**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 3 คน   
หัวข้อที่ 79 - 91 
จาก 1574 หัวข้อ [ 122 หน้า ]
   3 4 5 6 7 8 9 10 11  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560
นพ.ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เผย พรบ.Milk code ผ่านการพิจารณาวาระแรกจาก สนช.แล้ว หลังรอนานถึง 36 ปี เพื่อควบคุมการส่งเสริมการตลาดของนมผสมสำหรับทารกและเด็กเล็กของบริษัท โดยการรับรองจาก WHA เพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก เพื่อ สุขภาพและพัฒนาการเด็ก พร้อมจัด "สัปดาห์นมแม่โลก" 6 ส.ค. นี้
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เชิญชวนผู้สนใจร่วมเดิน – วิ่ง การกุศล Nakornping Run 4 Heart " วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ" มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โดยศูนย์โรคหัวใจ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพิงค์ วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายนนี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาและเวิร์คช็อป “ดาราศาสตร์เพื่อสะเต็มศึกษา” ดึงนักดาราศาสตร์ทั่วโลกถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมดาราศาสตร์ นำไปสู่การบูรณาการความรู้ “สะเต็มศึกษา” การศึกษารูปแบบใหม่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและบรรยายพิเศษคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงตน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ เผยคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้าราชการที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย จัดสำรวจความต้องการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของผู้พิการทางการได้ยิน ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อวางแนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เปิดโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิต
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
จังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการสาธิตการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิประเภทข้าวในอำเภอพร้าว เผยแพร่องค์ความรู้การดำเนินการสู่พื้นที่รับผิดชอบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตของการปลูกข้าวหอมมะลิ เปรียบเทียบการปลูกข้าวแบบเดิมกับวิธีการใหม่ สู่การเกษตรแบบปลอดภัย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 38 กลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมกับภาคีองค์กรและเครือข่าย จัดงานสมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 8-9 สิงหาคมนี้ ร่วมหาแนวทางการพัฒนากลไกและกระบวนการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสำหรับชนเผ่าพื้นเมือง พร้อมชมวิถี ชมอาหารพื้นเมือง และเลือกซื้อสินค้าชนเผ่า
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับคำขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยเปิดรับตลอดเดือนสิงหาคม 2560 นี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
รมว.กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลเกียรติคุณด้านระบาดวิทยาระดับชาติ แก่แพทย์โรงพยาบาลแม่สอด ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ชายแดนไทย-พม่า ที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรต่างชาติ และทีมแพทย์รามาธิบดี ที่สามารถพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวานและโรคหลอดเลือดสมอง ในงานประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม และสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ พร้อมด้วยประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมฟื้นฟูป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 7] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชวนชมปรากฏการณ์ดาราศาสตร์จันทรุปราคาบางส่วน คืนวันที่ 7 สิงหาคม และ ปรากฏการณ์ฝนดาวตกเพอร์เซอิดส์ หรือฝนดาวตกวันแม่ ในคืนวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ซึ่งหากฟ้าใสไร้เมฆฝน สามารถชมทั้ง 2 ปรากฏการณ์ได้ด้วยตาเปล่า ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดต้องชม "กาดฮิมน้ำอุโมงค์" แห่งที่ 2 ของจังหวัดลำพูน บริเวณสวนสาธารณะปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน มีการจำหน่าย เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้และอาหารพื้นเมือง อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เผยนักระบาดวิทยาจาก 90 ประเทศ ทั่วโลก รวม 1,200 คน เข้าร่วมประชุมเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม และสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานควบคุมและป้องกันโรค เช่น อีโบล่า ซิก้า โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เอชไอวี และโรคจากการประกอบอาชีพ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เชื่อมโยงมาตรฐานงานระบาดวิทยาของไทยสู่นานาชาติ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      ตำรวจใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมงในการสอบปากคำสามีพยาบาลวัย 50 ปีที่ตกเป็นผู้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 66]
    เชียงใหม่เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “เชียงใหม่ฮาลาล ทัวร์ริซึ่ม โดยรวบรวมฐานข ... รับฟังเสียง [ฟัง 54]
    ผลความคืบหน้าการดำเนินการในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 54]
    งานถนนคนเดินเชียงใหม่คึกคักนักท่องเที่ยวเดินเดินจับจ่ายซื้อสินค้าที่ระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 53]
    ชาวบ้านจิตอาสาทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่สมัครเข้าอบรมเป็นหมอดินอ ... รับฟังเสียง [ฟัง 52]
    เร่งทดสอบเติมสารเร่งการตกตะกอนลงคูเมือง หวังคืนน้ำใสให้กับคูเมืองก่อนเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 52]
    เชียงใหม่สภาพอากาศหนาวเหน็บ ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิลดลง 3 องศาเซลเซียส ... รับฟังเสียง [ฟัง 51]
    ตำรวจภาคห้าจับหนุ่มใหญ่ใช้รถยนต์หรูตะเวนลักทรัพย์ตามบ้านเรือนทั่วเชียง ... รับฟังเสียง [ฟัง 51]
    พบศพหญิงสาวถูกฆ่าเผานั่งยางเสียชีวิตในสวนมะม่วง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเช ... รับฟังเสียง [ฟัง 50]
    ผวจ.ชม. ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่โดยปศุสัตว์จังหวัด ออกหน่วยฉ ... รับฟังเสียง [ฟัง 49]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved