**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 4 คน   
หัวข้อที่ 976 - 988 
จาก 1758 หัวข้อ [ 136 หน้า ]
   72 73 74 75 76 77 78 79 80  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน อังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561
จังหวัดลำพูนมอบเกียรติบัตร ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน เป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 40] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน อังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561
จังหวัดลำพูนมอบเกียรติบัตร ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน เป็นขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานของกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 34] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน อังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เตรียมประกาศลดใช้โฟมลดใช้ถุงพลาสติกภายในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมรณรงค์ให้นำบรรจุภัณฑ์อื่นมาทดแทนดีเดย์ 1 พฤศจิกายนนี้
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 52] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน อังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และหลายภาคส่วนด้านความมั่นคง ร่วมปล่อยแถว ระดมเจ้าหน้าที่กวาดล้างอาชญากรรมเพื่อป้องกันภัยในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว และยี่เป็งเชียงใหม่.
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 47] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน อังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561
ทีมนักวิจัยองค์การสวนพฤกษศาสตร์คิดค้นผลิตภัณฑ์ต้นแบบนวัตกรรมเครื่องดื่มจากพืชในท้องถิ่นของประเทศไทย 8 สูตรมีส่วนผสมของดอกไม้ที่บานในฤดูฝนปลายฤดูหนาวและฤดูร้อนผ่านการทดสอบความปลอดภัยตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและอยู่ในกระบวนการจดแจ้งอนุสิทธิบัตร
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 41] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน อังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 26 The SEAZA 2018 ณ เอ็มเพรส คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 30] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน อังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะ และอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย สร้างนวัตกรรมรถยนต์เพื่อคนพิการ MED CMU EV คันแรกของประเทศสู่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 34] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ทำเอ็มโอยู ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้มีความเข้มแข็ง
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 42] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561
จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหานกพิราบบนลานประตูท่าแพได้ผล หลังใช้มาตรการคุมเข้ม เผยประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 48] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561
สถาบันการศึกษาทางไกลเปิดรับสมัครนักศึกษาทางไกลประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) จำนวน 6 หลักสูตร โดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 38] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561
เครือข่ายลุ่มน้ำฝาง ขับเคลื่อนโครงการ 1 ท้องถิ่น 1 โรงเรียนปลอดภัยจากอัคคีภัย ภัยทางถนนและโครงการเพิ่มศักยภาพทีมกู้ภัยของเครือข่ายลุ่มน้ำฝาง ในพื้นที่อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 41] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เร่งประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับเกษตรกร เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรอย่างถูกต้อง
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 29] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561
นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ให้บริการด้านต่างๆ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยมีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 28] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการ ตรวจ รักษาสุข ... รับฟังเสียง [ฟัง 373]
    จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 315]
    สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากรณี 16 เมษายน “วันพญาวัน” ต่อเนื่ ... รับฟังเสียง [ฟัง 256]
    ขนส่งเชียงใหม่ สรุปการประมูลป้ายเลขสวยหมวด ขว ทะลุเป้าได้ยอดเกือบ 14 ล ... รับฟังเสียง [ฟัง 248]
    12:30 Jum Bo A สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ ... รับฟังเสียง [ฟัง 240]
    เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกันจับกุมแก๊งปล่อย ... รับฟังเสียง [ฟัง 237]
    จังหวัดลำพูน จัดฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ตามโค ... รับฟังเสียง [ฟัง 231]
    กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะพระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 225]
    ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี นำเงินช่วยเหลือและแจกันดอกไม้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 224]
    ผอ.สนง. ธ.ก.ส.เชียงใหม่ เผยพร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 217]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved