฟังเสียง [ฟัง 49]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved