**...** สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 45 คน   
หัวข้อที่ 92 - 104 
จาก 1916 หัวข้อ [ 148 หน้า ]
   4 5 6 7 8 9 10 11 12  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดให้ปชช.ผู้อยู่อาศัย ผู้ครอบครองที่ดิน ตรวจแผนผังการใช้ประโชน์ที่ดินของผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ ตั้งแต่ 7 เมย.-5 กค นี้
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 14] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2560
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เชื่อมประสานเป็นตัวแทนกระทรวงให้เข้าถึงกลุ่มแรงงานอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเสริมสร้างองค์ความรู้ป้องกันยาเสพติด
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2560
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประชุมวิชาการการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อม ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่และมอบประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น, และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานดี มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2560
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยสถานการณ์การเลิกจ้างมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เงินสิทธิประโยชน์กรณีเลิกจ้างให้ลูกจ้างกว่า 123 ล้านบาท จากลูกจ้าง 4,290 คน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2560
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดให้มีโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดเดือนเมษายน นี้เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดระบาดโรคพิษสุนัขบ้า
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2560
ู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลวางแผนจัดการระบบน้ำ และแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ รับมือปัญหาภัยแล้ง ล่าสุดเตรียมประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 2 อำเภอ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2560
พาณิชย์ลำพูน ร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คุมเข้มราคาการจำหน่ายสินค้าและเครื่องเล่นฉีดน้ำแรงดันสูง ป้องกันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ หากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดหรือได้รับความเดือดร้อนจากการฉวยโอกาสของผู้ประกอบการ สามารถแจ้งสายด่วน ได้ที่ 1569
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2560
ตำรวจสันป่าตอง ออกกวาดล้างยาเสพติดช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ สามารถเข้าจับกุมเอเย่นต์ยาบ้าได้ 1 ราย เจอยาบ้าชนิดใหม่ ประทับตราแอปเปิล
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2560
รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ชม. เผยเตรียมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขัน และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งมาตรการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง พร้อมตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตลอดจนการใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนช่วงสงกรานต์
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2560
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รับคะแนนความพึงพอใจสนามบินที่มีคุณภาพการให้บริการดีที่สุดของโลก ดีเด่นอันดับที่ 3 ของโลกจาก 82 ท่าอากาศยาน ในกลุ่มผู้โดยสาร 5 -15 ล้านคน จาก สภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ หรือ ACI พร้อมขับเคลื่อนท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยนวัตกรรมท่าอากาศยานเชียงใหม่ 4.0 เน้นรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 0] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2560
กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ที่กาดนัดล้านนาเชียงใหม่ หน้าศาลากลาง จ.ชม. ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายพืชผลผลิตสินค้าชุมชนใน 25 อำเภอ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า และผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาถูกกว่าท้องตลาด
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2560
คลังจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 วันแรกราบรื่น โดยประชาชนให้ความสนใจใช้สิทธ์เกือบ 15,000 คน ภาพรวมทั้งประเทศจำนวน 415,225 ราย ส่วนใหญ่เป็นรายเดิมที่เคยลงทะเบียนครั้งก่อน โดยโดยพบปัญหาเตรียมหลักฐานไม่ครบ แนะให้นำบัตร ปชช.แบบ Smart card เพื่อไม่ให้เสียเวลา ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 1] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน อังคาร ที่ 4 เมษายน 2560
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเดินหน้ากิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งที่มีคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทยนต์ผลดีลงนามในสัญญา ... รับฟังเสียง [ฟัง 294]
    สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตรจัดโครงการมาตรฐานสิน ... รับฟังเสียง [ฟัง 285]
    ตำรวจภาค 5 จับหญิงชาวเชียงใหม่คาบ้านพักในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ผ ... รับฟังเสียง [ฟัง 280]
    พระภิษุสามเณรวัดพันเตาติดธงฟ้าและตราสัญลักษณ์เกือบ 3,000 ผืน เพื่อเป็น ... รับฟังเสียง [ฟัง 274]
    ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ขีดเส้นให้ ผู้ต้องหาผิดมาตรา 116 ให้มารายง ... รับฟังเสียง [ฟัง 143]
    ตำรวจเชียงใหม่จับด็อกเตอร์สาวนักวิชาการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โกงจ่ายไ ... รับฟังเสียง [ฟัง 139]
    เจ้าหน้าที่ อสม.และสาธารณสุขอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ปูพรมออกสำรวจ ... รับฟังเสียง [ฟัง 138]
    รองผู้อำนวยการสถานการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยเร่งให้ความรู้บุคลาก ... รับฟังเสียง [ฟัง 131]
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาว ... รับฟังเสียง [ฟัง 131]
    คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปขโมยต้นลำไยในร้านจำหน่ายต้นกล้าไม้ผลและไม้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 130]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved