**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 18 คน   
หัวข้อที่ 937 - 949 
จาก 1436 หัวข้อ [ 111 หน้า ]
   69 70 71 72 73 74 75 76 77  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พุธ ที่ 5 กันยายน 2561
จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วนศึกษาวางแผนการออกแบบเมืองรูปแบบใหม่ โดยนำร่องพื้นที่ย่านนิมมานเหมินทร์และย่านถนนห้วยแก้ว เพื่อเสนอต่อรัฐบาลในการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาเมืองในอนาคต
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 34] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พุธ ที่ 5 กันยายน 2561
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันไม่มีโรคไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่ ปัจจุบันประเทศไทย มีเพียง 4 สายพันธุ์ที่เคยพบมาแล้ว หากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูง ให้รีบมาพบแพทย์โดยเร็วเพื่อวินิจฉัยโรค
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 29] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พุธ ที่ 5 กันยายน 2561
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน หนุนนวดแผนไทยเสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชนเพื่อชุมชนจัดฝึกอบรมนวดแผนไทย เสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กระจายรายได้สู่ชุมชนต่อไป
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 49] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พุธ ที่ 5 กันยายน 2561
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน หนุนนวดแผนไทยเสริมสร้างศักยภาพคนในชุมชนเพื่อชุมชนจัดฝึกอบรมนวดแผนไทย เสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กระจายรายได้สู่ชุมชนต่อไป
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 41] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พุธ ที่ 5 กันยายน 2561
ทหาร ตำรวจ จ.ลำพูนร่วมกับผู้นำชุมชน จับกุมผู้ต้องหาปลูกต้นกัญชาในพื้นที่ ได้ 2 ราย สามารถยึดต้นกัญชาได้ 16 ต้นน้ำหนักประมาณ 42 กิโลกรัม
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 36] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พุธ ที่ 5 กันยายน 2561
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชาวอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทยอยกดเงินสดที่ตู้ ATM อย่างต่อเนื่อง หลัง ครม. มีมติเห็นชอบเติมเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 28] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน อังคาร ที่ 4 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ “โครงการนักกฎหมายน้อย เพื่อเป็นเครือข่ายเยาวชนยุติธรรม”
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 35] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน อังคาร ที่ 4 กันยายน 2561
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัว CHEMOPOLIS Research & Innovation for the Future ห้องจัดแสดงผลงานเด่นภาควิชาเคมี เปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม ต่อยอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 41] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน อังคาร ที่ 4 กันยายน 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561“สุโขทัยเกมส์”
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 35] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน อังคาร ที่ 4 กันยายน 2561
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบรางวัลเชิดชูเกียรติกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2561 ในงานมหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก CD Day 2018 โดยจังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข”ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 40] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน อังคาร ที่ 4 กันยายน 2561
สนง.พัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ ประชุมสรุปเตรียมการจัดงาน “เยือนถิ่นล้านนา ยลคุณค่าภูมิปัญญาไทย” ที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมฯนานาชาติ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-16 กันยายน 2561 นี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 42] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน อังคาร ที่ 4 กันยายน 2561
จังหวัดเชียงใหม่ หารือแนวทางการขับเคลื่อน จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมของเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิม สนับสนุนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 39] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน อังคาร ที่ 4 กันยายน 2561
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้สามารถเบิกเงินสดที่เติมเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ เพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้จ่าย หากมียอดเงินเหลือของเดือน สามารถนำไปสะสมในเดือนถัดไปได้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 33] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการ ตรวจ รักษาสุข ... รับฟังเสียง [ฟัง 275]
    จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 262]
    สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากรณี 16 เมษายน “วันพญาวัน” ต่อเนื่ ... รับฟังเสียง [ฟัง 199]
    ขนส่งเชียงใหม่ สรุปการประมูลป้ายเลขสวยหมวด ขว ทะลุเป้าได้ยอดเกือบ 14 ล ... รับฟังเสียง [ฟัง 191]
    12:30 Jum Bo A สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ ... รับฟังเสียง [ฟัง 187]
    เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกันจับกุมแก๊งปล่อย ... รับฟังเสียง [ฟัง 181]
    จังหวัดลำพูน จัดฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ตามโค ... รับฟังเสียง [ฟัง 175]
    กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะพระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 170]
    ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี นำเงินช่วยเหลือและแจกันดอกไม้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 163]
    ผอ.สนง. ธ.ก.ส.เชียงใหม่ เผยพร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 159]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved