**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 2 คน   
หัวข้อที่ 79 - 91 
จาก 1891 หัวข้อ [ 146 หน้า ]
   3 4 5 6 7 8 9 10 11  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน อังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เผยการประชุมวางแผนการดำเนินงานดูแลรักษาความสะอาดและการจัดการขยะ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยขอให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาด ทิ้งขยะตามจุดที่กำหนดไว้ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน อังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560
คนงานนำดอกไม้สีเหลือง 3 ชนิด ทั้ง ดาวเรือง ผกากรอง และกระดุมทอง กว่า 1 หมื่นต้น มาประดับใต้ต้นไม้รอบคูเมืองเชียงใหม่ โดยกล่าวกับผู้สื่อข่าวพร้อมน้ำตาคลอ ว่าไม่มีโอกาสได้เดินทางไปกราบพระบรมศพที่กรุงเทพ เพราะฐานะยากจน จึงขอทำหน้าที่ตกแต่งจัดสวนดอกไม้ถวายพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย ให้ดีที่สุด
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน อังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560
จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์บริการเศรษฐกิจดิจิตอลเพื่ออุตสาหกรรมภาคเหนือDigital Industry Service Center หรือ DISC มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเปิดให้ความรู้แก่นักศึกษาและกลุ่ม Startup พร้อมปรับตัวให้เข้ากับการประกอบธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน อังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เตือนอย่าหลงเชื่อนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมารักษาโรคเพราะทำให้สูญเสียโอกาสในการรักษา หากผลิตภัณฑ์นั้นมีการปลอมปนยาแผนปัจจุบัน อาจทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอาจถึงแก่ชีวิตได้ ที่ผ่านมา มีการดำเนินคดีกับผู้ประกอบการและผู้กระทำผิดตามกฎหมายแล้วมากกว่า 1,400 ราย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน อังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ทยอยไปใช้สิทธิ ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามร้านค้าที่ร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ด้านพาณิชย์ลำพูน พร้อมด้วยคลังจังหวัด และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยสาขาลำพูน ลงตรวจเยี่ยมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำรวจความพร้อมการให้บริการประชาชน
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน อังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560
ผจก.ธ.ก.ส. เผยดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับเกษตรกร และครอบครัว ระยะที่ 2 โดยให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ร้อยละ 1 บาทต่อเดือน เพื่อนำไปชำระหนี้สินนอกระบบ เป็นการลดภาระทางการเงินให้กับเกษตรกร เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มุ่งเน้นปรับวิธีคิด สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน พร้อมเชิญชวนผู้สนใจฝากเงินในรูปแบบสลากออมทรัพย์ สร้างวินัยในการออมเงินให้กับประชาชน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน อังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560
จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนได้อย่างถูกต้องตามราชประเพณี และ สมพระเกียรติ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน อังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560
ชาวบ้าน ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 400 คน รวมตัวคัดค้านการสร้างเตาเผาชีวมวลหรือเตาเผาขยะไฟฟ้า เกรงเกิดปัญหามลพิษโดยจุดสร้างห่างจากโรงเรียนเพียง 2 กม. เผยมีการเร่งสร้างเร่งทำประชาพิจารณ์โดยไม่เคยนำชาวบ้านไปศึกษาดูงานให้ทราบถึงผลเสียหรือผลดี ด้านนายก อบต. เผยอาจประชาสัมพันธ์น้อยทำให้ทางชาวบ้านไม่เข้าใจถึงประโยชน์ โดยจัดพื้นที่ชี้แจงแต่ชาวบ้านไม่เข้าร่วมรับฟัง
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเผยผลการศึกษาโซ่อุปทานสินค้ากล้วยแบบเจาะทุกมิติ แนะควรยกระดับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พร้อมดันกล้วยไทยบุกตลาดโลก ชี้ทิศทางออเดอร์ส่งออก ยังสดใส ย้ำควรเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการส่งออก ควบคุมการตรวจสอบสารตกค้าง และการออกหนังสือรับรองสุขอนามัย รวมทั้งปรับปรุงกรรมวิธีการตรวจสอบอย่างรวดเร็วให้เป็นที่ยอมรับของประเทศผู้นำเข้า รวมถึงเร่งส่งเสริมการค้า และประชาสัมพันธ์สินค้ากล้วยไทยในต่างประเทศให้มากขึ้น
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการออกแบบ และเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในกลุ่มสินค้าของขวัญ ของใช้ในบ้าน กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ แฟชั่นและเครื่องหนังเข้าร่วมงาน “STYLE” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยยกระดับและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ในระดับสากล
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560
กระทรวงแรงงานเดินหน้ายกระดับแรงงานไทย สู่ยุค “Thailand 4.0” หวังเพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขันระดับโลก สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุ่งเน้นผลิตและพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยให้มีประสิทธิภาพสูง มีทักษะที่หลากหลาย มีมาตรฐานฝีมือเป็นสากล ให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560
สรรพสามิตสาขาเชียงใหม่ เผยจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเข้มราคาตามแหล่งซื้อขายต่างๆ หลัได้รับการร้องเรียนว่ามีการกักตุนสินค้า เพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าปกติ หลังออกกฎหมายภาษีสรรพสามิตเก็บภาษีเหล้า-บุหรี่เพิ่มขึ้น พร้อมเตือนร้านค้าอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา หากพบจะดำเนินการกฎหมาย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน Medical Book Day ครั้งที่ 13 มหกรรมหนังสือทางการแพทย์และหนังสือทั่วไป ระหว่างวันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2560 ณ ชั้น 1และ 2 รวมถึงลาน Skywalk อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      ตำรวจใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมงในการสอบปากคำสามีพยาบาลวัย 50 ปีที่ตกเป็นผู้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 127]
    เชียงใหม่เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “เชียงใหม่ฮาลาล ทัวร์ริซึ่ม โดยรวบรวมฐานข ... รับฟังเสียง [ฟัง 106]
    ตำรวจภาคห้าจับหนุ่มใหญ่ใช้รถยนต์หรูตะเวนลักทรัพย์ตามบ้านเรือนทั่วเชียง ... รับฟังเสียง [ฟัง 106]
    งานถนนคนเดินเชียงใหม่คึกคักนักท่องเที่ยวเดินเดินจับจ่ายซื้อสินค้าที่ระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 105]
    ผลความคืบหน้าการดำเนินการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 104]
    ชาวบ้านจิตอาสาทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่สมัครเข้าอบรมเป็นหมอดินอ ... รับฟังเสียง [ฟัง 104]
    เชียงใหม่สภาพอากาศหนาวเหน็บ ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิลดลง 3 องศาเซลเซียส ... รับฟังเสียง [ฟัง 102]
    ผวจ.ชม. ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่โดยปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉ ... รับฟังเสียง [ฟัง 101]
    เร่งทดสอบเติมสารเร่งการตกตะกอนลงคูเมือง หวังคืนน้ำใสให้กับคูเมืองก่อนเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 100]
    พบศพหญิงสาวถูกฆ่าเผานั่งยางเสียชีวิตในสวนมะม่วง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเช ... รับฟังเสียง [ฟัง 98]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved