**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 14 คน   
หัวข้อที่ 92 - 104 
จาก 905 หัวข้อ [ 70 หน้า ]
   4 5 6 7 8 9 10 11 12  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดตัวโครงการชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม ต่อยอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างแห่งหัตถศิลป์ ที่จังหวัดเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ยุค 4.0 เพิ่มความสะดวก สำหรับผู้มารับบริการโดยการใช้บัตรประชาชน เพียงใบเดียวผ่าน “ตู้ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิอัจฉริยะ” หรือ “ตู้คีออส”
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ มช. ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินค้าบริการ ขยายช่องทางการตลาดใน เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ 7 Wonders พร้อมเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพและการแพทย์ ผลักดันสู่ไมซ์ในระดับสากล เปิดตัวในงาน LANNA MICE MART 2018 กระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 10] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561
ธนาคารแห่งประเทศไทย มีคำสั่งปรับ 2 ธนาคาร หลังบังคับให้ลูกค้าทำประกันอัคคีภัย สำหรับหลักประกันของสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับบริษัทประกันภัย บริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 7] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เผยมีร้านค้าในเครือข่ายเกือบ 60,000 ราย โดยผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐให้ร้านธงฟ้าประชารัฐ ผ่านเครื่อง EDC และ Mobile Application รวมกว่า 41,000 ล้านบาท
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561
สำนักงานชลประทานเชียงใหม่ ต่อยอดจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนสร้างรายได้ ให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำ อำเภอฝางและไชยปราการ เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการและเลือกพื้นที่ ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ของการกักเก็บน้ำไว้ใช้ของเกษตรกรดีขึ้น
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561
รองแม่ทัพภาคที่ 3 เผยศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย พบพื้นที่ปลูกฝิ่นลดลงกว่าร้อยละ 93 หลังเจ้าหน้าที่ตัดทำลายไร่ฝิ่นอย่างเข้มงวด โดยจับกุมผู้ต้องหาและของกลางยาบ้าได้กว่า 1,200,000 เม็ด ฝิ่น และไอซ์ได้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้เป็น “อมก๋อยโมเดล”
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ " สังคมลดขอทาน บนฐานความร่วมมือ " มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้คนขอทาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และไม่กลับมากระทำการขอทานซ้ำ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561
ผู้เสียหายในจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 125 คนเข้าร้องเรียนตำรวจภูธรภาค 5 ยืนหนังสือให้ดำเนินคดีบริษัทแม็กซิมเทรดเดอร์หลังถูกหลอกให้นำเงินไปร่วมลงทุนก่อนจะเชิดเงินหนีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 123 ล้านบาท
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 7] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561
ตำรวจเชียงใหม่ตามรวบโจรขโมยรองเท้าราคาแพง ตามวัดดังกลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากและเป็นการทำลายภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อดำเนินการลดปริมาณขยะตามแนวทางของรัฐบาล โดยเริ่มรณรงค์ร้านค้าและประชาชนงดใช้โฟม-พลาสติกในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561
จังหวัดลำพูน ร่วมกับ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเพื่อการกุศล Hariphunchai international Half Marathon 2018
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน 2561
ตำรวจภูธรภาค 5 แถลงจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ รวบผู้ต้องหา 2 คน ยึดยาบ้ากว่า 12 ล้านเม็ด ไอซ์ 521 กิโลกรัม ขณะลักลอบลำเลียงผ่าน เส้นทางแม่จัน-ดอยแม่สลอง จ.เชียงราย ตรวจสอบเบื้องต้น พบสัญลักษณ์ห่อหุ้มไอซ์เป็นรูปฮ่องเต้ จับกุมได้เป็นครั้งแรกในภาคเหนือ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 5] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ ออกให้บริการ ตรวจ รักษาสุข ... รับฟังเสียง [ฟัง 115]
    จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้า ... รับฟังเสียง [ฟัง 114]
    รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ลงพื้นที่เชียงใหม่ เสริมสร้างความ ... รับฟังเสียง [ฟัง 104]
    สมาคมแต่งผม-เสริมสวยเชียงใหม่ ยื่นหนังสือคัดค้านการปลดล็อกอาชีพสงวนให้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 103]
    ธนาคารออมสิน ส่งเสริมการออมกลุ่มฐานราก ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสวัสดิ ... รับฟังเสียง [ฟัง 101]
    แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ย้ำไม่ให้ใช้ความรุนแรงใดๆ เผ ... รับฟังเสียง [ฟัง 82]
    พัฒนาการเชียงใหม่ ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน O ... รับฟังเสียง [ฟัง 79]
    สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากรณี 16 เมษายน “วันพญาวัน” ต่อเนื่ ... รับฟังเสียง [ฟัง 52]
    12:30 Jum Bo A สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญ ... รับฟังเสียง [ฟัง 50]
    ขนส่งเชียงใหม่ สรุปการประมูลป้ายเลขสวยหมวด ขว ทะลุเป้าได้ยอดเกือบ 14 ล ... รับฟังเสียง [ฟัง 48]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved