**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 19 คน   
หัวข้อที่ 92 - 104 
จาก 1332 หัวข้อ [ 103 หน้า ]
   4 5 6 7 8 9 10 11 12  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พุธ ที่ 23 มกราคม 2562
แม่ทัพภาคที่ 3 ย้ำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเข้มข้นในทุกมิติ มุ่งเน้นให้ความสำคัญในระดับพื้นที่
รายงานข่าวโดย: อาริศรา แก้วปิงเมือง [ฟัง 6] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พุธ ที่ 23 มกราคม 2562
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนตื่นเช้าชมความงาม และ ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเห็นชัดด้วยตาเปล่าทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พุธ ที่ 23 มกราคม 2562
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงโครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ" รณรงค์ให้หน่วยงานคัดแยกขยะมูลฝอย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนต่อไป
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พุธ ที่ 23 มกราคม 2562
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 53 ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 6] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน อังคาร ที่ 22 มกราคม 2562
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยส่งเสริมเกษตรกรอำเภอแม่ริม ผลิตไม้ดอกแปลงใหญ่ คุณภาพปลอดภัย สร้างรายได้กว่าล้านบาทต่อปี ขยายเครือข่ายสู่ อ.แม่วาง แม่แจ่ม และ อ.สะเมิง ให้เกษตรกรกว่า 100 ครัวเรือน พร้อมเตรียมจัดงาน วันดอกไม้บานและผลผลิตทางการเกษตรตำบลเหมืองแก้ว
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 17] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน อังคาร ที่ 22 มกราคม 2562
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการอบรมอาสาสมัครการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ภาคเหนือ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
รายงานข่าวโดย: อาริศรา แก้วปิงเมือง [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน อังคาร ที่ 22 มกราคม 2562
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 1/2562 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการสำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน
รายงานข่าวโดย: ขวัญจิรา ทองวาฤทธิ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน อังคาร ที่ 22 มกราคม 2562
จังหวัดลำพูนเตรียมจัดงานสืบสานตำนานวิถีชีวิตกะหรี่ยง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ม.ค.นี้ ที่วัดห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ชมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ งานหัตถกรรม ของชาวกะเหรี่ยง 4 อำเภอ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน อังคาร ที่ 22 มกราคม 2562
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เผยหนูติดตั้งเครื่องวัดตรวจคุณภาพอากาศให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เริ่มดำเนินการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกค้าจะติดตั้งครบ 205 ตำบล คาดแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562 รายงานผลผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน อังคาร ที่ 22 มกราคม 2562
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ พร้อมปฎิบัติการทำฝนหลวง หากเกิดความแห้งแล้งและวิกฤตหมอกควัน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 6] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน อังคาร ที่ 22 มกราคม 2562
ูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค Kick Off กิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า เตรียมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 7] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน จันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562
จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่ ใช้ 3 มาตรการสร้างความเชื่อมั่น ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดึงฟืนออกจากไฟ ดึงไฟออกจากใจคน ควบคุมไฟอย่างยั่งยืน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 7] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน จันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562
ขนส่งเชียงใหม่ เตรียมลงโทษผู้ขับรถสี่ล้อแดง แซงทางโค้งบนดอยสุเทพ และจะนำปัญหารถสี่ล้อแดงทั้งหมด เข้าประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง เพราะรถสี่ล้อแดงถือเป็นอีกหนึ่งสัญญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการ ตรวจ รักษาสุข ... รับฟังเสียง [ฟัง 247]
    จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 230]
    สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากรณี 16 เมษายน “วันพญาวัน” ต่อเนื่ ... รับฟังเสียง [ฟัง 164]
    12:30 Jum Bo A สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ ... รับฟังเสียง [ฟัง 163]
    ขนส่งเชียงใหม่ สรุปการประมูลป้ายเลขสวยหมวด ขว ทะลุเป้าได้ยอดเกือบ 14 ล ... รับฟังเสียง [ฟัง 162]
    เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกันจับกุมแก๊งปล่อย ... รับฟังเสียง [ฟัง 148]
    จังหวัดลำพูน จัดฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ตามโค ... รับฟังเสียง [ฟัง 145]
    กลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ประกอบพิธีสักการะพระ ... รับฟังเสียง [ฟัง 137]
    ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรี นำเงินช่วยเหลือและแจกันดอกไม้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 135]
    ผอ.สนง. ธ.ก.ส.เชียงใหม่ เผยพร้อมขับเคลื่อนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 127]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved