**...** ติดตามข่าวสาร ได้ทาง https://www.facebook.com/mcotcm10075 หรือขอเพลงได้ทาง ID Line : mcotcm


     
 
 

ขณะนี้มีผู้ฟัง Online 25 คน   
หัวข้อที่ 92 - 104 
จาก 1791 หัวข้อ [ 138 หน้า ]
   4 5 6 7 8 9 10 11 12  
< หน้าก่อน   หน้าถัดไป >
     
 
ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561
ผวจ.ชม. เปิดประตูหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เน้นอัตลักษณ์ของชุมชนที่แตกต่างและหลากหลายในแต่ละพื้นที่ ค้นหาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นและเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ สู่รายได้ที่ยั่งยืน
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน ศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561
16:47 Jum Bo A ชาวบ้านอำเภอแม่อายแจ้งตำรวจเชียงใหม่ พบยาบ้า 120,000 เม็ด ซุกในกอไผ่ คาดเป็นของกลุ่มผู้ต้องหาที่หลบหนีจากการจับกุมไปได้ก่อนหน้านี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 4] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 17.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการคลินิค 108 โฉมใหม่ เพิ่มการให้บริการตรวจรักษาข้าราชการ และประชาชนทั่วไป จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยประกันสังคม โดยสามารถนัดจองตรวจด้วยตัวเองทางโทรศัพท์มือถือผ่าน QR Code
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 7] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 16.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำวิจัยเรื่อง รูปแบบการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรที่เหมาะสมในลำไยของประเทศไทย เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องในการประกันภัยลำไย
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 15.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในการร่วมมือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จัดตั้ง "จัตุรัสวิทยาศาสตร์@อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร" สร้างศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งใหม่ในภาคเหนือ รองรับไทยแลนด์ 4.0
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรม วันโยคะสากล พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมและรับเสื้อฟรี ณ ศาลาอ่างแก้ว
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นำเกษตรกรส่งมอบมะม่วง ให้กับ บริษัทภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อนำไปจำหน่ายแก่พนักงาน ช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตมะม่วง จาก อ.บ้านโฮ่ง ป้องกันและแก้ไขปัญหาราคามะม่วงตกต่ำ
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง รัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 09.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561
กรมส่งเสริมสหกรณ์และไปรษณีย์ไทย ร่วมประสานเพื่อแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ในฤดูกาลนี้
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 2] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 08.30 น. วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561
จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลของเมือง และชาวเชียงใหม่ โดยตั้งหน่วยประกอบพิธี พร้อมกัน 10 จุด 7 มิ.ย.นี้
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 14.30 น. วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ และเตรียมแผนสำรองเพื่อรับภัยแล้งต่อเนื่องในปี 2562
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 7] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 11.30 น. วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ระหว่างเดือน มิ.ย. – ส.ค. นี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและครอบคลุมสายพันธุ์แพร่ระบาด ตามคำแนะนำองค์การอนามัยโลก
รายงานข่าวโดย: วสุรมย์ สุริยะวงศ์ [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

ข่าวเมื่อ : 10.30 น. วัน พุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หนุนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ที่บริหารจัดการโดยเกษตรกรช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การจัดการดิน และการใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานข่าวโดย: ธาริณีย์ ธีฆะพร [ฟัง 3] รับฟังเสียง รับฟังเสียง

 
   

 

      สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย ... รับฟังเสียง [ฟัง 244]
    สมาชิกสามล้อเครื่องไฟฟ้าร้องศูนย์ดำรงธรรมตรวจสอบ ประธานสหกรณ์สามล้อเคร ... รับฟังเสียง [ฟัง 243]
    กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเ ... รับฟังเสียง [ฟัง 232]
    จัดหางานเชียงใหม่ เผยพร้อมให้บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการม ... รับฟังเสียง [ฟัง 223]
    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชวนเที่ยวงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ ... รับฟังเสียง [ฟัง 219]
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เผยเชียงใหม่มี 255 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9101 ตาม ... รับฟังเสียง [ฟัง 205]
    มูลนิธิเอ็มพลัส ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิด "ศูนย์บริกา ... รับฟังเสียง [ฟัง 203]
    จัดหางานเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงที่ว่างจากการเรียน ... รับฟังเสียง [ฟัง 202]
    ดอยอ่างขาง อากาศหนาวจัดโดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าวันนี้วัดได้ 0.5 องศ ... รับฟังเสียง [ฟัง 200]
    เชียงใหม่ เปิดเส้นทางระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ สาย B3 สถานีขนส่งผู้โดยสา ... รับฟังเสียง [ฟัง 192]
 
รายการแนะนำ :  
Link แนะนำ :  

Copyright © 2009, MCOT Chiangmai. All Rights Reserved