**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 25 คน   
หัวข้อที่ 79 - 91 
จาก 1791 หัวข้อ [ 138 หน้า ]
   3 4 5 6 7 8 9 10 11  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
จังหวัดเชียงใหม่ ซ้อมแผนเสมือนจริง เหตุการณ์อุทกภัยดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลาก ในระดับจังหวัดทั้ง 25 อำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อม เน้นการช่วยเหลือประชาชนทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ โดยถอดบทเรียนจากปี 2554 มาเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
นายอำเภอเชียงดาว รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมหยุดเผาในพื้นที่ทางการเกษตร พร้อมส่งเสริมทำปุ๋ยและไถกลบวัชพืช ทำน้ำหมักชีวภาพ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และการตรวจคุณภาพดิน สร้างงาน สร้างอาชีพ ลดหมอกควันจากซังข้าวโพด
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
จังหวัดลำพูน เตรียมปิดตลาดขายของป่าแม่ทา จากปัญหารุกล้ำพื้นที่ทางหลวงและป่าไม้ พร้อมจัดสรรแหล่งขายของป่าตามฤดูกาลแห่งใหม่ให้กับพ่อค้าแม่ค้า
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
ชลประทานเชียงใหม่เผยความพร้อมประตูระบายน้ำ แม่น้ำปิงทั้ง 4 แห่ง 7 ฝาย พร้อมรับมืออุทกภัยน้ำหลาก มีศักยภาพการระบายน้ำตั้งแต่ต้นทางจนถึงประตูสุดท้ายได้สูงสุด 1,800 ลบ.ม.ต่อวินาที ช่วยป้องกันและบรรเทาอุกทภัย ตลอดเส้นทางกว่า 200 กิโลเมตร
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 6] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
ผวจ.ชม.เปิดโครงการประชารัญร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เสริมสร้างความรักความสามัคคี และร่วมกันทำความดีให้ประเทศชาติ ตามพระราโชบาย ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ให้กับประชาชนทุกคนในประเทศ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เผยกรณีสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 ยังไม่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และยังอยู่ช่วงการลงพื้นที่สำรวจศึกษาในด้านต่างๆ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน จันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมอาสาสมัครเพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นดูแลรักษาความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่น และให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เผยเร่งขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี 42 หมู่บ้าน ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 9] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561
Kaidee.com เผยช่วงต้นปี 2561 ชาวเชียงใหม่เข้าใช้งานกว่า 4.5 ล้านครั้ง มีมูลค่าการซื้อ-ขายผ่านแพลตฟอร์มกว่า 1,225 ล้านบาท และได้มีการเปิดตัว 2 หมวดหมู่ด้านยานยนต์และเครื่องจักรกล เพื่อตอบโจทย์ของผู้ใช้งานออนไลน์ในประเทศไทยที่มีเพิ่มขึ้น
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน เกสท์เฮ้าส์ เชียงใหม่กว่า 100 คน ยื่นหนังสือร้องนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เดือดร้อนจาก พ.ร.บ.โรงแรม โดยขอให้รัฐบาลพิจารณาผ่อนผันการจับกุม
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ กศน. ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : น้ำแม่คาว ณ ลานกิจกรรมอาคารวิวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 7] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561
ผวจ.ชม.ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดกิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส วิสาหกิจชุมชนปลูกไผ่ กาแฟ เพื่อสร้างรูปธรรมของความสำเร็จให้เป็นตัวอย่างและสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ และร่วมกันที่จะหยุดการบุกรุกพื้นที่ป่าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561
จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดลำพูน Lamphun Brand เพื่อเป็นเครื่องมือยืนยันแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการที่มีแหล่งผลิตในพื้นที่จังหวัดลำพูน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ... รับฟังเสียง [ฟัง 244]
    สมาชิกสามล้อเครื่องไฟฟ้าร้องศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบ ประธานสหกรณ์สามล้อเคร ... รับฟังเสียง [ฟัง 243]
    กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 232]
    จัดหางานเชียงใหม่ เผยพร้อมให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการม ... รับฟังเสียง [ฟัง 223]
    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 219]
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยเชียงใหม่มี 255 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9101 ตาม ... รับฟังเสียง [ฟัง 205]
    มูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิด "ศูนย์บริกา ... รับฟังเสียง [ฟัง 203]
    จัดหางานเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงที่ว่างจากการเรียน ... รับฟังเสียง [ฟัง 202]
    ดอยอ่างขาง อากาศหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้วัดได้ 0.5 องศ ... รับฟังเสียง [ฟัง 200]
    เชียงใหม่ เปิดเส้นทางระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ สาย B3 สถานีขนส่งผู้โดยสา ... รับฟังเสียง [ฟัง 192]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved