**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 16 คน   
หัวข้อที่ 79 - 91 
จาก 1757 หัวข้อ [ 136 หน้า ]
   3 4 5 6 7 8 9 10 11  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน จันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา 5 จังหวัด ยกระดับมาตรฐานเชื่อมโยงเปิดประตูสู่อาเซียน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 8] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน จันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมรวมพลังมวลชนป้องกันไฟป่าและหมอกควันดอยอินทนนท์โดยเครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลางร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบนดอยอินทนนท์จัดขึ้นเพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูป่าต้นน้ำทำแนวกันไฟและจัดชุดลาดตระเวนป้องกันพื้นที่ป่าตามแนวทางประชารัฐ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
ธนาคารออมสินพร้อมเปิดให้ประชาชนกู้สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนตามที่จำเป็น แต่ต้องไม่เป็นการนำเงินไปชำระหนี้ในระบบเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงิน หนึ่งในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อครอบครัว โดยต้องยื่นขอภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 8] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
ภาควิชาการท่องเที่ยวคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศรุ่นที่ 27 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 มีนาคมถึง 15 กรกฎาคม 2560 ผู้สนใจสมัครได้จนถึง 17 มีนาคมนี้
รายงานข่าวโดย: ชลสุรีย์ อุดทามูล [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดอบรมหลักสูตรวาดเส้นสีน้ำภาพถ่ายสถาปัตยกรรมศาสตร์สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 ในช่วงปิดภาคเรียน โดยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการสอบเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้
รายงานข่าวโดย: รชนีกร อินดี [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันช้างไทย ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิดสืบสานพันธุ์ช้างไทยให้ยั่งยืน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up เปลี่ยนเกษตรสมัยใหม่และผู้ประกอบการธรรมดาให้เป็น SME ผ่านศูนย์บ่มเพาะจาก 3 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาคี ปูพื้นฐานการตลาดยุคใหม่ การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าโดยใช้นวัตกรรมใหม่ต่อยอดจากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 6] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
ผู้ประกอบการสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่เพื่อส่งเสริมธุรกิจสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับและยังให้ความคุ้มครองผู้บริโภค
รายงานข่าวโดย: อภิชัย มัทวพันธุ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เผยบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ที่จะตั้งส่งเสริมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยระดับอำเภอเป็นศูนย์ปฏิบัติการและประสานเครือข่ายสองสอดส่องสังเกตการณ์แจ้งข่าวการทุจริตและฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งพร้อมคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์หาเสียงไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2560
อำเภอแม่อายสนธิกำลัง ตำวรจ ทหาร ตชด. และฝ่ายปกครอง จับกุมผู้ต้องหาลักลอบขนยาเสพติด ได้ผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า 5 หมื่นเม็ด
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2560
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมหน่วยงานภาคี ติดตามโครงการขยายผลโครงการหลวงแก้ปัญหาปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันมี 11 ศูนย์ ควบคุม 126 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 3 จังหวัด โดยผลการดำเนินงาน 7 ปีทีผ่านมาลดสถานการณ์ปลูกฝิ่น ส่งเสริมปลูกพืชเมืองหนาวทดแทน ด้านผู้เสพได้รับการบำบัดรักษาต่อเนื่อง
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2560
ปางช้างแม่สาเตรียมจัดงานวันช้างไทยภายใต้แนวคิดสืบสานพันธุ์ช้างไทยให้ยั่งยืน
รายงานข่าวโดย: อภิชัย มัทวพันธุ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทยนต์ผลดีลงนามในสัญญา ... รับฟังเสียง [ฟัง 269]
    สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตรจัดโครงการมาตรฐานสิน ... รับฟังเสียง [ฟัง 261]
    ตำรวจภาค 5 จับหญิงชาวเชียงใหม่คาบ้านพักในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผ ... รับฟังเสียง [ฟัง 253]
    พระภิษุสามเณรวัดพันเตาติดธงฟ้าและตราสัญลักษณ์เกือบ 3,000 ผืน เพื่อเป็น ... รับฟังเสียง [ฟัง 247]
    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ขีดเส้นให้ ผู้ต้องหาผิดมาตรา 116 ให้มารายง ... รับฟังเสียง [ฟัง 112]
    ตำรวจเชียงใหม่จับด็อกเตอร์สาวนักวิชาการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โกงจ่ายไ ... รับฟังเสียง [ฟัง 111]
    เจ้าหน้าที่ อสม.และสาธารณสุขอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ปูพรมออกสำรวจ ... รับฟังเสียง [ฟัง 111]
    รองผู้อำนวยการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยเร่งให้ความรู้บุคลาก ... รับฟังเสียง [ฟัง 105]
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาว ... รับฟังเสียง [ฟัง 105]
    คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปขโมยต้นลำไยในร้านจำหน่ายต้นกล้าไม้ผลและไม้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 104]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved